NYT NYT - pr 1. april 2018 skal du anmelde alle fejl i boligen til vores servicetelefon 87 93 22 18. Telefonen er betjent mandag - fredag kl. 08.00 - 09.00 samt mandag - torsdag kl. 12.30 - 13.30. Du kan ligeledes anmelde fejl på mail drift@sab-net.dk

 • 1366 lejligheder placeret

  i Skanderborg Kommune.

 • ...265 boliger

  forbehold til pensionister

 • ...10 boliger    

  forbeholdt til unge

 • og 20 boliger

  forbeholdt til seniorer.

Telefon nr. 8652 3300 er lukket tirsdag og torsdag fra kl. 10.00 - 12.00

Skanderborg Andelsboligforening, der blev etableret 1942, er en almen boligorganisation der opfører og administrerer almene boliger.
Boligforeningen råder over 1.366 lejemål i form af familieboliger, ældreboliger og ungdomsboliger fordelt på i alt 40 afdelinger i Skanderborg Kommune.
Hver enkelt afdeling udgør en selvstændig økonomisk enhed der vælger sin egen afdelingsbestyrelse. Afdelingsbestyrelsen fungerer som bindeled mellem foreningens bestyrelse, administration og beboere.
Boligforeningen er for alle – familier, unge og ældre. Der er et godt kulturelt miljø i afdelingerne, der rummer gode udfoldelsesmuligheder – ikke mindst for børnene. Dyr er også velkomne i en række afdelinger.
Da Skanderborg Andelsboligforening er en almen boligorganisation, vil det blandt andet sige, at huslejen er baseret på de faktiske udgifter, og der er derfor ikke tale om nogen form for profit.
Beboerne har ved valg af afdelingsbestyrelse ligeledes udpeget, hvem de ønsker som medlemmer af repræsentantskabet, foreningens øverste myndighed.

Vi er her