Afdelingsmøde 14

Afdelingsmøde d. 4/9-23, Referat
Tilstede fra bestyrelsen: Henrik Maj, Gudmundur Reyr, Hanne Hjort, Dorte Hee og Janni Nielsen Tilstede fra SAB: Erling Weber Jensen Tilstede fra hovedbestyrelsen: Henrik Maj
1.
Dirigent: Erling
2.
Referat nr: Janni
3.
Stemmeudvalg: Gitte Dahl, Randi Sørensen
4.
Beretning fremlægges af Dorte; Bestyrelsens beretning 2022/2023 godkendt uden indvendinger.
5.
Driftsbudget og PV plan; Godkendt, OBS på postkasser
6.
Orientering om regnskab; Overskud 75.000,-
7.
Vaskeri priser fremlægges; der forslås 14,- pr. vask og 12,- pr. time i tørretumbleren.
Imod: 7 For: 50 Neutrale:3
8.
Forslag 1: Dørlår på alle adgangsdøre; Falder på baggrund af at det er på PV-plan
Forslag 2: Jord i plantekasser;
Falder, det er allerede bestilt.
Forslag 3: Havestykke+adgang fra altan;
Imod: 56 For: 4 Neutrale: 0
Forslag 4: Papirdispenser+svaber i vaskeriet
Imod: 25 For: 16 Neutrale 2
Forslag 5: Beskæring af grene ved carportene;
Bliver gjort i løbet af efteråret.
Forslag 6: Tørrestativer på den gamle basketbane;
Imod: 11 For: 43 Neutrale: 0
9.
Valg af formand: Henrik Maj genvælges.
10.
Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Dorte ønsker ikke genvalg.
Gudmudur genvælges med 56 stemmer
Amer stiller op 45 stemmer
Søren stiller op 13 stemmer
Laura stiller op 7 stemmer
11.
Valg af suppleanter:
Bianca stiller op 39 stemmer (1. suppleant)
Randi stiller op 30 stemmer (2. suppleant)
Søren stiller op 30 stemmer (ikke valgt)
Dorte stiller op 23 stemmer (ikke valgt)
12.
Eventuelt:

”Manuel” lås i vaskeriet udskiftes, så der er briklås på begge sider.

Topsug sættes i gang. Kig på 11 1.th., har store problemer.

Manglende malerarbejde laves igen.

Græsslåning ved plantekasser.

Indsats for at opretholde ordensreglerne 

--------------------------------------------------------------------------------------------

Beslutningsreferat, afdelingsmøde Ryparken mandag d. 5/9 2022

1.   Dirigent: Erling Weber

2.   Referent: Dorte Hee

3.   Stemmeudvalg: Annemette Sørensen, Gitte Jensen, Erling Weber

4.   Årets beretning godkendt

5.   Driftsbudget med PV-plan 2023 godkendt

6.   Orientering af regnskab 2021

7.   Vedligeholdelses-og istandsættelsesreglement godkendt. Der er et par punkter der skal rettes til, gældende for nye indflyttere.

8.   Godkendelse af renovering/nedlæggelse af garager.

Afstemning:

Forslag 1: enstemmigt nej

Forslag 2: nej: 36 ja: 4

Forslag 3 – nej: 36, ja: 4

Forslag 4 – nej: 28 ja: 12

9.   Indkomne forslag:

Maling af kanter under altanværn: 28 ja = godkendt

Maling af kanter på toppen af blokkenen: 28 ja = godkendt

Stensætning ved blok 1-6 renses

Etablering af bump på brandvej: 40 ja = godkendt

10.Jannie Nielsen og Hanne Hjorth Henningsen er genvalgt til afdelingsbestyrelsen

11.Annemette Sørensen valgt som 1ste suppleant og Randi Sørensen genvalgt som 2nd suppleant

12.Evt.

-          Nye træer (blodbøg var et ønske) langs brandvej

-          Udskiftning af spot i køkkener

-          Oprydning generelt i Ryparken og især efter sig selv.

-          Der har ligget en del defekt legetøj og flydt i Ryparken, dette er nu fjernet og kørt til skrald

-          Der skal tjekkes op på rullen i vaskeriet, det nuværende stof på rullen er beskidt og smitter af og skal derfor skiftes.

Erling Weber orienterede om muligheden for at udliciterer vaskeriet, så det er udbyderen f.eks. Electrolux der står for alt vedr. maskinerne. Dette vil give en besparelse for afdelingen, men kan forøge prisen pr. vask/tørretumbling. Bestyrelsen finder ud af hvad stemningen er. Ekstraordinært møde hvor det kommer til afstemning. 

Bestyrelsens beretning 2022

Den korte udgave – håber vi

Siden sidst:
Inden vores ”store juleshow” havde vi julemanden ude og besøge børnene med godteposer og et ønske om en glædelig jul, det virkede til at have været en god måde at fixe vores Corona træthed på & i Ryparkens Facebook gruppe, havde vi senere samme dag juleshowet med amerikansk lotteri og overgearede værter, Facebook statistikken viste at 87 brugere havde været med LIVE og efterfølgende blev det viste små 20 gange… (Det må regnes som et ok fremmøde )

I januar havde vi et, lad os sige, ”lille brud” på en vandledning som resulterede i en oversvømmet kælder hos viceværten og ret meget oprydning efter, alle tog det i stiv arm mens vandet var lukket og hvad vi kunne forstå var der enormt mange der hjalp hinanden med at sørge for vand til toiletter og kaffe

Februar bød på en omgang fastelavn, tøndeslagning foregik udenfor men på bekostning af det gamle tag på skuret foran gildesalen, det skal vi lige have skiftet til nye plader og i samme omgang kan det få en omgang maling, så det står fint igen
Også i februar var der markvandring med repræsentanter fra kontoret, hvor vi blandt andet nåede frem til at trappen fra 7-8 ned langs med nummer 6, skal skiftes og friskes lidt op, skilte ved børnehaven skulle skiftes til Ladepladser og de langsgående stolper i carportene skulle fjernes (De er væk  )

Sidst i maj måned, var 3 af os til repræsentantskabsdag på Skanderborg Park, hvor alle bestyrelserne i SAB holdt møde og her fik Ryparken en repræsentant med i hovedbestyrelsen, Henrik blev valgt ind i stedet for Leif og har allerede deltaget i møder og skal deltage i andre afdelingsmøder de kommende dage.

Så havde vi jo et BRAG af en sommerfest, 107 tilmeldte, fantastisk vejr og bare i det hele taget en helt vildt god dag for både børn og voksne

Nu ser vi fremad, vi har jo et større projekt foran os med garagerne som vi skal have kigget på og fundet ud af hvordan vi kommer videre med, det skal vi høre om senere og have en afstemning i gang.
Udover garagerne har vi også kloakseparering på programmet og det skal godt nok ordnes hurtigt, vi har igen haft oversvømmelse i 1-6, dog var vi enormt heldige at flere sprang til med koste og svabere og hjalp med at få flyttet hen mod de afløb der ligeså stille fik sunket det der blev skubbet ned til dem.
SSG roste med at vi ved at reagere og ordne så stor en del selv, slap billigt i forhold til hvad der kunne have sket hvis vi havde ladet ligge til de kom dagen efter.

Vi håber corona er så meget fortid at vi kan komme til at ses og samles til flere ting det næste års tid, og i den sætning vil vi også tilføje at man jo er mere end velkommen med ideer til nogle arrangementer, og man kan jo også stadig melde sig til vores desværre mindre og mindre aktivitetsudvalg, hvor vi rigtig gerne vil have flere hænder med

Igen vil vi takke kontoret for et fremragende samarbejde og ser frem til endnu et år med en masse konstruktive og givende initiativer

/Bestyrelsen 2022