Afdelingsmøde 14

Referat Ryparken afd. 14 afdelings møde- 6/9-2021

Punkt 1: Erling valgt som dirigent.
Punkt 2: Referent Janni
Punkt 3: Stemmeudvalg, hvis nødvendigt
Punkt 4: Gudmundur beretter og beretningen er godkendt.
Punkt 5+6: Gennemgang af budget og PV-Plan
                             Spørgsmål til garageporte og belægning ift. Kloakseparering
                             Cykelstativer anført 2 gange
                             Budget og PV-Plan godkendt
                             Orientering om fibernet fra Aura og mulighed for at udmelde sig fra Antenneforeningen
Punkt 7: Indkomne forslag; Vindues pudsning, forslaget nedstemt
Punkt 8: Valg af formand, Henrik Maj genvalgt
Punkt 9: Valg af bestyrelse: Dorte og Gudmundur genvalgt
Punkt 10: Valg af suppleanter; Randi Sørensen (1) & Annemette Sørensen (2)
Punkt 11: Vinduer på køkkensige mugner, Nye vinduer tilføjes til pv plan?
                             Kælderdør ved Alice fugt (Kan ikke åbnes)
                             Der bliver efterspurgt bord/bænksæt til petanque banen (De skal lige samles)
                             Udskiftning af indvendige døre, tilføjes PV-Plan
                             Forslag til farver på indgangene?
                             Altan lofter/ gulve
                             Asbest plade affald hos Ole, hvor stammer dette fra?

------------------------------------------------------------------------------------------

Bestyrelsens beretning 2020-2021

Efter endnu et år med covid-19, har vi, i bestyrelsen, ikke kunnet gennemføre alle de arrangementer som vi gerne ville, men hedigvis er vi da kommet godt i mål med en hel del alligevel.

Ved juletid fik vi pyntet med lyskæder langs brandvejen og fik på den måde lyst lidt op i en ellers mørk tid, hvor vi ikke, som sædvanlig, kunne samles om julefest og julehygge.

Vi søgte derfor at finde en anden måde, hvorpå vi kunne "samles" og arrangerede en konkurrence med julelys på altanerne, som blev taget rigtig godt imod hos langt de fleste med de virkelig flotte altaner. Der var præmier til 1., 2. og 3. pladsen, som jo blev afgjort af et uvildigt dommerhold.

Børnene skulle selvfølgelig ikke snydes på trods af den manglende julefest, så derfor fik de besøg af julemanden og Rudolf, som - på sikker corona afstand - uddelte godteposer.

 Omkring påske, samlede vi igen børnene - på afstand, med en konkurrence, hvor man skulle finde påske-perleplader i træerne i Ryparken - der var der selvfølgelig påskeæg til de børn, som deltog.

Da det igen blev muligt at samles, valgte vi at invitere til håndbold og fodbold i Gildesalen.  Her blev de forskellige kampe vist og der mulighed for at komme ned og se med, drikke en øl eller en sodavand og snakke lidt med de andre.

Et af de sidste tiltag, som vi har fået sat gang i, er Kasseklubben. Her er idéen at man kan leje en af de plantekasser, som vi har stillet op bag carportnene, så man har sin egen lille have, hvor man kan plante hvad man har lyst og nusse med det. Vi har blandt andet set en imponerende squash deromme fra.

Udover de aktiviteter, som vi har fået gennemført, har vi også fået "ordnet" nogle af de lidt mere praktiske ting rundt om i Ryparken.

Der er blevet lagt fliser i gavlen ved nummer 1 og på petanque banen, så der kan komme til at stå et bord-bænke sæt mere foran den lange blok.

Gildesalen er færdigrenoveret med nye, lyddæmpende og akustik-forbedrende lofter, nye lamper, nymalede vægge og en ny opvaskemaskine. Den overdækkede terrasse udenfor Gildesalen er også færdig, så gæsterne i Gildesalen kan ryge i tørvejr udenfor.

Så er der kommet hegn op ved de nye parkeringspladser foran nummer 13-14 blokken, så lyset fra de biler, som parkere der, ikke genere beboerne i kælderlejlighederne.

Og så er der jo vores nye legeplads. Man kan roligt sige at børnene har taget supergodt imod den og det er vi jo selvfølgelig rigtig glade for! Vi afventer stadig at den bliver afsluttet, der er lige nogle småting, som skal fixes, men det forventer vi færdig snarest og så sluttelig en godkendelse.

Herudover har bestyrrelsen løbende kæmpet med udfordringer i containergården, hvor det, for nogle tilsyneladende kan virke svært eller uoverskueligt at sortere sit affald. Vi har forsøgt med opslag, samtaler, vejledning osv. at få rettet op på dette problem, men kun meget lidt effekt og vi har derfor inviteret RenoSyd til at komme og hjælpe os; det gør de så den 20.08.21, hvor de med skilte og forklaringer vil forsøge at tydeliggøre hvor de forskellige ting skal hen og vigtigheden af at der bliver sorteret korrekt.

Alt i alt, har bestyrelsen haft hovederne lagt i blød og har måtte tænke utraditionelt og uden for boksen i ønsket om at fastholde og styrke Ryparkens sammenhold på trods af de restriktioner, som vi alle har været pålagt og det synes vi at vi har gjort efter bedste evne i kraft af bestyrelsens gode samarbejde og ikke mindst samarbejdet med kontoret på SAB - tak!

Bestyrelsens beretning 2020-2021

Efter endnu et år med covid-19, har vi, i bestyrelsen, ikke kunnet gennemføre alle de arrangementer som vi gerne ville, men hedigvis er vi da kommet godt i mål med en hel del alligevel.

Ved juletid fik vi pyntet med lyskæder langs brandvejen og fik på den måde lyst lidt op i en ellers mørk tid, hvor vi ikke, som sædvanlig, kunne samles om julefest og julehygge.

Vi søgte derfor at finde en anden måde, hvorpå vi kunne "samles" og arrangerede en konkurrence med julelys på altanerne, som blev taget rigtig godt imod hos langt de fleste med de virkelig flotte altaner. Der var præmier til 1., 2. og 3. pladsen, som jo blev afgjort af et uvildigt dommerhold.

Børnene skulle selvfølgelig ikke snydes på trods af den manglende julefest, så derfor fik de besøg af julemanden og Rudolf, som - på sikker corona afstand - uddelte godteposer.

 Omkring påske, samlede vi igen børnene - på afstand, med en konkurrence, hvor man skulle finde påske-perleplader i træerne i Ryparken - der var der selvfølgelig påskeæg til de børn, som deltog.

Da det igen blev muligt at samles, valgte vi at invitere til håndbold og fodbold i Gildesalen.  Her blev de forskellige kampe vist og der mulighed for at komme ned og se med, drikke en øl eller en sodavand og snakke lidt med de andre.

Et af de sidste tiltag, som vi har fået sat gang i, er Kasseklubben. Her er idéen at man kan leje en af de plantekasser, som vi har stillet op bag carportnene, så man har sin egen lille have, hvor man kan plante hvad man har lyst og nusse med det. Vi har blandt andet set en imponerende squash deromme fra.

Udover de aktiviteter, som vi har fået gennemført, har vi også fået "ordnet" nogle af de lidt mere praktiske ting rundt om i Ryparken.

Der er blevet lagt fliser i gavlen ved nummer 1 og på petanque banen, så der kan komme til at stå et bord-bænke sæt mere foran den lange blok.

Gildesalen er færdigrenoveret med nye, lyddæmpende og akustik-forbedrende lofter, nye lamper, nymalede vægge og en ny opvaskemaskine. Den overdækkede terrasse udenfor Gildesalen er også færdig, så gæsterne i Gildesalen kan ryge i tørvejr udenfor.

Så er der kommet hegn op ved de nye parkeringspladser foran nummer 13-14 blokken, så lyset fra de biler, som parkere der, ikke genere beboerne i kælderlejlighederne.

Og så er der jo vores nye legeplads. Man kan roligt sige at børnene har taget supergodt imod den og det er vi jo selvfølgelig rigtig glade for! Vi afventer stadig at den bliver afsluttet, der er lige nogle småting, som skal fixes, men det forventer vi færdig snarest og så sluttelig en godkendelse.

Herudover har bestyrrelsen løbende kæmpet med udfordringer i containergården, hvor det, for nogle tilsyneladende kan virke svært eller uoverskueligt at sortere sit affald. Vi har forsøgt med opslag, samtaler, vejledning osv. at få rettet op på dette problem, men kun meget lidt effekt og vi har derfor inviteret RenoSyd til at komme og hjælpe os; det gør de så den 20.08.21, hvor de med skilte og forklaringer vil forsøge at tydeliggøre hvor de forskellige ting skal hen og vigtigheden af at der bliver sorteret korrekt.

Alt i alt, har bestyrelsen haft hovederne lagt i blød og har måtte tænke utraditionelt og uden for boksen i ønsket om at fastholde og styrke Ryparkens sammenhold på trods af de restriktioner, som vi alle har været pålagt og det synes vi at vi har gjort efter bedste evne i kraft af bestyrelsens gode samarbejde og ikke mindst samarbejdet med kontoret på SAB - tak!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Ryparken den 25. oktober kl. 19.00 i selskabslokalet.

 

Valg af dirigent.
Gudmundur Davidsson blev valgt.

 

Valg af referent.
Janni Nielsen blev valgt.

 

Valg af stemmeudvalg.
Der blev ikke valgt et stemmeudvalg.

 

Forslag om hjertestarter, som opsættes på mur ved selskabslokalet. Pris 15.000 kr. Derudover er der en serviceaftale hvert 5. år på ca. 500 kr.
Forslaget blev enstemmig vedtaget.

 

Der vil blive undersøgt muligheden for et introduktionskursus i brugen af hjertestarteren samt muligheden for at tilbyde førstehjælpskursus.

 

Forslag om installering af AURA fiber i alle lejemål.
Forslaget blev vedtaget med 15 stemmer for og 1 imod.

 

Henrik forklarede forskellen mellem fiber og antennekabel. Spørgsmål blev besvaret.

Henrik informerede også om, at AURA skal ind i alle lejemål og installere, også selvom den enkelte lejer ikke har tilsluttet sig.

 

Løs snak om, hvad det koster og hvilken forskel det kan gøre for den enkelte beboer og diverse muligheder ved fiber generelt.

 

Afdelingsbestyrelsen vil forsøge at få en repræsentant ud fra AURA, som kan afklare og svare på spørgsmål.

Eventuelt også uddele brochurer og prislister.

 

Jannie Nielsen

Referent

----------------------------------------------------------------------------------------

Afdelingsmøde, Ryparken den 7. september 2020.
Dirigent: Erling Weber.
Referent: Dorte, Ania.
Årets beretning fra formanden: Godkendt.
Driftsbudget:
Lejeforhøjelse svarende til 2,11%.
Budget 2021, der er varslet stigninger på ejendomsskat, vandafgift og forsikring.
På andre poster er der besparelser/nedsættelse af budget.
Planlagt vedligeholdelse er stigende - se langtidsplanlægning.
Tilskud fra foreningen = 0, da der ikke er renteindtægter. Derfor er det de store
poster der er skyld i huslejestigning.
Budget 2021: Godkendt.
Antennebudget 2021: Godkendt.
Gennemgang og orientering regnskab 2019
Behandling af indkomne forslag:
Nyt loft i gildesalen samt ny belysning - godkendt.
Maling af skabe og paneler (hvid eller grå) i lejligheder - godkendt.
Maling af altangulve - godkendt.
Folie på køkkenskabe - godkendt.
Spartle fliser på badeværelse - ikke godkendt.
Lys m. sensor ved postkasser i opgangene - godkendt.
Fjern ral forenden af lang blok - godkendt.
Hegn ved legeplads repareres/nyt - godkendt.
Ny legeplads 2021 - godkendt.
Betonkanter på altaner repareres - godkendt.
Brug af råderet (mulighed for individuel renovering/modernisering/lån i husleje/max
stigning af husleje) - godkendt.
Info på flere sprog ved skralderum - Reno Syd kontaktes.
Valg af medlemmer til bestyrelsen:
Janni Nielsen og Hanne Hjort er valgt for 2-årig periode.
Randi Grønvall Sørensen er 1ste suppleant.
Morten Skøtt Dethlefsen er 2nd suppleant.
Evt.:
Kloakseparering kr. 750.000, det bliver lavet efter aftale med kommunen.
Varevogne skal parkerer ved garagerne, så dem i Gartnervænget kan se andet end
bagklappen på bilerne fra deres køkkenvindue.
Varevogne må ikke holde på de nye p-pladser foran blok 13-14, da vægten af dem
ødelægger belægningen.
Ny opvaskemaskine til Gildesalen.
Opgradering af vores udvendige belysning, den er dunkel og kedelig.
Bænk op ved pentanbanen.

---------------------------------------------------------
Ryparken, september 2020.
Bestyrelsens beretning
Det har været en hæsblæsende vinter med mange aktiviteter, et stille forår indtil covid -19 ramte og så har
sommeren 2020 været helt uvant for alle, ikke mindst for vores bestyrelse, som har kæmpet for at hjælpe
hvor vi har kunne, og så ellers bare holde os orienteret og standby.
Vi har fået sat nogle ting i gang og nogle af tingene er godt nok stadig ikke færdiggjorte, men vi forventer at
det bliver færdigt, så snart det er muligt.
Af nye tiltag, kan bla. nævnes parkeringspladsen foran 13+14, som i den grad har afhjulpet de største
udfordringer i forbindelse med det stigende antal biler i vores afdeling. Herudover vil vi gerne fremhæve
grillpladsen mellem blok 11-12 og blok 9-10, som er blevet færdig og kan benyttes, grillerne er ganske
glimrende til flere familier på en gang.
Som I måske har set, så har Gildesalen fået en overhaling, vi er glade for at den er blevet så fin - dog håber
vi at kunne gøre den færdig med lofter og lamper, hvis vores forslag herom bliver stemt igennem.
Pladsen foran Gildesalen har også fået en overhaling og der er installeret lys i den overdækkede terrasse og
denne får monteret ny beklædning, så snart tømmeren får tid.
Vi har også fundet nogle steder hvor vi har kunne spare lidt på vores forbrug bla. har vi haft 2
internetforbindelser i vaskeriet, lige ved siden af hinanden, hvor der reelt kun var brug for én.
Af aktiviteter kan vi nævne nogle stykker:
- Halloween
- Juletræsfest
- Nytårsaften for beboerne
- Fastelavn
- Banko
- Håndbold i Gildesalen
Der var også meningen at vise EM fodbold, OL og mere på storskærm.
(FIFA-turnering på ps4 i forbindelse med EM, men det har covid -19 jo spændt ben for.)
Generelt har vi oplevet en stor opbakning på vores aktiviteter, og i samme forbindelse er der kommet
mange nye kræfter på banen, og det er vi stolte af og taknemmelige for.
Vi er utroligt glade for det glimrende samarbejde vi har med kontoret, både til den daglige indsats, men
også for sparring i forbindelse med bestyrelsesarbejdet.
Sidst men ikke mindst vil jeg takke vores bestyrelse for et godt og konstruktivt samarbejde og jeg ser frem
til endnu et år med et stærkt team.

------------------------------------------------------------

afd 14

----------------------------------------------------------------------------

Til beboerne afd. 14 – Ryparken
Skanderborg d. 08.10.2019

 

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde mandag den 7. oktober kl. 19.00.

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
Erling Weber Jensen blev valgt.

2. Valg af referent.
Ole Høi blev valgt.

3. Valg af stemmeudvalg.
Erling Weber Jensen og Ole Høi blev valgt.

4. Valg af formand.
Henrik Strandbygaard, nr. 12, 1th blev valgt.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Dorthe Hee, nr. 14, 1th blev valgt for 2 år.
Gudmundur Davidsson, nr. 6, 2th blev valgt for 2 år.
Morten Dethlefsen, nr. 14, 2th blev valgt for 1 år.
Ania Rohde, nr. 10, 1 th blev valgt for 1 år.

6. Valg af suppleanter.
Janni Nielsen, nr. 1, 1 th blev valgt som 1. suppleant.
Ole Pedersen nr. 13, st tv. blev valgt som 2. suppleant.

 
Erling Weber Jenen                      Ole Høi
Dirigent.                                     Referent.

 

------------------------------------------------------------------------------


Skanderborg d. 10.9.2019.


Referat af ordinært afdelingsmøde i afdeling 14 Ryparken, tirsdag den 3. september.

Formanden bød velkommen og foreslog Erling som dirigent.

Pkt.1. Erling valgt som dirigent. Han konstaterede at mødet var lovlig indvarslet efter SAB`s vedtægter.

Pkt.2. Gitte valgt som referent.

Pkt.3. Der blev ikke valgt stemme op tællere, da dette ikke var nødvendigt.

Pkt. 4. Beretning om året. Hardy berettede om de ting der var blevet lavet igennem året. Beretningen blev herefter godkendt.

Pkt.5. Driftsbudget og PV-plan 2020 blev gennemgået og godkendt.

Pkt.6. Orientering om regnskab 2018.

Pkt.7. Udskiftning af altanfronter fra nuværende laminatplader til matteret glas. 31stemte for dette og 2 stemte imod.

Pkt.8. Indkommen forslag.
Kaja i nr. 10 spørger om der ikke kan gøres noget ved det lille bed for enden af brandvejen. Hvortil der svares ja.
Dorte nr.14 spørger om der ikke kan laves isolering under gulvene, så der dæmpes for overbo. Hvor til der svares at det er et kæmpe arbejde. Erling vil undersøge pris og effekt og vende tilbage til afdelingen.

Pkt.9. Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen. på valg var Hardy og Janni. Ingen af de 2 ønsker genvalg. Så det var ikke mulig, at danne bestyrelse. SAB indkalder til nyt møde om senest 6 uger hvor der så gerne skulle være mulig at vælge en bestyrelse.

Pkt. 10. Valg af Suppleanter kom ikke på tale pga. punkt 9.
.
Pkt. 11. Eventuelt
Lillian spørger om det var en mulighed med et hegn over mod Gartnervænget ved P-pladser, da de bruger vores P-pladser.
Dorte. Når noget bliver udskudt bør det fremkomme tydeligt, hun henviser til P-pladser.
Anja. Spørger om man kan skrive nr. plade nr. på asfalten.
Charlotte. Kunne man bruge den lille græsplæne til gæster.
Kaya. Synes at dem der har garage skal bruge til deres bil , og ikke alt mulig andet.
Grethe. Synes der skal være en form for rør eller hegn oppe ved græsplænen ved nr. 11-12 så biler ikke bruger denne som P-plads.
Birgit. Spørger om man ikke kan gøre noget ved de ting folk hænger ud over deres altaner, hvor til Ole svare at når han ser det henvender sig til dem der gør det.
Dorte. Efterlyser et nyt ordensreglement.
Birgit. Ønsker en form for en planter eller træ i kummen ved 11-12.

 

 


Hardy. Lukke hullet ved nr. 6.
Charlotte. Der er en trådt sti bag ved nr. 8, hvilken der blev svaret at den er bleven lukke igen og igen.
Alice. Hvornår går vi i gang med altaner, hvor til Erling svare han nok skal skynde sig og kontakte dem der skal lave det.
Lillian. Er der styr på rotterne. Hvortil Ole svare nogle lunde. Erling, husk at anmelde det.
Alice. Hvad med beplantning ved den lange blok. Hardy siger det er med i budget.
Erling takker for god ro og orden.

 
____________________ ________________________
Referent Gitte Dahl Dirigent Erling Weber Jensen

------------------------------------------------------------------------------ 

Til beboerne afd. 14 – Ryparken

                                                                                                                               Skanderborg d. 21.03.2019

 

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde tirsdag d. 19. marts kl. 19.00.

 

Dagsorden:

Valg af dirigent.
Erling Weber Jensen blev valgt, og kunne konstatere, at mødet jf. SAB´s vedtægter var lovligt indvarslet.

Der var mødt i alt 40 stemmer op til mødet. (20 lejemål)

 

Valg af referent.
Erling Weber Jensen blev valgt som referent.

 

Beslutning om der skal etableres flere parkeringspladser.
 

Etablering af 10 p-pladser foran nr. 13 og 14. Projektet vil koste ca. 85.000,- kr.
Der var 24 stemmer for dette forslag og 16 imod. Forslaget blev dermed godkendt.

Etablering af 6 parkeringspladser foran gildesalen. Projektet vil koste ca. 36.000,- kr.
Blev ikke sat til afstemning da punkt 3. a var vedtaget.

Der etableres ikke flere parkeringspladser
Blev ikke sat til afstemning da punkt 3. a var vedtaget.

 

Der var enighed om, ikke at igangsætte arbejdet før udgiften kunne dækkes af afdelingens henlæggelser.

 _________________________________

Referent Erling Weber Jensen

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

R e f e r a t

af

møde i Afdeling 14 – Ryparken under Skanderborg Andelsboligforening tirsdag den 4. september 2018 kl. 19.00 i Gildesalen.

 

Til stede var ca. 29 beboere samt Ole Høi (SAB-Adm.) og Direktør Erling Weber (SAB).

 

DAGSORDEN

Pkt. 1            Valg af dirigent.

                                            Valgt blev Erling Weber

Pkt. 2            Valg af referent.

                                            Valgt blev Torben N. Nielsen

Pkt. 3            Valg af stemmeudvalg.

                                            Blev ikke nødvendigt

Pkt. 4            Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde.

                                            Beretningen enstemmigt godkendt.

Pkt. 5            Godkendelse af driftsbudget, med tilhørende PV-plan for 2019

                                            Driftsbudgettet enstemmigt godkendt.

 Pkt. 6           Orientering om regnskab 2017.

                                            Regnskabet godkendt

Pkt. 7            Godkendelse af ordenreglement,

                                            Ordensreglemnet godkendt med små justeringer(ordvalg)

Pkt. 8            Behandling af indkomne forslag.

                      Forslag fra Henrik Mai, om at etablere P-pladser foran blok 13-14

                      Forslaget blev godkendt at bestyrelsen skulle undersøge om der var mulighed for

                    at flytte fortov ind til mur og etablere pakering mod kantsten. (for 23 - imod 6) 

Pkt. 9           Valg af Formand:

                      På valg er Torben Nielsen, genvalgt

Pkt. 10          Valg af medlemmer til bestyrelsen:

                       Gitte Dahl & Ole B. Pedersen, begge genvalgt

Pkt. 11          Valg af supplanter, Henriette Madsen og Joan Nielsen, begge genvalgt

Pkt. 12          Eventuelt

                      Lilian: efterlyste rygeforbud opretholdt, og rygning/grillning på altan forbudt.         

            Ole B.: Klagede over manglende rengøring af affaldscontanere, hvilket er forsøgt

                      gjort siden foråret, uden held.

                      Ole B.: efterlyste afklaring på garager/carporte.

                      Anai: Havde pga. misforståelse regnet med at kat var til afstemning igen i år, men

                      da der ikke er stillet forslag tildette kan der ikke stemmes om det.

                      Så der kommer en ny indkaldelse til ekstra ordinært afdelingsmøde om

                    dette emne.

 Mødet hævet kl. 20.15, & mad serveret

 

                 Referent & Formand: Torben N. Nielsen           

 

                 Torben N.Nielsen                                   

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Referat af møde i Afdeling 14 - Ryparken under Skanderborg Andelsboligforening tirsdag den 5.

september 2017 kl. 19.00 i Gildesalen.

Til stede var Ca. 29 beboere samt Jesper Magnussen (SAB-Adm.) og Hovedbestyrelsesmedlem Carsten Rasmussen (SAB).

DAGSORDEN

Pkt. i         Valg af dirigent.

Valgt blev Carsten Rasmussen

Pkt. 2        Valg af referent.

Valgt blev Torben N. Nielsen

Pkt. 3        Valg af stemmeudvalg.

Valgt blev Gitte - Ole - Aage

Pkt. 4        Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde. Beretningen enstemmigt godkendt.

Pkt. 5        Godkendelse af driftsbudget for 2018

Driftsbudgettet enstemmigt godkendt.

Pkt. 6        Godkendelse af ordenreglement, blev trukket tilbage pga diskussioner om husdyr og manglende rygeforbud, tages med næste år

Pkt. 7        Orientering om regnskab 2016.

Regnskabet godkendt.

Pkt. 8        Behandling af indkomne forslag.

a.    Tilladelse til indekat? Forslag nedstemt med 10 for 16 imod 3 undlod

                                            b.Maling afkøkken og fjernelse afdørtrin? Forslag blev trukket tilbage

Pkt. 9        Valg af Medlemmer til bestyrelsen

På valg er Hardy Dahl, Janni Holm Nielsen, Begge genvalgt

Pkt. 10       Valg af suppleanter, Henriette Madsen og Joan Nielsen, begge genvalgt

Pkt. 11       Eventuelt

Lilian: efterlyste rygeforbud opretholdt som vedtaget i 2012.

Birgit: klagede over emhætter larmer, så sættes på budget i 2019

          Torben: foreslog en spis sammen/spille aften og blev enige om en månedlig

aften. Dette prøves resten af 2017

Mødet hævet kl. 20.25, & mad serveret

Referent & Formand: Torben Nielsen

 Beretning 2017

Siden sidste afdelingsmøde, har fraflytningerne været meget massive. Ved ikke hvordan vi kan stoppe denne udvikling, men håber vi ikke kommer på ghettolisten, fordi vi bestræber os på at holde en fornuftig standard og derved en billig husleje. Lige nu kører debatten meget på stigning i antallet af hjemløse i hele landet, pga. manglen på billige almene boliger.

Vi kom ud af året med et overskud på kr. 98.067,- så det må siges at være tilfredsstillende resultat. Vi fik ny legeplads til børn i alderen 0-4 år

Vi har også kæmpet for at få vores vinduer og døre i udbud, og det er nu lykkedes at få priserne hjem. Handsted Tømrer og Snedker vandt licitationen med en pris på 5.347.500,-, hvor næsthøjeste bud var 356.250,- kr dyrere.

Renoveringen forventes at starte uge 42/43 og vil tage Ca. 3,5 måned. De regner med at skulle være i lejligheden 1 dag, resten vil foregå på altanen.

Vi regner med de kan lave en opgang pr. uge.

Der kommer Rationel 3 lags energiruder i, og have/altandøren bliver med hel rude for at få så meget lys ind som muligt og der er dørbremse på så døren kan stå åben i alle stillinger. Den nye dør kommer til at åbne ud på altanen og ikke ind i stuen.

Så skal bræddevæggen ind til værelserne skiftes, med en grå beklædning og 4 værelses får nye skure på altanen.

Brystning/rækværket på altanen skal også skiftes, det bliver en galvaniseret ramme med indfarvet glas.

Vi håber at diverse tilskud falder på plads så vi ikke får husleje stigning i forbindelse med renoveringen.

Bedet ved flagstangen bliver plantet til henover efteråret, og det samme gør bedet på gavlen af nr 13.

Vi har lige nu alvorlige problemer med vandmasser såsom den megen regn, som gjorde at kælderen under 13/14 løb over. Vi var heldige at få hul igennem og slap for at hugge hele kældergangen op for reparation af rør under gulvet.

Ved opgang 3 havde vi opdaget en rottegang uden på muren ved gelænder, og fliser sank ved nedløbet. Det viste sig at være den megen regnvand som stod ovenud af nedløbet, og som rotterne fik hjælp til at skubbe cementlukningen omkring røret ud, og derved skyllede sandet væk. Dette er nu lukket igen og vi håber ikke at se mere af dette. Vi skal dog kigge på spildevands afledningen under brandvejen og græsset som er kørt i mindre rør, og som vi nok skal have sammen kørt med de store som kommunen har lavet.

Dette arbejder vi på sammen med ny indgang og beplantning ved gildesalen næste år(2018). Vi har også sat på med en multibane til diverse boldspil i 2020 og stor legeplads udskiftes i 2025. der vil også komme en udfordring med garager og Carporte i nærmeste fremtid, hvor jeg forventer vi holder en afstemning om nye/renovering eller fjernelse.

Formand for afd.14

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skanderborg, 7. oktober 2016

  

Afd. 14, Ryparken Referat af ekstraordinært afdelingsmøde den 6. oktober 2016

Valg af dirigent Erling Weber Jensen blev valgt.

Valg af referent Erling Weber Jensen blev valgt.

Valg af formand Torben Nielsen blev valgt.

Valg af bestyrelsesmedlemmer Gitte Dahl blev valgt for to år.

Ole Bingo blev valgt for to år.

Hardy Dahl blev valgt for et år.

Janni Nielsen blev valgt for et år.

Henriette Madsen blev valgt som 1. suppleant.

Joan Nielsen blev valgt som 2. suppleant.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

R e f e r a t

af

møde i Afdeling 14 – Ryparken under Skanderborg Andelsboligforening tirsdag den 6. september 2016 kl. 19.00 i Gildesalen.

Til stede var ca. 23 beboere samt direktør Erling Weber Jensen og Hovedbestyrelsesmedlem Carsten Rasmussen (SAB).

 DAGSORDEN

Pkt. 1            Valg af dirigent.

                                            Valgt blev Carsten Rasmussen

Pkt. 2            Valg af referent.

                                            Valgt blev Torben N. Nielsen

Pkt. 3            Valg af stemmeudvalg.

                                            Valgt blev Gitte - Tina - Jan

Pkt. 4            Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde.

                                            Beretningen enstemmigt godkendt.

Pkt. 5            Godkendelse af driftsbudget for 2016.

                                            Driftsbudgettet enstemmigt godkendt.

 Pkt. 6           Orientering om regnskab 2014.

                                            Regnskabet godkendt.

Pkt. 7            Behandling af indkomne forslag.

                      a. Tilladelse til indekat? Forslag nedstemt med 7 for 14 imod 2 undlod

                      b. Gynger og sand i sandkasse ved blok 7-8? Der bliver skiftet sand og

                      gyngestativ opsat i kombi med stor/baby gynge.

                      c. opsætning af regnvandsbeholder til toiletskyl.? for at dette skulle kunne

                       lade sig gøre, skal vand opsamles i beholdere under jord, da lyset vil

                      nedbryde/skabe alger m.m. Det vil kræve en ekstra rørføring til hver lejlighed og pumper til at levere vandet. Dette ville ifølge E.Weber være en meget kostbar   affære, og ikke muligt at give en besparelse.

                      d. Bedre rengøring af undergrundscontainere?

                      Det blev oplyst at disse rengøres den 22 i denne måned(sept) og at en årlig       rengøring foretages sidst i maj eller først i juni hvert år.

Pkt. 8            Valg af Formand

                      På valg er Torben N. Nielsen

                      Torben valgte at trække sig som formand, og der var ingen af de tilstedeværende som ønskede at opstille, så bestyrelsen blev suspenderet og SAB vil   om ca 30 dage indkalde til ekstra ordinært afdelingsmødet, hvor der vælges en ny       Formand/bestyrelse.

                                             

Pkt. 9            Eventuelt

                      Ole: ønskede oplyst hvor stor % del af fremmedsprogede som måtte være i en                       afdeling. Erling op lyste at der var ingen grænser, og at kommunen havde råderet                  over hver 4 lejemål, som belv fraflyttet.

                      Lilian: opfordrde til at vise hensyn med rygning på fælles arealer bl.a. kældergange,                        opgange m. m.

                                             

Mødet hævet kl. 21.05

 

                 Referent & Formand: Torben Nielsen           

                 Torben Nielsen                                   

                                  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Så gik endnu et år, og jeg må konstatere at min holdning/beslutning om snarlig tilbage træden er meget nær.

Dog vil jeg forsætte et år mere, for at afslutte vinduer/døre på havesiden, og forhåbentligt finde en fornuftig løsning på altaner. Samt udskiftning af legeplads/boldbane.

Der er store udfordinger i de kommende år, med flere skatter og afgifter, men også på renoveringssiden. Skanderborg Kommune valgte så på et byrådsmøde at vi i fremtiden skal betale for hver sin måler til vand, uden at have en, og at det skulle virke med det samme.

Da vi arbejder med budget for et år frem og en ti årsplan har det ikke været muligt at indlægge dette i budgettet og er en af årsagerne til at vi kommer ud med underskud på kr. 68.000,- i 2015

 "Skru tiden tilbage - til 1950 'erne" som køre på DR1 hvor en familie flytter enten i lejlighed eller husmandssted og lever som dengang i 1950. Det kan vi ikke, men vi kan skrue tiden tilbage, til dengang der var sammehold i afdelingen.

Hvordan opstod det? jo mange ringede på hos naboen for at låne en kop sukker, eller en sjat mælk til sovsen, og det kan godt være i ryster på hovedet af dette, men på den måde kom vi hinanden mere ved. Dette kan man ikke på Facebook eller andre sociale medier, og der findes ikke en app til bedre naboskab.

Vi lever i en tid med meget store forandringer, og ja det includerer også mange udlændinge, som bare ikke har dette med i bagagen at være social sammen med andre.

Derfor må vi aceptere disse forskelle eller også gå ind og låne en kop sukker.

Jeg ved ikke hvad der skal til, men hører gerne hvis der er nogen som kan bibringe dette til et bedre klima i Ryparken.

Kommunen har jo råderet over hver 4 lejlighed der bliver ledig, men pt. har vi 21 lejligheder som har udlændinge som lejere, så vi må jo have nået kvoten for hvor meget vi tåler.

Fraflytningerne har i år været meget massive, ca. en lejlighed hver 14 dag, og årsagen er mange ældre som ikke klarer trapperne mere, og nogle fordi lejligheden bliver for lille. Nogen vælger også at bo her, mens de bygger nyt hus, dvs et årstid så er de væk igen.

Hvordan stopper vi den udvikling?

 14 elevatorer vil koste ca. 29 mill. og skulle vi sætte en etage mere på, som kunne være med til at betale for en forbedring af Ryparken, ja så vil prisen være ca. 46 mill. ialt 75 mill.

I dag betaler vi ca 5 mill. i husleje årligt, så hold dette op mod udgiften til forbedring.

Jeg håber at SAB vil lave en ansøgning om tilskud til dette fra Landsbyggefonden og hvis dette lykkes at søge kommunen om tilladelse til en etage mere på hver blok.

 

Torben N. Nielsen

Formand f. afd. 14

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

R e f e r a t

 

af

 

møde i Afdeling 14 – Ryparken under Skanderborg Andelsboligforening tirsdag den 1. september 2015 kl. 19.00 i Gildesalen.

 

 

 

Til stede var ca. 35 beboere samt direktør Erling Weber Jensen og kommunikationschef Dorthe Støve (SAB).

 

 

 

DAGSORDEN

 

Pkt. 1        Valg af dirigent.

 

                                   Valgt blev Erling Weber Jensen.

 

 

 

Pkt. 2        Valg af referent.

 

                                   Valgt blev Kurt Henriksen.

 

Pkt. 3        Valg af stemmeudvalg.

 

                                   Valg blev ikke nødvendigt.

 

Pkt. 4        Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde.

 

                                   Beretningen enstemmigt godkendt.

 

Pkt. 5        Godkendelse af driftsbudget for 2016.

 

                                   Driftsbudgettet enstemmigt godkendt.           

 

 Pkt. 6       Orientering om regnskab 2014.

 

                                   Regnskabet taget til efterretning.

 

Pkt. 7        Behandling af indkomne forslag.

 

                                   Ingen forslag modtaget.

 

Pkt. 8        Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen.

 

                 På valg er:

 

                 Kurt Henriksen

 

                 Abdul Mobin

 

                                   Valgt blev:

 

                                   Elise Iversen

 

                                   Anja Rohde

 

Pkt. 9        Valg af suppleanter.

 

                                   Valgt blev:

 

                                   1. suppleant : Gitte Dahl

 

                                   2. suppleant :  John Jørgensen

 

                                   3. suppleant : Ole Pedersen

 

Pkt. 10      Eventuelt.

 

                                   Følgende blev omtalt:

 

  1. Dirigenten orienterede om muligheden for, at vedligeholdelsesudgifter for beboere kan indgå som skattefradrag på selvangivelsen i 2015. Bestyrelsen blev opfordret til igen at overveje isoleringen af bygningerne i hele afdelingen i forbindelse med renoveringen af vinduer og døre, herunder også loftet i Gildesalen.

 

 

 

Mødet hævet kl. 20.05

 

 

 

                 Formand: Torben Nielsen        Referent: Kurt Henriksen

 

                 Torben Nielsen                                  Kurt Henriksen

 

                                  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Referat af afdelingsmøde i Ryparken tirsdag den 2. september 2014

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent

Valgt blev Svend Brammer

2. Valg af referent

Valgt blev Kurt Henriksen

3. Valg af stemmeudvalg

Valgt blev Henriette, oTove og Kenneth

4. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde

Godkendt

5. Godkendelse af driftsbudget for 2015

Godkendt

6. Orientering om regnskabet for 2013

Taget til efterretning

7. Behandling af indkomne forslag: Der blev stillet 2 forslag:

Er der grænser for indflytning af beboere af anden etnisk oprindelse end dansk.

Formanden oplyste, at sådanne grænser ikke findes, idet SAB´s politik på dette område går ud på, at alle - uanset oprindelse - er velkommen som lejere i SAB

Muligheden for at isolere bebyggel­sens ydervægge.

Formanden oplyste, at vi afventer nærmere prioriteringer af de samlede ønsker til forbedringer.

8. valg af formand (Torben modtager genvalg)

Torben blev genvalgt med akklamation.

Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen. På valg er Aksel Jørgensen. Ønsker ikke genvalg. Erstattes af Kenneth.

Hardy Dahl (indtrådt i best. efter Tove) Genvalgt.

9. Valg af suppleanter Valgt blev Abdul Mobin Mobin, Lilli Nielsen og Axel Jørgensen.

10. Eventuelt

Kenneth rejste spørgsmålet om, at udsende dagsordener, almene informationer o.l. i en engelsksproget udgave til ikke danske beboere.

Bestyrelsen tager emnet op til overvejelse.

Mødet sluttede kl. 20.15

Formandsberetning 2014 

V:i kom ud af 2013 med et mindre overskud på kr. 165.734,-som er overført til planlagt vedligeholdelse.

12013 har vi fået ny Restaffaldsbeholder ved nr. 12, som gør at vi kan have 14 dages tømning, hvilket skulle give en besparelse da vi halverer tømningerne. Vores containergård er blevet godkendt af Reno-syd, således at vi bliver forgangsmodel for andre boligforeningsafdelinger . Vi er blevet færdige med klinker på kældergangene, så nu skulle det være til at holde, og se pænt ud. Vi har også fået automatisk lys i kældre og opgange som skulle give en besparelse.

Vi har gang i renoverings eller udskiftningsforslag på garager og carporte, og så arbejdes der med en 5 års plan for Ryparken, for hvilke ting vi skal have med i en renovering afaltaner, stuevinduer m.m. Alt dette er blevet til efter vi lavede et beboer spørgeskema, og en workshop, som var godt besøgt, og der kom rigtigt mange gode forslag til Ryparken i fremtiden. Det skulle gerne være færdigt inden året er omme, så Hovedforeningen og inspektøren kan gennemgå forslagene, og få udarbejdet en renoveringsplan, hvor vi kan opnå størst muligt tilskud til, og vi kan få Ryparken op til dagens standard så det bliver eftertragtet at bo i Ryparken.

Parkering under festival, var særdeles kaotisk i sidste år, men vores nye skilte virkede åbentbart, idet der ikke var optaget hele tiden, men at vi havde pladser til vores biler. Der var dog enkelte som ikke respekterede vores forbud, men alt i alt gik det fornuftigt i år.

Spørgeskemaet var godt på mange måder, bl.a. ved at få beboere i tale, således at vores hobbyklub som blev nedlagt, kunne erstattes med aktive beboere, som godt vil lave nogle af aktivitteme, så vi ikke helt går i stå. Jeg synes vi har lagt et godt program for resten af året, med Børnedisko, voksenfest, forhåbentlig også juletræ, i husker det selv fra i var børn, og bankospil.

Vi har indkøbt en popcornmaskine, og ser på større køleskab til drikkevarer i gildesalen, Dette vil vi forsætte med til udgangen af 2015, så evalueres det hele, og er det ikke lykkedes os at få flere aktivitteter til at fungerer så lukker vi ned, og må nøjes.

Så jeg vil gerne opfordre alle til at være aktive i de ting vi har sat i gang, så vi får et godt sammenhold i Ryparken, og kan hjælpe hinanden.

Antenne regnskabet udviser et underskud på kr. 52.258,-som skal dækkes ind. Dette skyldes at vi gennem mange år har betalt for lidt i antennebidrag, men også at der ikke er medregnet det årlige administrationsgebyr på. 5.250,-så for at indhente det tabte, må prisen desværre sættes til kr. 223,-for lille pakke kr. 381,-for mellem pakken og kr. 499,-for den store pakke. Til gengæld er husleje indekset faldet, mens prisindekset er steget,

Udarbejdet af: Formand Torben N. Nielsen

d. 2 september 2013.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------