Afdelingsmøde 40

AFDELING 40 – KILDEVEJ 10

 REFEREAT AF AFDELINGSMØDE DEN 6. SEPTEMBER 2017

  

På mødet deltog: Lene Mortensen og Connie Fenger Hjort fra Kildegården og

Kent Hansen fra SAB.

 Ad. 1:    Kent Hansen blev valgt til dirigent.

 Ad. 2:    Kent Hansen blev valgt til referent.

 Ad. 3:    Kent Hansen gennemgik budgettet for 2018 med en samlet stigning på 1,58% af den nuværende husleje.

 Aktivitetslisten for 2018 blev også gennemgået.

 Til sidst gennemgik Kent antennebudgettet.

 Budgettet blev herefter godkendt.

 Ad. 4:    Herefter blev regnskabet for 2016 udvisende et overskud på kr. 53.497 gennemgået og taget til efterretning. Overskuddet er overført til opsamlet resultat.

 Ad. 5:    Nyt ordensreglement for afdelingen blev godkendt uden bemærkninger.

 Ad. 6:    Under eventuelt var der ønske om at gårdhaverne renoveres på sigt og det blev aftalt, at de indarbejdes i langtidsplanen på næste markvandring.

             

               Ole Høi indhenter tilbud på hegn ud for demensafsnittet.

               Ønske om automatisk tænd/sluk af lys i glasgang samt led-pærer.

                Ønske om føler til tænd/sluk af lys i kontorer og kopirum m.v. og led-pærer.

  Dirigent/referent:

 

________________

   Kent Hansen

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AFDELING 40 – KILDEVEJ 10

 

REFEREAT AF AFDELINGSMØDE DEN 14. SEPTEMBER 2016

På mødet deltog: Lene Mortensen og Connie Fenger Hjort fra Kildegården og

Kent Hansen fra SAB.

Ad. 1:    Kent Hansen blev valgt til dirigent.

Ad. 2:    Kent Hansen blev valgt til referent.

Ad. 3:    Kent Hansen gennemgik budgettet for 2017 med en samlet stigning på 0,94% af den nuværende husleje.

Aktivitetslisten for 2017 blev også gennemgået.

Til sidst gennemgik Kent antennebudgettet.

Budgettet blev herefter godkendt.

Ad. 4:    Herefter blev regnskabet for 2015 udvisende et overskud på kr. 97.468 gennemgået og taget til efterretning. Overskuddet er overført til opsamlet resultat.

Ad. 5:    Under eventuelt var der ønske om at gårdhaverne renoveres på sigt og det blev aftalt, at de indarbejdet i langtidsplanen på næste markvandring.

         

       

 

Dirigent/referent:

 

________________

   Kent Hansen

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

AFDELING 40 – KILDEVEJ 10

 

REFEREAT AF AFDELINGSMØDE DEN 24. SEPTEMBER 2015

 

På mødet deltog: Lene Mortensen og Connie Fenger Hjort fra Kildegården, Ole Høi Sørensen og  Kent Hansen  fra SAB.

 

Ad. 1:    Kent Hansen blev valgt til dirigent.

 

Ad. 2:    Kent Hansen blev valgt til referent.

 

Ad. 3:    Kent Hansen gennemgik budgettet for 2016 med en samlet stigning på 0,00% af den nuværende husleje.

 

Ole Høi Sørensen gennemgik aktivitetslisten for 2016.

 

Til sidst gennemgik Kent antennebudgettet.

 

Budgettet blev herefter godkendt.

 

Ad. 4:    Herefter blev regnskabet for 2014 udvisende et overskud på kr. 177.063,42 gennemgået og taget til efterretning. Overskuddet er overført til opsamlet resultat.

 

Ad. 5:    Under eventuelt blev finansiering af LED-lys vendt. Sølund skulle oprindeligt have finansieret udskiftningen af LED-lys og have pengene retur svarende til besparelsen til eludgiften i afdelingen, men pga. besparelse på bl.a. el har afdelingen selv finansieret udskiftningen.

 

 

 

             

 

 

 

Dirigent/referent:

 

 

 

________________

   Kent Hansen                

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AFDELING 40 -KILDEVEJ 10 REFEREAT AF AFDELINGSMØDE DEN 24. SEPTEMBER 2014

På mødet deltog: Lene Mortensen og Connie Fenger Hjort fra Kildegården, Ole Høi Sø­rensen og Kent Hansen fra SAB.

Ad. 1: Kent Hansen blev valgt til dirigent.

Ad. 2: Kent Hansen blev valgt til referent.

Ad. 3: Kent Hansen gennemgik budgettet for 2015 med en samlet stigning på 0,00% af den nuværende husleje. Ole Høi Sørensen gennemgik aktivitetslisten for 2015. Til sidst gennemgik Kent antennebudgettet. Budgettet blev herefter godkendt.

Ad. 4:      Herefter blev regnskabet for 2013 udvisende et overskud på kr. 124.893 gennem­gået og taget til efterretning. Overskuddet er overført til opsamlet resultat.

Ad. 5:      Under eventuelt var der ønske om at få beskåret træer og buske i gårdhaverne.

Dirigent/referent:

 Kent Hansen

AFDELING 80 -(CENTERDEL) KILDEVEJ 10 REFEREAT AF AFDELINGSMØDE DEN 24. SEPTEMBER 2014

På mødet deltog: Lene Mortensen og Connie Fenger Hjort fra Kildegården, Ole Høi Sø­rensen og Kent Hansen fra SAB.

Ad. 1: Kent Hansen blev valgt til dirigent.

Ad. 2: Kent Hansen blev valgt til referent.

Ad. 3: Kent Hansen gennemgik budgettet for 2015 med en samlet stigning på 0,00% af den nuværende husleje. Ole Høi Sørensen gennemgik aktivitetslisten for 2015. Budgettet blev herefter godkendt.

Ad. 4:      Regnskabet for 2013 udvisende et overskud på kr. 280.181 blev gennemgået og taget til efterretning. Overskuddet er overført til opsamlet resultat.

Ad. 5:      Intet under eventuelt.

Kent Hansen

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------