Afdelingsmøde 44

 Referat fra afdelingsmøde i afdeling 44 -Dagmargården Mandag den 26. september 2016 kl. 17.

Mødedeltagere: 3 beboer, 2 repræsentanter fra bruger-pårørenderåd, Annika Dencker Nielsen Skanderborg Kommune og Kent Hansen fra SAB.

Pkt. 1 Valg af dirigent Kent Hansen fra SAB foreslås og vælges.

Pkt. 2 Valg af referent Annika Dencker Nielsen

Pkt. 3 Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde. Annika fortæller om hvad der drift og bygningsmæssigt har været sket siden sidste afdelingsmøde: Der er sat gang i arbejdet med solafskærmning og der er monteret en model i en prøvelejlighed i stuen (Jej1.7). Der er monteret sensor på badeværelserne, så lyset tænder når man går ind i rummet, dette fungerer godt. Paw har planlagt at gå i gang med at reparere på slidte vægge og paneler i efterår/vinter. Der har været nogle møder imellem ledelsen på Dagmargården (Annika og Pia Mejborn) og SAB, hvor forskellige bygningsmæssige udfordringer har været drøftet. Det handler dels om haven samt P-pladser og dels om lukning afhuller imellem etagerne. Vedr. haven så giver de fremmødte beboere og pårørende udtryk for at det er vanskeligt at køre med roHator på den belægning der er i haven (stenmel). Der har været nogle udfordringer med at få dæmpet lyset på gangarealerne om natten af hensyn til beboernes ro og personalets arbejdsmiljø samt energiforbrug, dette problem er endnu ikke løst.

Pkt. 4 Godkendelse af driftsbudget med tilhørende PV-plan for 2017 Kent gennemgår budgettet og PV-plan. Der er sat kr. 11.000 af til udskiftning afringklokker, dette er en fejl og posten slettes. Driftsbudgettet for 2017 godkendt med en stigning på 0,48% af den nuværende husleje.

Pkt. 5 Orientering om regnskab 2015 Årets overskud er kr. 101.000 -særligt grundet en mindre ejendomsskat end forventet.

Pkt. 6 Evt. Vi snakker om hvad der kunne være af ønsker for fremtiden:

  1. En plan for udvikling afhaven f.eks med flisebelægning og vandkultur.

  2. Udskiftning afkombi vaskemaskine/tørretumbler. Det er uhensigtsmæssigt med en kombi maskine, fordi man ikke kan vaske videre imens maskinen tørrer.

  3. Lukning afhuller imellem etagerne af hensyn til den uro det giver imellem etagerne.

  4. Omtænkning af P-pladser foran bygningen.

  5. Ønske om nedhængte pendler i spisestuerne.

     

I fald der er overskud på konto 11 5 i regnskab 2016 kan man tale om hvorvidt der skal bruges midler til nogle af ønskerne ovenfor -særligt tales der om ønsket om flisebelægning. Til dette har SAB efterfølgende meldt tilbage at sådanne tiltag ogforandringer på Dagmargården skal godkendes afældrechefen.

 

 

Anmka Dencker Nielsen