Afdelingsmøde 44

AFDELING 44 – DAGMARGÅRDEN

REFEREAT AF AFDELINGSMØDE DEN 20. SEPTEMBER 2023

På mødet deltog: Jeanett la Cour Søborg, Mette Brauner Sørensen og Jette Holst fra Skanderborg Kommune, Jørgen Vestergaard Hansen fra bru-ger pårørende rådet og Kent Hansen fra Skanderborg Andelsbolig-forening.

Ad. 1: Kent Hansen blev valgt til dirigent.

Ad. 2: Kent Hansen blev valgt til referent.

Ad. 3: Kent Hansen gennemgik budgettet for 2024 med en samlet stigning på 3,77% af den nuværende husleje.

Aktivitetslisten for 2024 blev også gennemgået med enkelte bemærkninger om-kring nød og panikbelysning som er opført under 116.410 og 116.520.

Orientering omkring antennebudgettet for 2024. Der er mulighed for at skifte en gang om måneden med et varsel på løbende måned plus 30 dage til Skanderborg Antenneforening. Det koster 375 kr. at skifte antennepakke. Hvis man ønsker stør-re antennepakke, kan det tilkøbes hele året.

Budgettet blev herefter godkendt.

Ad. 4: Herefter blev regnskabet for 2022 udvisende et overskud på kr. 7.733 gennemgået og taget til efterretning. Overskuddet er overført til opsamlet resultat.

Ad. 5: Ingen indkomne forslag.

Ad. 6: Under eventuelt var der følgende bemærkninger:

• Rengøring af parkeringskælder og udbedring af skader på kørerareal efter håndværkere betales af Dagmargården etape 2.

Dirigent/referent:

________________
Kent Hansen

----------------------------------------------------------------------------------------------------

AFDELING 44 – DAGMARGÅRDEN

 

REFEREAT AF AFDELINGSMØDE DEN 14. SEPTEMBER 2022

 

På mødet deltog:           Jeanett la Cour Søborg, Mette Brauner Sørensen og Jette Holst fra Skanderborg Kommune, Jørgen Vestergaard Hansen fra bruger pårørende rådet og Kent Hansen fra Skanderborg Andelsboligforening.

 

Ad. 1:   Kent Hansen blev valgt til dirigent.

 

Ad. 2:   Kent Hansen blev valgt til referent.

 

Ad. 3:   Kent Hansen gennemgik budgettet for 2023 med en samlet stigning på 2,28% af den nuværende husleje.

            

Aktivitetslisten for 2023 blev også gennemgået med følgende bemærkninger:

·       Foldevæg slettes

 

Orientering omkring antennebudgettet for 2023. Der er mulighed for at skifte en gang om måneden med et varsel på løbende måned plus 30 dage til Skanderborg Antenneforening. Det koster 375 kr. at skifte antennepakke. Hvis man ønsker større antennepakke, kan det tilkøbes hele året.

 

Budgettet blev herefter godkendt.

 

Ad. 4:   Herefter blev regnskabet for 2021 udvisende et overskud på kr. 94.624 gennemgået og taget til efterretning. Overskuddet er overført til opsamlet resultat.

 

Ad. 5:   Nyt vedligeholdelses- og istandsættelsesreglement blev vedtaget.

 

Ad. 6:   Under eventuelt var der ingen bemærkninger.

 

Dirigent/referent:

 

________________

   Kent Hansen                               

--------------------------------------------------------------------------------

AFDELING 44- DAGMARGARDEN
REFEREAT AF AFDELINGSMØDE DEN 14. SEPTEMBER 2021


På mødet deltog: Jeanett Ia Cour Søborg og Mette Brauner Sørensen fra Skanderborg
Kommune, Jørgen Vestergaard Hansen fra bruger pårørende rådet (BPR) og Kent Hansen
fra Skanderborg Andelsboligforening.
Ad. 1: Kent Hansen blev valgt til dirigent.
Ad. 2: Kent Hansen blev valgt til referent.
Ad. 3: Kent Hansen gennemgik budgettet for 2022 med en samlet stigning på 0,00% af
den nuværende husleje.
Aktivitetslisten for 2022 blev også gennemgået med følgende bemærkninger:
¯ Er der garanti på portene?
Svar: Nej garantien dækker kun de første 5 år.
¯ Hvor er der indvendig solafskærmning?
Svar: Efter ønske i lejlighederne.
¯ Hvorfor ophører henlæggelse til vaskemaskiner i 2027?
Svar: Henlæggelserne til vaskemaskine skal fortsætte og indarbejdes i
næste års langtidsplan
¯ Hvor er der oven lyskupler?
Svar: De er i trappeopgangene.
¯ Ventilationsanlæg samt indregulering heraf ønskes indarbejdes i langtidsplanen
fremadrettet.
Til sidst gennemgik Kent antennebudgettet.
Budgettet blev herefter godkendt.
Ad. 4: Herefter blev regnskabet for 2020 udvisende et overskud på kr. 150.0 14 gennemgået
og taget til efterretning. Overskuddet er overført til opsamlet resultat.
Ad. 5: Under eventuelt var der følgende bemærkninger:
Køleskab til boligerne ønskes fremadrettet indkøbt med en lille fryser.
Udgifter til vasken undersøges nærmere. Det har vist sig, at poster også indeholder
udgifter til maskinopvask og rengøringsmidler til industriovne. Udgifterne vil
fremadrettet blive betalt af Skanderborg Kommune.
Ding nt/referent:
Kent Hansen

--------------------------------------------------------------------------------------------------

AFDELING 44- DAGMARGARDEN
REFEREAT AF AFDELINGSMØDE DEN 1. SEPTEMBER 2020.

På mødet deltog: Jeanett Søborg og Mette Brauner Sørensen fra Skanderborg Kommune,
Jørgen Vestergaard Hansen fra bruger pårørende rådet (BPR) og Kent Hansen fra Skanderborg
Andelsboligforening.

Ad. 1: Kent Hansen blev valgt til dirigent.
Ad. 2: Kent Hansen blev valgt til referent.
Ad. 3: Kent Hansen gennemgik budgettet for 2021 med en samlet stigning på 2,02% af
den nuværende husleje.
Aktivitetslisten for 2021 blev også gennemgået.
Til sidst gennemgik Kent antennebudgettet.
Budgettet blev herefter godkendt.
Ad. 4: Herefter blev regnskabet for 2019 udvisende et overskud på kr. 186.183 gennemgået
og taget til efterretning. Overskuddet er overført til opsamlet resultat.
Ad. 5: Under eventuelt var der følgende bemærkninger:
Afregning med RenoSyd vedrørende renovation undersøges nærmere.

Dirigent/referent:
Kent Hansen

---------------------------------------------------------------------------------------

AFDELING 44 – DAGMARGÅRDEN

REFEREAT AF AFDELINGSMØDE DEN 17. SEPTEMBER 2019


På mødet deltog: Jeanett Søborg og Tine Bjørn de Place fra Skanderborg Kommune og Kent Hansen fra Skanderborg Andelsboligforening.


Ad. 1: Kent Hansen blev valgt til dirigent.

Ad. 2: Kent Hansen blev valgt til referent.

Ad. 3: Kent Hansen gennemgik budgettet for 2020 med et samlet fald på 1,84% af den nuværende husleje.

Aktivitetslisten for 2020 blev også gennemgået.

Til sidst gennemgik Kent antennebudgettet.

Budgettet blev herefter godkendt.

Ad. 4: Herefter blev regnskabet for 2018 udvisende et overskud på kr. 341.106 gennem-gået og taget til efterretning. Overskuddet er overført til opsamlet resultat.

Ad. 5: Under eventuelt var der følgende bemærkninger:

Håndtag til terrassedøre monteres snarest.
Fliser i gårdhaver udføres så de kan bruges senest i foråret 2020.
Vinkelskinner på udsatte hjørner monteres inden udgangen af 2019.

Teknisk afdeling er orienteret omkring ovenstående.

Dirigent/referent:

________________
Kent Hansen

-----------------------------------------------------------------------------------------

AFDELING 44 – DAGMARGÅRDEN

 

REFERAT AF AFDELINGSMØDE DEN 25. OKTOBER 2018

 På mødet deltog: 2 repræsentanter fra brugerpårørenderåd, Jeanett Søborg fra

Skanderborg Kommune og Kent Hansen fra SAB.

 Ad. 1:    Kent Hansen blev valgt til dirigent.

 Ad. 2:    Kent Hansen blev valgt til referent.

 Ad. 3:    Kent Hansen gennemgik budgettet for 2019 med et samlet fald på 2,19% af den nuværende husleje.

 Aktivitetslisten for 2019 blev også gennemgået.

Til sidst gennemgik Kent antennebudgettet.

 Budgettet blev herefter godkendt.

 Ad. 4:    Herefter blev regnskabet for 2017 udvisende et overskud på kr. 319.273 gennemgået og taget til efterretning. Overskuddet er overført til opsamlet resultat.

 Ad. 5:    Under eventuelt var der følgende bemærkninger:

              Lukning mellem etagerne laves snarest. Til orientering kan det oplyses, at der er blevet opmålt til glas indenfor de seneste 14 dage og viceværten vil montere glaspladerne når de kommer fra leverandøren.

              Antennepakke i fællesstuerne er lille pakke.

              Solafskærmning i de resterende lejligheder laves hurtigst muligt.

              Flisebelægning i gårdhave udføres senest i foråret 2019.

              Reguleringskontoen på kr. 1.158.769 er anvendt til solafskærmning kr. 910.438, bevægelsessensorer på badeværelser kr. 64.227, tinglysningsafgift m.v.

              kr. 111.958, depotrum kr. 22.500. Der resterer kr. 49.646 ultimo 2017.

              

               Teknisk afdeling er orienteret omkring ovenstående.

              

Dirigent/referent:

 

________________

   Kent Hansen

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AFDELING 44 – DAGMARGÅRDEN

 

REFEREAT AF AFDELINGSMØDE DEN 13. SEPTEMBER 2017

 På mødet deltog: 2 repræsentanter fra bruger- pårørenderåd, Lene Mortensen fra

Skanderborg Kommune og Kent Hansen fra SAB.

 Ad. 1:    Kent Hansen blev valgt til dirigent.

 Ad. 2:    Kent Hansen blev valgt til referent.

 Ad. 3:    Kent Hansen gennemgik budgettet for 2018 med en samlet stigning på 1,12% af den nuværende husleje.

                Udgiften til fælles el reduceres med kr. 49.317 så den samlede stigning udgør 0,00% af den nuværende husleje pr. 1/1 2018.

 Aktivitetslisten for 2018 blev også gennemgået.

 Til sidst gennemgik Kent antennebudgettet.

 Budgettet blev herefter godkendt.

 Ad. 4:    Herefter blev regnskabet for 2016 udvisende et overskud på kr. 149.668 gennemgået og taget til efterretning. Overskuddet er overført til opsamlet resultat.

 Ad. 5:    Nyt ordensreglement for afdelingen blev godkendt med følgende rettelser:

 Pkt. 10 Husdyr ændres til ”Det er tilladt at have en hund, kat, hamster eller fugl, hvis beboer selv kan passe husdyret og husdyret  ikke er til gene for de øvrige beboer.”

 Pkt. 12 Låse ændres til ”Afdelingen har en låsesystem med brikker som viceværten administrerer. Hvis man har brug for en ny brik kan dette rekvireres hos viceværten mod et mindre gebyr”.

 Pkt. 17 Udluftning ”Brug emhætter når der laves mad og lad den køre 15 minutter efter endt madlavning” slettes.

 Ad. 6:    Under eventuelt var der følgende bemærkninger:

       

               Det er svært at regulere temperaturen i lejlighederne og på fællesarealer. Dette skyldes ifølge viceværten, at der ikke er køl på ventilationsanlægget, så den temperatur friskluft indblæses med minimum er udetemperaturen.        

 Vinduerne i lejelighederne kan kun åbnes på klem. Dette skyldes at der er monteret stormsikringskroge på vinduerne. Hvis der er problemer med vinduerne kontakt da viceværten.

                Ønske om at få opsat en ringeklokke ved hovedindgangen.

                Ønske om årlig rensning af udluftningsventilerne.

                Lokalinspektøren og viceværten er orienteret omkring ovenstående.               

   Dirigent/referent:

 _______________

   Kent Hansen

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Referat fra afdelingsmøde i afdeling 44 -Dagmargården Mandag den 26. september 2016 kl. 17.

Mødedeltagere: 3 beboer, 2 repræsentanter fra bruger-pårørenderåd, Annika Dencker Nielsen Skanderborg Kommune og Kent Hansen fra SAB.

Pkt. 1 Valg af dirigent Kent Hansen fra SAB foreslås og vælges.

Pkt. 2 Valg af referent Annika Dencker Nielsen

Pkt. 3 Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde. Annika fortæller om hvad der drift og bygningsmæssigt har været sket siden sidste afdelingsmøde: Der er sat gang i arbejdet med solafskærmning og der er monteret en model i en prøvelejlighed i stuen (Jej1.7). Der er monteret sensor på badeværelserne, så lyset tænder når man går ind i rummet, dette fungerer godt. Paw har planlagt at gå i gang med at reparere på slidte vægge og paneler i efterår/vinter. Der har været nogle møder imellem ledelsen på Dagmargården (Annika og Pia Mejborn) og SAB, hvor forskellige bygningsmæssige udfordringer har været drøftet. Det handler dels om haven samt P-pladser og dels om lukning afhuller imellem etagerne. Vedr. haven så giver de fremmødte beboere og pårørende udtryk for at det er vanskeligt at køre med roHator på den belægning der er i haven (stenmel). Der har været nogle udfordringer med at få dæmpet lyset på gangarealerne om natten af hensyn til beboernes ro og personalets arbejdsmiljø samt energiforbrug, dette problem er endnu ikke løst.

Pkt. 4 Godkendelse af driftsbudget med tilhørende PV-plan for 2017 Kent gennemgår budgettet og PV-plan. Der er sat kr. 11.000 af til udskiftning afringklokker, dette er en fejl og posten slettes. Driftsbudgettet for 2017 godkendt med en stigning på 0,48% af den nuværende husleje.

Pkt. 5 Orientering om regnskab 2015 Årets overskud er kr. 101.000 -særligt grundet en mindre ejendomsskat end forventet.

Pkt. 6 Evt. Vi snakker om hvad der kunne være af ønsker for fremtiden:

  1. En plan for udvikling afhaven f.eks med flisebelægning og vandkultur.

  2. Udskiftning afkombi vaskemaskine/tørretumbler. Det er uhensigtsmæssigt med en kombi maskine, fordi man ikke kan vaske videre imens maskinen tørrer.

  3. Lukning afhuller imellem etagerne af hensyn til den uro det giver imellem etagerne.

  4. Omtænkning af P-pladser foran bygningen.

  5. Ønske om nedhængte pendler i spisestuerne.

     

I fald der er overskud på konto 11 5 i regnskab 2016 kan man tale om hvorvidt der skal bruges midler til nogle af ønskerne ovenfor -særligt tales der om ønsket om flisebelægning. Til dette har SAB efterfølgende meldt tilbage at sådanne tiltag ogforandringer på Dagmargården skal godkendes afældrechefen.

 

 

Anmka Dencker Nielsen