Afdelingsmøde 31

Referat af afdelingsmøde i afdeling 31 Birkevej onsdag 20/9 2023.

Fremmødte: Kent, Marius, Annette, Elsa, Birthe, Leif og Toni.

 

Pkt. 1           Kent blev valgt til dirigent.

Pkt. 2           Toni blev valgt til referent.

Pkt. 3           Blev ikke nødvendigt.

Pkt. 4           Toni fremlagde beretning, som blev godkendt.

Pkt. 5           Kent gennemgik driftsbudget med tilhørende PV-plan for 2024,

                      som blev godkendt.

Pkt. 6           Kent orienterede om regnskabet for 2022.

Pkt. 7           Administrationens forslag om nye priser for brug af fællesvaskeriet blev vedtaget.

Pkt. 8           Det indkomne forslag blev ikke vedtaget.

Pkt. 9           Toni blev genvalgt som formand.

Pkt. 9           Marius blev genvalgt til afdelingsbestyrelsen.

Pkt. 10        Elsa blev valgt til første suppleant og Leif blev valgt til anden suppleant.

Pkt. 11        Der blev talt om udskiftning af varmemålere som er på budgettet i 2024.

----------------------------------------------------------------------------

Referat af afdelingsmøde afdeling 31 Birkevej, 15/9-2022.

Fremmødte: Kent, Annette, Elsa, Marius, Leif og Toni

Pkt 1: Kent blev valgt.

Pkt 2: Toni blev valgt.

Pkt 3: Ikke nødvendigt.

Pkt 4: Toni fremlagde beretning som blev godkendt.

Pkt 5: Kent gennemgik driftsbudget og tilhørende PV-plan som blev godkendt.

Pkt 6: Kent orienterede om regnskabet for 2021.

Pkt 7: Nyt vedligeholdelses- og istandsættelsesreglement blev godkendt.

Pkt 8: Det blev godkendt at SAB arbejder videre med tilbud på privatisering af vaskeriet. Når der foreligger noget konkret tages der stilling til dette. De fremmødte til mødet var enige om, at alle i afdelingen skal spørges når der foreligger noget konkret.

Da dette blev vedtaget, bortfaldt det andet forslag.

Pkt 9: Annette blev valgt til bestyrelsen.

Pkt 10: Leif blev valgt til første suppleant og Elsa blev valgt til anden suppleant.

Pkt 11: Der blev talt om at få noget sat op under udhænget på blokkene over vinduerne, så svalerne ikke kan bygge rede over vinduerne men kun der, hvor der er ikke er vinduer.

------------------------------------------------------------------------------

Referat af afdelingsmøde i afdeling 31 Birkevej torsdag 23 /9-2 1.
Fremmødte: Kent, Dorthe, Marius, Ann, Leif og Toni.
Pkt. 1 Kent blev valgt til dirigent.
Pkt. 2 Toni blev valgt til referent.
Pkt. 3 Blev ikke nødvendigt.
Pkt. 4 Toni fremlagde beretning, som blev godkendt.
Pkt. 5 Kent gennemgik driftsbudget med tilhørende PV-plan for 2021,
som blev godkendt.
Pkt. 6 Kent orienterede om regnskabet for 2020.
Pkt. 7 Begge indkomne forslag blev vedtaget.
Pkt. 8 Toni blev valgt som formand.
Pkt. 9 Marius blev valgt til afdelingsbestyrelsen.
Pkt. 10 Leif blev valgt til første suppleant.
Pkt. 11 Der blev diskuteret muligheden for at få elladestandere til biler på
p-pladserne. Der blev talt om biodiversitet og alternativ beplantning og
pasning. 

----------------------------------------------------------------------------------------

Referat af afdelingsmøde i afdeling 31, Birkevej torsdag 20/9-2020.
Fremmødte: Kent, Marius, Ena, Leif og Toni.


Pkt. 1 Kent blev valgt til dirigent.
Pkt. 2 Toni blev valgt til referent.
Pkt. 3 Blev ikke nødvendigt.
Pkt. 4 Toni fremlagde beretning, som blev godkendt.
Pkt. 5 Kent gennemgik driftsbudget med tilhørende PV-plan for 2020,
som blev godkendt.
Pkt. 6 Kent orienterede om regnskabet for 2019.
Pkt. 7 Der var ingen indkomne forslag.
Pkt. 8 Ann blev valgt til afdelingsbestyrelsen.
Pkt. 9 Leif blev valgt til første suppleant og Ena til anden suppleant.
Pkt. 10 Mulighed for at installere vaskemaskine i nr. 1 blev diskuteret.
Bestyrelsen undersøger dette.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Referat af afdelingsmøde i afdeling 31 Birkevej onsdag 18/9 2019.
Fremmødte: Dorthe Kruse, Erling Weber, Ann, Ena, Marius, Leif og Toni.

Pkt. 1 Erling blev valgt til dirrigent.
Pkt. 2 Toni blev valgt til referent.
Pkt. 3 Blev ikke nødvendigt.
Pkt. 4 Toni fremlagde beretning, som blev godkendt.
Pkt. 5 Erling gennemgik driftsbudget med tilhørende PV-plan for 2020,
Som blev godkendt.
Pkt. 6 Erling orienterede om regnskabet for 2018.
Pkt. 7 Forslaget om betalt rengøring i vaskekælderen 1 gang om måneden blev enstemmigt vedtaget.
Forslaget om at kælderyderdørene skal være låste og branddørene skal være lukkede hele døgnet undtagen ved kortere udluftning blev enstemmigt vedtaget.
Pkt. 8 Toni blev genvalgt som formand.
Pkt. 9 Marius blev valgt til afdelingsbestyrelsen.
Pkt. 10 Leif blev valgt til første suppleant og Ena til anden suppleant.
Pkt. 11 Der blev talt om muligheden for at montere kodelås på yderdørene i blokkene, da der blev ytret ønske om at de kunne være låste. Det vil indebære, at der ikke kan afleveres reklamer og pakke post.
Det blev igen i år konstateret og diskuteret, at viceværtordningen stadig ikke har fungeret for vedligeholdelsen af de grønne områder i afdelingen.

----------------------------------------------------------------------------------------

Referat af afdelingsmøde i afdeling 31 Birkevej torsdag 13/9-2018.

Fremmødte: Dorthe Kruse, Ann, Ena, Åse, Leif og Toni.

 

Pkt. 1           Dorthe Kruse blev valgt til dirrigent.

Pkt. 2           Toni blev valgt til referent.

Pkt. 3           Blev ikke nødvendigt.

Pkt. 4           Toni fremlagde beretning, som blev godkendt.

Pkt. 5           Dorthe Kruse gennemgik driftsbudget med tilhørende PV-plan for 2019,

                      Som blev godkendt.

Pkt. 6           Dorthe Kruse orienterede om regnskabet for 2017.

Pkt. 7           Der var ingen indkomne forslag.

Pkt. 8           Ann blev valgt til afdelingsbestyrelsen.

Pkt. 9           Leif blev valgt til første suppleant og Åse til anden suppleant.

Pkt. 10        Der blev ytret utilfredshed med viceværtordningen, som den har fungeret i år og som betegnes som mangelfuld.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Referat af afdelingsmøde i afdeling 31 Birkevej mandag 25/9-2017. Fremmødte: Dorthe Kruse, Tina og Dennis, Susi, Ena og Kai, Åse, Leif og Toni.

Pkt. i        Dorthe Kruse blev valgt til dirrigent.

Pkt. 2        Toni blev valgt til referent.

Pkt. 3           Blev ikke nødvendigt.

Pkt. 4       Toni fremlagde beretning, som blev godkendt.

Pkt. 5           Dorthe Kruse gennemgik driftsbudget med tilhørende PV-plan for 2018, Som blev godkendt.

Pkt. 6       Dorthe Kruse orienterede om regnskabet for 2016.

Pkt. 7       Ordensreglementet blev godkendt.

Pkt. 8       Der var ingen indkomne forslag.

Pkt. 9      Toni blev genvalgt som formand.

Pkt. 10        Ena blev valgt til bestyrelsen.

Pkt. 11     Leif blev valgt til første suppleant og Kai til anden suppleant.

Pkt. 12     Der blev talt om udvidelsen af parkeringspladserne og nye affaldsøer.

Der blev diskuteret 2 muligheder for affaldsøer, hvor der var mest tilslutning til at arbejde videre med at få affaldsøer, som dem de har i Gartnervænget.

Der blev ytret utilfredshed med viceværtordningen, som den har fungeret i år og som betegnes som mangelfuld.

Der blev talt om muligheden for at sætte nyt køkken ind. Der henvises til foreningens hjemmeside, hvor man kan læse om rådighedsretten og deri om reglerne og mulighederne.

Hvis man skal låne penge af foreningen til det, skal det godkendes på et afdelingsmøde.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Referat fra afdelingsmøde Afdeling 31-Birkevej d.29/9-2016

Fremmødte: Dorthe Kruse, Susi, Rudi, Tina, Åse, Luise, Leif og Toni

Pkt. 1           Dorthe valgt til dirigent

Pkt. 2           Toni valgt til referent

Pkt. 3           Ikke ønsket

Pkt. 4           Beretning fremlagt af Toni og enstemmigt godkendt.

Pkt. 5           Dorthe gennemgik driftsbudget for 2017 og tilhørende PV-plan som enstemmigt blev godkendt.

Pkt. 6           Dorthe orienterede om 2015 regnskab.

Pkt. 7           Det af bestyrelsen fremsendte forslag om, at hækkene ud mod vejen maksimalt må være 1,30 meter af hensyn til udsyn og ensartethed og at hækkene bag rækkehusene maksimalt må være 1,45 meter blev enstemmigt vedtaget.

Pkt. 8           Der var ingen indkomne forslag at behandle.

Pkt. 9           Tina blev valgt til afdelingsbestyrelsen.

Pkt. 10        Åse blev valgt til første suppleant og Luise til anden suppleant.

Pkt. 11        Der blev spurgt, hvem der tager sig af rottekasserne. Toni undersøger dette.

                      Susi Klagede over at trappevasken som de betaler for i nr. 2 ikke blev udført ordentligt. Toni tager sig af dette.

                      Åse spurgte om det var muligt at vi også kunne få parkeringstilladelser tilsendt fra kommunen, som de får på P B Lundsvej til festivalen og skilte med at biler fjernes hvis de ikke hører til der under festivalen, så vi undgår at uvedkommende bruger vores p. pladser. Toni undersøger dette.

                      Tina spurgte om mulighederne for at få nyt køkken. Det undersøges af bestyrelsen.

                      Toni foreviste til orientering en skitse af et muligt forslag til udvidelse af parkeringspladser og placering af nye affaldsøer, som er på PV planen til næste år og opfordrede til at man tænkte over det og kom med kommentarer/ forslag til dette.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Referat fra afdelingsmødet i afdeling 31 Birkevej 27-08-2015.

 

Fremmødte: Erling Weber, Dorthe Støve, Anne Karin, Astrid, Rudi, Klaus, Jørgen,Leif, Toni.

 

Pkt. 1: Erling blev valgt til dirigent.

 

Pkt. 2: Toni blev valgt til referent.

 

Pkt. 3: Det blev besluttet, at det ikke var nødvendigt med stemmeudvalg.

 

Pkt. 4: Formanden berettede om hændelser og tiltag i afdelingen i det forløbne år.

 

                      Vi har fået 1 ny beboer.

 

Der er sået græs over til Lidl .

 

                      Der er blevet skiftet punkterede termoruder i rækkehusene.

 

Formandens beretning blev godkendt.

 

Pkt. 5: Erling gennemgik driftsbudgettet for 2016 med tilhørende PV-plan. Budget og PV-plan blev godkendt.

 

Pkt. 6: Erling orienterede om regnskabet for 2014.

 

Pkt. 7: Der var ingen indkomne forslag.

 

Pkt. 8: Toni blev valgt til formand.

 

Pkt. 9: Jørgen blev valgt til medlem af afdelingsbestyrelsen. Astrid fortsætter 1 år mere.

 

Pkt. 10: Rudi blev valgt til første suppleant og Klaus til anden suppleant.

 

Pkt. 11: Det blev indskærpet, at der ikke må ryges i kældrene og opgangene.

 

Det henstilles til beboerne, at de binder ordentligt for affaldsposerne så lugtgener og maddikeangreb undgås.

 

Der blev givet udtryk for utilfredshed med at kompostcontaineren ikke bliver tømt, før der ringes til kontoret.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 Referat fra afdelingsmødet i afd. 31 Birkevej d. 26.08.2014.

Tilstede: 6 lejemål var repræsenteret ved 6 personer. Lene Blume fra hovedbestyrelsen.

Pkt. 1: Valg af dirigent. Lene Blume blev valgt. Pkt. 2: Valg af referent. Lene Blume blev valgt. Pkt. 3: Valg af stemmeudvalg. Venter med at nedsætte stemmeudvalg til stemmepunkterne nås. Pkt. 4: Fremlæggelse af beretningen for perioden siden sidste møde: Beretningen uddelt, og punkterne for aktiviteter i det forgangne år gennemgås. Der har været en

del dialoger med entrepernør Ove Andersen fra Jeksen omkr. det arbejde han har udført i afdelingen. Allan viderefører dialogen med administrationen. Måske der skal skriftlig accept fra begge parter før arbejder udføres i afdelingen?

Nye fliser ønskes ved siden af nr. 7. Dette bliver først i 2015.

Der er ønske om etablering af lidt "nytteplanter" i afdelingen. Dette vil afdelingsbestyrelse arbejde videre med.

Afdelingen er undersøgt for rotter, der er pt. ingen rotter.

Varmesystemet og kloaksystemet er ordenet v. nr. 2.

Hårde hvidevarer udskiftes ved behov.

Lejerne ønsker at det undersøges om det er muligt at lave opsparing til udskiftning af køkener og bad. Allan undersøger dette. Der informeres omkr. mulighederne for den enkelte lejer for at låne i SAB til etablering af nyt køkken.

Der er problemer med at der ikke snøres/bindes ordentlig til for affaldsposerne inden de lægges i affaldscontainerne. Dette medfører lugtgener og maddikeangreb. De henstilles til lejerne at de sørger for at binde ordentlig for affaldsposerne. Der må under ingen omstændigheder lægges madaffald direkte i containerne.

Beretningen blev enstemmigt vedtaget.

Pkt. 5: Godkendelse af driftsbudget med tilhørende PV plan for 2015.

Allan gennemgår driftsbudgettet for 2015. Der udtrykkes tydelig utilfredshed med det arbejde viceværten udfører/ikke udfører.

Hækkene på hjørnet mod Vroldvej, forhindrer frit udsyn. Der er for brede og høje.

Budget 2015 blev enstemmigt vedtaget. Pkt. 6: Orientering om regnskab 2013. Taget til efterretning. Pkt. 7: Behandling af indkomne forslag: Det blev enstemmigt vedtaget at der ikke må ryges på trappen og i kælderen. Ang. dørklokke: Sussi frafalder forslaget. Vaskelåsnumre: Det er ikke i orden at man tager andres vasketider når der er ophængt lås. Er

tiden ledig, er maskinerne til fri afbenyttelse. Allan undersøger om numrene på vaskelåsene passer. Pkt. 8: Valg af medlemmer til afdelingsbestyreisen. Toni blev genvalgt. Pkt. 9: Valg af suppleanter. Nr. 1 blev Astrid, nr. 2 blev Rudi. Pkt. 10: Eventuelt. Intet at diskutere.

Allan takkede for et godt fremmøde og gode dialoger under mødet.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Referat fra afdelingsmødet i afdeling 31, Birkevej 19-09-2013.

Fremmødte: Allan, Anne Karin, Astrid, Rudi, Susi, Leif, Toni.

Pkt. 1: Allan blev valgt til dirigent.

Pkt. 2: Toni blev valgt til referent.

Pkt. 3: Det blev besluttet, at det ikke var nødvendigt med stemmeudvalg.

Pkt. 4: Formanden berettede om hændelser og tiltag i afdelingen i det forløbne år.

Vi har fået 2 nye beboere. Vi har fået lidi i "baghaven". Der har i vinter været et sprunget vandrør og oversvømmelse af kælder i nr. 1. Der er blevet skiftet en del punkterede termoruder i rækkehusene. Der er blevet fældet og beskåret en del beplantning. Formandens beretning blev godkendt.

Pkt. 5: Allan gennemgik driftsbudgettet for 2014 med tilhørende PV-plan. Budget og PV-plan blev godkendt. Pkt. 6: Allan orienterede om regnskabet for 2012.

Pkt. 7: Der var ingen indkomne forslag.

Pkt. 8: Allan blev valgt til formand.

Pkt. 9: Anne Karin blev valgt. Toni blev valgt til at erstatte Allan for 1 år.

Pkt. 10: Rudi blev valgt til første suppleant og Astrid til anden suppleant.

Pkt. 11: Rudi klagede over prisen på trappevask i nr. 2 er steget kraftigt og at der ikke bliver gjort ordentligt rent. Allan ser nærmere på det.

Der kom forslag om udvidelse af p. pladser. Bestyrelsen undersøger muligheder for dette. Der er konstateret uvedkommende i kælderen i nr. 2. Det blev diskuteret om man skulle låse

hoveddøren om aftenen og natten. Man blev enige om, at dørene i gavlene altid holdes lukkede og låste. Toni opfordrede til at komme med ønsker til beplantning og indretning af vores fællesarealer, i

første omgang området op mod lidI. Der blev nedsat et udvalg til at tage sig af dette. Udvalget består ind til videre af: Rudi, Åse, Toni.

 

 

Referent: Toni Andersen