Bestyrelsesmøde 34

Bestyrelsesmøde Gartnervænget 7 marts 2024 Tid: Kl. 19.30-21.00 Sted: Gartnervænget 10 Mødeleder: Susanne K Referent: Susanne K Deltagere: Gitte, Yvonne, Ann, Simon & Susanne samt Erling W J/Direktør SAB Dagsorden: • Intro v/alle o Kort præsentationsrunde • PV plan v/EWJ o Gennemgang af planen  Intro og generel forståelse – det bliver fremover 30 års planer o Udestående på VP plan  Justering af døre og vinduer : akut problem til drift – info deles via infofolder samt på næste afdelingsmøde  Hæk plan budget ønskes afklares – SK kontakter Dorthe  Aff skure skal repareres og males – SK kontakter DS for update • Øvrige punkter (inkl. EWJ) o Afklare retningslinjer for parkering  Gartnervænget ejer egne pladser og har kun ret til at holde der.  EJ informerer om forskellige modeller for parkeringssystemer og forslag til evt. udvidelser  EJ følger op på om parkeringsforhold på Ryparken for kassebiler og busser etc. kan forbedres o Buske projekt  SK undersøger, om buske kan afbestilles  EJ undersøger mulighed for hegn i stedet som ved Ryparken. o Dato for markvandring  Dorthe kontaktes for en aftale – SK kontakter o Afklare viceværts opgaver/timer  EJ oplyser, at vi betaler for 5 timer om uge ex. fravær og ferie etc.  Øget servicegrad kræver godkendelse på et afdelingsmøde  Særligt mindre fokusområde kan adresses direkte til vicevært – større indsatser skal meldes til ADM. • Opsamling fra sidste møde & update v/alle (ex. EWJ) o Økonomi og retningslinjer for gaver v/Susanne  Kun et symbolsk beløb max. 200 kr er retningslinjer fra Adm. og ikke gavekort  Bestyrelsen har besluttet, at der ikke gives gaver til fødselsdage og nye naboer etc. o Aff. containere v/Susanne  Som informeret har SAB oplyst, at containere er leveret forud for tidsplanen og derfor får vi først nærmere info i næste uge – info herom er omdelt til alle.  Udfordring ifht. til handicap – man kan ikke nå containerne. Ann skal kontakte RenoSyd for afklaring. o P-plads  Vi afventer ny optegning af parkeringspladser – info følger fra SAB  Vi vil informere om at opkørslen ved nr. 7 kan anvendes ved næste afd. møde, hvis ikke der er lavet ny optegning der. o Velkomstfolder v/Yvonne  Gennemgås på næste møde o Flag  Fremover er flaget til rådighed i fællesskuret – info vil fremover fremgå af informationsfolder o Fællesskur  Bestyrelsen vil prøve at organisere rummet – vi har fastlagt en dato: d. 19.03 kl. 19.30 til at se på opgaven o Næste møde  Mødet placeres lige før dato for markvandring – så det afventes lige.  EJ har tilbudt et grundkursus i bestyrelsesarbejde af ca. 1 times varighed – det forventes placeret ved samme møde hvis muligt. o Øvrigt  Ift intern kommunikation blev det aftalt, at der er oprettet en messenger gruppe til hurtigt at afklare beslutninger – alt øvrig info deles ad hoc på mail eller til næstkommende møde. Hilsen Susanne ------------------------------------------------------------------------------ Bestyrelsesmøde Gartnervænget 26.02.2024 Tid: Kl. 19.30-20.30 Sted: Gartnervænget 10 Mødeleder: Susanne K Referent: Susanne K Deltagere: Gitte, Yvonne, Ann, Simon & Susanne Dagsorden: • Siden sidst orientering  Kontoudtog fra SAB til godkendelse  Bestyrelsesarbejde – orientering om sparring m/Ryparken • Ambitioner/punkter for bestyrelsen o Projektet med buske ud mod Ryparken  Afklare om der er buske til levering – SK kontakter Sanne o Døre & vinduer ønskes gennemgået snarest  Afklare om opgaven kan prioriteres hos SAB o Sociale events – både fællesspisning & evt. fester  Afklare om det har interesse fx på et afd. møde o Fælles arbejdsdag  Undersøge, om der er opbakning på et afd. møde o Fællesskur  Oprydning og afklaring af ønske til indhold – opsamling til næste møde o Informationsfolder  Yvonne laver et udkast til gennemgang på næste møde • Næste bestyrelsesmøde – invitere SAB til gennemgang af bla. flg. o Ønske om gennemgang af PV plan – fx ifht. døre/vinduer o Afklare retningslinjer for parkering o Dato for markvandring o Afklare viceværts opgaver/timer o Afklare buskeprojekt ifht. retningslinjer  SK kontakter SAB – ønske mandag eller onsdag fra kl. 19.00 ex. uge 11 • Evt. o Økonomi og retningslinjer for gaver  SK kontakter SAB for at høre om vi har mulighed for en hilsen til Sanne  Gitte køber gave såfremt