Nyhedsbrev

 

 

 AFD.16
Skanderborg andelsboligforening afd.16
Referat

 nr. 101
 
Dato. 13-08-2019
Kl. 17.00 Baldersvej 43
Deltagere.

Finn, Brian, Susanne, Helene

 
Bestyrelsen

Formand: Finn Christensen       Baldersvej 43     Tlf.      51362378    finnc@turbopost.dk

Helene Holm Jensen                      Baldersvej 11                  22636995   heleneholm8660@gmail.com

·         Brian Østergaard Andersen        Baldersvej  39                 23988960  Brian-malene@hotmail.com

·         Klavs Hansen                                   Baldersvej   21                42407026  klavs3@gmail.com

·         Susanne E Bugtrup                         Lokesvej      22                 51419764   s.bugtrup@gmail.com

 
 
Emne:
 
1.      Godkendelse af dagsorden
Ok
2.      Godkendelse af sidste referat
Ok
3.      Bertel 70 år + Bente 70 år
Modtaget flaske og buket
4.      Revidering af blomst eller flaske. Til runde fødselsdage m.m.
Runde fødselsdage fra 20 år (kun dem som står for lejemålet) samt nye beboer pris 175.00 kr. Bryllup- kobberbryllup m.m.200.00 kr.

Bisættelse 350.00 kr. Indlæggelse over 1 uge 175,00. Fødselsdagsliste tages op på næste bestyrelsesmøde.
5.      Michael fratrådt bestyrelsen
Modtaget kurv, afleveret udleveret materiale. Tak for godt samarbejde i bestyrelsen.
6.      Brian tiltrådt bestyrelsen
Modtaget materiale, gjort opmærksom på tavshedspligt.
7.      Haveaffald
Vil blive grabbet ud fremadrettet, andre afdelinger må ikke længere benytte vores container. Beboerne henstilles til at stable i containeren.
8.      Jubilæumsgave
Der er indkøbt ny figur til stenen på Baldersvej istedetfor den stjålne. Der kom ingen forslag. Der er 300,00 Kr. i overskud som evt. kan benyttes til tilskud til nyt juletræ da dette er sygt.
9.      Carporte
Blevet malet og renoveret, næste gang foreslås det, at de beklædes så meget som muligt med vedligeholdelsesfrit materiale om ca. 6 år ligesom vores affaldspladser. Beboerne opfordres til at benytte deres garager og carporte på grund af mangel på parkeringspladser.
10.  Knallertskur
Hensat i PV 25.000, Pris 47.000. Bestyrelsen valgt at gennemføre renoveringen trods budget overskridelsen
11.  Trailerudlejning
Heidi Baldersvej 25 vil gerne fremadrettet stå for udlejningen, Der kan sendes en sms i tidsrummet 16.30 til 18.00 på mobil 27596687. Helene Baldersvej 11 vil stå for udlejningen såfremt Heidi ikke er hjemme. Dette er gældende fra 01.09.2019.
12.  Stier
Stierne bag Lokesvej 20-26 samt Baldervej 7-13 sprøjtes af viceværten, det påligger lejerne at der er ryddeligt på stierne.
13.  Regnskab og budget samt PV
Gennemgået uden bemærkninger.
14.  Andet
Æbletræet på Lokesvej væltet i vinden, vil blive fjernet af viceværterne. Såfremt der skal noget andet op kan det ikke blive i år, da der ikke er midler hertil.

De hvide striber på parkeringspladserne skal males og og vores bordbænkesæt behandles, sidstnævnte bliver en vinteropgave.
15.  Trailerkasse
Trailerkassen blevet talt op 12.08.2019 i alt 9.127,00, i boks 71 i boligforeningen Pengekassen indeholder 275,50 kt
 
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------

AFD.16
Skanderborg andelsboligforening afd.16
 Nyhedsbrev – Sommer 2018

                                                     
Bestyrelsen

 Formand: Finn Christensen       Baldersvej 43     Tlf.    51362378    finnc@turbopost.dk

Helene Holm Jensen                      Baldersvej  11               22636995    Heleneholm8660@gmail.com

·         Michael Østergaard Andersen   Baldersvej  49               23955469    mian1269@gmail.com

Klavs Hansen                                   Baldersvej  21              42407026    klavs3@gmail.com

Susanne E. Bugtrup                        Lokesvej 22                  51419764    s.bugtrup@gmail.com        

 

Kære beboere i afdeling 16.           

 

Til info vil sandkassen på den store legeplads blive fjernet pga. hærkværk imod denne hele tiden. De mindste i afdelingen kan fortsat benytte sandkasserne ved de små legepladser.

Den 29-30 august vil affaldscontainerne blive tømt og rent gjort, hvorfor de ikke kan benyttes disse to dage.

 Har i lånt traileren til jordkørsel mv. bedes denne blive afleveret i rengjort stand, konstateres der fejl eller mangler på trailer bedes i informere bestyrelsen herom.

 Med hensyn til den kommende jubilæumsfest den 25 august, må der forventes at der vil være en del mere larm/uro end vanligt, vi beder alle have forståelse herfor.

 Det er dejligt at se, at så mange beboere har fået malet mv., det pynter virkeligt i afdelingen.

 Vi ønsker de nye beboere på Baldersvej 25 velkommen i afdelingen.

 Alle beboere ønskes en fortsat solrig sommer.

 Hilsen bestyrelsen                                                                                             

 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

AFD.16
Skanderborg andelsboligforening afd.16
  

Nyhedsbrev – Forår 2018

                                                      
Bestyrelsen

Formand: Finn Christensen       Baldersvej 43     Tlf.    51362378    finnc@turbopost.dk

Helene Holm Jensen                      Baldersvej  11               22636995    Heleneholm8660@gmail.com

·         Michael Østergaard Andersen   Baldersvej  49               23955469    mian1269@gmail.com

Klavs Hansen                                   Baldersvej  21              42407026    klavs3@gmail.com

Susanne E. Bugtrup                        Lokesvej 22                  51419764    s.bugtrup@gmail.com        

 

 Kære beboere i afdeling 16.               

 Nu er foråret kommet til afdelingen, solen skinner og det er blevet tid til at svinge en pensel og fjerne alger udenfor.

 Til info er vores affaldsbeholdere ikke til storskrald eller regnvandstønder. Der må gerne komme pap i papircontaineren. Har man storskrald kan man ringe til Renosyd som så kommer og afhenter det ved aftalt sted.

 Vores vaskepladser er nu åbne til brug igen, dog kun for afdelingens beboere.

 Der er bestilt nyt sand til vores sandkasser, har nogle brug for sand til deres haver kan i hente. Husk at lukke sandkasserne efter brug så der ikke går katte i.

 Der er desværre igen spottet rotter i afdelingen. Alle bedes undgå at smide brød eller andet på jorden til fuglene. Det er ikke kun fuglene i fodrer, men også rotterne.

 Næste bestyrelsesmøde er 3 julil kl. 18.30 hos Finn, alle beboere er velkommen den første ½ time.

 

 Hilsen bestyrelsen                                                                                             

                                                                                             

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skanderborg andelsboligforening afd.16

Nyhedsbrev - Vinter 2018

AFD.16

Bestyrelsen

Formand: Finn Christensen      Baldersvej 43 Tlf. 51362378 finnc@turbopost.dk

Helene Holm Jensen                 Baldersvej 11            22636995 Heleneho1m8660@gmai1.com

Michael Østergaard Andersen Baldersvej 49              23955469 mian1269@gmai1.com

Klavs Hansen                           Baldersvej 21            42407026 klavs3@gmaiI.com

Susanne E. Bugtrup                  Lokesvej 22               51419764 s.bugtrup@gmail.com

Kære beboere i afdeling 16.

Velkommen til de nye beboere på Baldersvej 37.

Det kniber med plads i cykeiskurene. Skurene er ikke til cykelanhængere, barne- og klapvogne. I bedes alle fjerne de cykler mv. som ikke bliver benyttet, har i mulighed for at opbevare jeres cykler på anden vis end i skurene, ville det være en stor hjælp for dem som skal bruge deres cykel hver dag.

I henhold til ordensreglementet er knallertskuret kun til de beboere som ikke har anden mulighed for aflåst opbevaring - garage/skur.

Der er desværre spottet rotter i afdelingen igen. Alle bedes undgå at smide brød eller andet på jorden til fuglene. Det er ikke kun fuglene i fodrer, men også rotterne.

Vaskemaskinerne er med kort tids mellemrum blevet repareret for 1.500 pr gang. Begge gange har årsagen været fremmedlegemer. Husk nu at tømme jeres lommer inden i vasker. Pas på vores maskiner, de er ikke bygget til at vaske store gummi-eller bilmåtter mv.

Husk at blive skrevet op til garage, carport eller trailerplads såfremt det har interesse.

Næste bestyrelsesmøde er 10 april kl. 18.30 hos Finn, alle beboere er velkommen den første 1/2 time.

Nu er foråret snart på vej, og vi kan glæde os over at det snart begynder at spire overalt i afdelingen.

Hilsen bestyrelsen

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

AFD.16
Skanderborg andelsboligforening afd.16
 

 

 

Nyhedsbrev – Vinter 2017

 

                                                      
Bestyrelsen

Formand: Finn Christensen       Baldersvej 43     Tlf.    51362378    finnc@turbopost.dk

Helene Holm Jensen                      Baldersvej  11               22636995    Heleneholm8660@gmail.com

·         Michael Østergaard Andersen   Baldersvej  49               23955469    mian1269@gmail.com

Klavs Hansen                                   Baldersvej  21              42407028    klavs3@gmail.com

Susanne E. Bugtrup                        Lokesvej 22                  51419764    s.bugtrup@gmail.com        

 

Kære beboere i afdeling 16.               

 Vi vil gerne takke den afgåede formand samt bestyrelsesmedlemmer for den tid de har været i bestyrelsen. Til info har Maja været nødt til at trække sig fra bestyrelsen pga. arbejde, Susanne er indtrådt i hendes sted.

 Bestyrelsen har haft sit første møde. Det er blevet besluttet, at Bodil-Lokesvej fortsat har flaget. Trailer udlejningen vil Finn stå for fremover, ved ferie overtager Helene. Flaget og trailer skal gerne bestilles dagen før.

 Trappen ved havecontaineren er blevet repareret. De manglende/eksisterende riste i udluftningskanalerne er ved at blive skiftet, så de er ens overalt. Der har været et uheld med en rist foran hoveddøren som vipper, er der nogen som har problemer med deres riste skal i kontakte Jørn Dahl.

 Fremover skal i kontakte Jørn Dahl hvis i har noget som skal laves, Karl Åge skal ikke kontaktes, da det forstyrrer hans arbejdsopgaver unødvendigt.

 Husk at alle klager skal være skriftlige. Til info er det fra år skiftet ikke længere muligt at klage anonymt, da ny lov træder i kraft.

 De beboere som fortsat benytter sig af skraldestativer ved fordørene bedes tømme disse om torsdagen og ikke om fredagen, således de kan komme med ved den ugentlige tømning om fredagen.

 Næste bestyrelsesmøde er 9. januar 2018 kl. 18.30 hos Finn, alle beboere er velkomne den første ½ time.

 Vi ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår.

 Hilsen bestyrelsen

                                                                                          

 

 

Alle
Afd. 01 - 10
Afd. 11 - 20
Afd. 21 - 30
Afd. 31 - 40
Afd. 41 - 50
Til pensionister