Afdelingsmøde 37

Referat af afdelingsmøde, afd. 37, d. 29. september 2020.

Deltagere: Lillian Skov og Rikke Nemèc fra Skanderborg Kommune
samt Kent Hansen fra Skanderborg Andelsboligforening.

Ad. 1: Kent Hansen blev valgt til dirigent.
Ad. 2: Kent Hansen blev valgt til referent.
Ad. 3: Driftsbudgettet for 2021 blev gennemgået af Kent Hansen.
Budgettet blev godkendt med en huslejestigning på 2,31% af
den nuværende husleje.
Planlagt vedligeholdelse for 2021 blev også gennemgået uden
bemærkninger.
Antennebudgettet blev ligeledes gennemgået og der er mulighed
for at vælge mellem 5 antennepakker. Til orientering
kan det oplyses, at man ved skift af antennepakke opkræves
et gebyr på kr. 375 til dækning af udgifter til Dansk Kabel
TV, idet der skal en tekniker ud på adressen og montere
filter. Der kan skiftes antennepakke fra større til mindre
antennepakke en gang om måneden. Antenneskift skal varsles
med minimum løbende måned +30 dage til Skanderborg Antenneforening.
Ad. 4: Kort orientering omkring regnskabet for 2019 der udviser et
underskud på 14.412 kr., der er overført til opsamlet resultat.
Ad. 5: Intet under eventuelt.

Dirigent/referent:
Kent Hansen

-------------------------------------------------------------------------------------

AFDELING 37 – SYGEHUSVEJ 5

REFERAT AF BUDGETMØDE DEN 20. AUGUST 2019


Deltagere: Lillian Skov og Rikke Nemèc fra Skanderborg Kommu-ne samt Kent Hansen fra Skanderborg Andelsbolig-forening.

 


Ad. 1: Kent Hansen blev valgt til dirigent.

Ad. 2: Kent Hansen blev valgt til referent.

Ad. 3: Driftsbudgettet for 2020 blev gennemgået af Kent Hansen.

Budgettet blev godkendt med en huslejestigning på 0,00% af den nu¬værende husleje.

Planlagt vedligeholdelse for 2020 blev også gennemgået uden bemærkninger.

Antennebudgettet blev ligeledes gennemgået og der er mu¬lig¬hed for at vælge mellem 4 antennepakker. Til orientering kan det oplyses, at man ved skift af antennepakke opkræves et gebyr på kr. 375 til dækning af udgifter til Dansk Kabel TV, idet der skal en tek¬niker ud på adressen og montere filter. Der kan skiftes antennepakke fra større til mindre antennepakke 4 gange årligt, ved udgangen af hvert kvartal. Antenneskift skal varsles med minimum en måned til Skanderborg Andelsbo-ligforening.

Ad. 4: Kort orientering omkring regnskabet for 2018 der udviser et over¬skud på 26.248 kr., der er overført til opsamlet resul-tat.

 

Dirigent/referent:

___________________
Kent Hansen

-----------------------------------------------------------------------------------------------

AFDELING 37 – SYGEHUSVEJ 5

 

REFERAT AF BUDGETMØDE DEN 17. SEPTEMBER 2018

 Deltagere:       Lillian Skov og Rikke Nemèc Skanderborg Kommune samt Kent Hansen fra SAB

 

Ad. 1: Kent Hansen blev valgt til dirigent.

 Ad. 2: Kent Hansen blev valgt til referent.

 Ad. 3: Driftsbudgettet for 2019 blev gennemgået af Kent Hansen.

 Budgettet blev godkendt med en huslejestigning på 0,00% af den nu­værende husleje.

 Planlagt vedligeholdelse for 2019 blev også gennemgået.

 Antennebudgettet blev ligeledes gennemgået og der er mu­lig­hed for at vælge mellem 4 antennepakker. Til orientering kan det oplyses, at man ved skift af antennepakke opkræves et gebyr på kr. 375 til dækning af udgifter til Dansk Kabel TV, idet der skal en tek­niker ud på adressen og montere filter.

 Ad. 4: Kort orientering omkring regnskabet for 2017 der udviser et over­skud på 27.207 kr., der er overført til opsamlet resul­tat.

 Dirigent/referent:

 ___________________

  Kent Hansen

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AFDELING 37 – SYGEHUSVEJ 5

 REFERAT AF BUDGETMØDE DEN 4. SEPTEMBER 2017

 Deltagere:       Lillian Skov og Rikke Nemèc, Svend Lindgaard Olesen samt Kent Hansen fra SAB

 Ad. 1: Kent Hansen blev valgt til dirigent.

 Ad. 2: Kent Hansen blev valgt til referent.

 Ad. 3: Driftsbudgettet for 2018 blev gennemgået af Kent Hansen.

 Budgettet blev godkendt med en huslejestigning på 3,50% af den nu­værende husleje.

 Planlagt vedligeholdelse for 2018 blev også gennemgået.

 Antennebudgettet blev ligeledes gennemgået og der er mu­lig­hed for at vælge mellem 4 antennepakker. Til orientering kan det oplyses, at man ved skift af antennepakke opkræves et gebyr på kr. 375 til dækning af udgifter til Dansk Kabel TV, idet der skal en tek­niker ud på adressen og montere filter.

 Ad. 4: Kort orientering omkring regnskabet for 2016 der udviser et under­skud på 16.808 kr., der er overført til opsamlet resul­tat.

 Ad. 5: Under eventuelt undrede Lillian Skov sig over, at der ved den årlige markvandring deltog 5 fra SAB, når det tidligere kun var inspektøren der deltog.

 Inspektøren er orienteret omkring ovenstående.

 

Dirigent/referent:

 ___________________

  Kent Hansen

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AFDELING 37 – SYGEHUSVEJ 5

 

REFERAT AF BUDGETMØDE DEN 8. SEPTEMBER 2016

 

Deltagere:       Lillian Skov og Svend Lindgaard Olesen samt

Kent Hansen fra SAB

 

Ad. 1: Kent Hansen blev valgt til dirigent.

Ad. 2:Kent Hansen blev valgt til referent.

Ad. 3:Driftsbudgettet for 2017 blev gennemgået af Kent Hansen.

Budgettet blev godkendt med en huslejestigning på 0,00% af den nu­værende husleje.

 

Planlagt vedligeholdelse for 2017blev også gennemgået.

Antennebudgettet blev ligeledes gennemgået og der er mu­lig­hed for at vælge mellem 4 antennepakker. Til orientering kan det oplyses, at man ved skift af antennepakke opkræves et gebyr på kr. 500 til dækning af udgifter til Dansk Kabel TV, idet der skal en tek­niker ud på adressen og montere filter.

Ad. 4: Kort orientering omkring regnskabet for 2015 der udviser et over­skud på 25.099 kr., der er overført til opsamlet resul­tat.

Ad. 5: Under eventuelt var der intet at berette.

 

Inspektøren er orienteret omkring ovenstående.

 

 Dirigent/referent:

 ___________________

  Kent Hansen

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

AFDELING 37 – SYGEHUSVEJ 5

 

 

 

REFERAT AF BUDGETMØDE DEN 21. SEPTEMBER 2015

 

 

Deltagere:       Lillian Skov og Svend Lindgaard Olesen samt

 

Kent Hansen fra SAB

 

 

 

Ad. 1:Kent Hansen blev valgt til dirigent.

 

Ad. 2:Kent Hansen blev valgt til referent.

 

Ad. 3:Driftsbudgettet for 2015 blev gennemgået af Kent Hansen.

 

Budgettet blev godkendt med en huslejestigning på 2,30% af den nu­værende husleje.

 

Planlagt vedligeholdelse for 2015 blev også gennemgået.

 

Antennebudgettet blev ligeledes gennemgået og der er mu­lig­hed for at vælge mellem 3 antennepakker. Til orientering kan det oplyses, at man ved skift af antennepakke opkræves et gebyr på kr. 500 til dækning af udgifter til Dansk Kabel TV, idet der skal en tek­niker ud på adressen og montere filter.

 

 

Ad. 4:Kort orientering omkring regnskabet for 2014 der udviser et under­skud på kr. 6.402,71  der er overført til opsamlet resul­tat.

 

Ad. 5:Under eventuelt gjorde Lillian Skov opmærksom på at flisebelægning langs nordfacade ikke ønskes udført og at ventilationsanlægget ikke virker.

 

Inspektøren er orienteret omkring ovenstående.

 

  

 

Dirigent/referent:

 

 Kent Hansen

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AFDELING 37 -SYGEHUSVEJ 5

REFERAT AF BUDGETMØDE DEN 25. SEPTEMBER 2014

Deltagere: Lillian Skov og Svend Lindgaard Olesen samt Kent Hansen fra SAB

Ad. 1:         Kent Hansen blev valgt til dirigent.

Ad. 2:         Kent Hansen blev valgt til referent.

Ad. 3:         Driftsbudgettet for 2015 blev gennemgået af Kent Hansen.

Budgettet blev godkendt med en huslejestigning på 1,65 % af den nuværende husleje.

Aktivitetslisten for 2015 blev også gennemgået.

Antennebudgettet blev ligeledes gennemgået og der er mulig­hed for at vælge mellem 3 antennepakker. Til orientering kan det oplyses, at man ved skift af antennepakke opkræves

et gebyr på kr. 500 til dækning af udgifter til Dansk Kabel TV, idet der skal en tekniker ud på adressen og montere filter.

Ad. 4:         Kort orientering omkring regnskabet for 2013 der udviser et overskud på kr. 7.092, der er overført til opsamlet resul­tat.

Ad. 5:         Under eventuelt gjorde Lillian Skov opmærksom på at gelæn­der ned mod Dagmargården er meget ru samt ønske om en sti til brug for rullator.

Dirigent/referent:

Kent Hansen

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AFDELING 37 – SYGEHUSVEJ 5

REFERAT AF BUDGETMØDE DEN 28. SEPTEMBER 2012

Deltagere: Lisbet Jakobsen, Lillian Skov og

Kent Hansen fra SAB

Ad. 1: Lisbeth Jakobsen blev valgt til dirigent.

Ad. 2: Kent Hansen blev valgt til referent.

Ad. 3: Driftsbudgettet for 2013 blev gennemgået af Kent Hansen.

Budgettet blev godkendt med en huslejestigning på 2,94% af den nu¬værende husleje.

Aktivitetslisten for 2013 blev også gennemgået og Lillian Skov syntes det var en god ide, at skubbe udskiftning af tørretumbler og vaskemaskine til 2014, så afdelingen ikke skal ud at låne penge.

Antennebudgettet blev ligeledes gennemgået og der er mu¬lighed for at vælge mellem 3 antennepakker. Til orientering kan det oplyses, at man ved skift af antennepakke opkræves et gebyr på kr. 500 til dækning af udgifter til Dansk Kabel TV, idet der skal en tek¬niker ud på adressen og montere filter.

Ad. 4: Kort orientering omkring regnskabet for 2011 der udviser et under¬skud på kr. 1.755,42.

Ad. 5: Under eventuelt var der ønske om, at der i forbindelse med etape 2 vedr. nyt plejecenter på Sygehusvej blev afsat en etage/opgang til bofællesskab.

Inspektøren er orienteret omkring ovenstående.

***********************************************************************************************************************************

AFDELING 37 – SYGEHUSVEJ 5

REFERAT AF BUDGETMØDE DEN 23. SEPTEMBER 2011

Deltagere: Lillian Skov, Lisbet Jakobsen og Kent Hansen fra SAB

Godkendelse af afdelingens driftsbudget for 2012

Budgettet blev gennemgået af Kent Hansen.

Budgettet blev godkendt med en huslejestigning på 4,91% af den nuværende husleje.

Antennebudgettet blev også gennemgået og der er nu mulighed for at vælge mellem 3 antennepakker. Til orientering kan det oplyses, at man ved skift af antennepakke opkræves et gebyr på kr. 500 til dækning af udgifter til Dansk Kabel TV, idet de skal have en tekniker ud på adressen og montere filter.

Regnskab 2010

Kort orientering omkring regnskabet for 2010 der udviser et underskud på kr. 7.579,35.

Eventuelt

Tagrender ønskes renset.

Efterplantning af hæk i efteråret 2011.

Postkassernes placering efter 1/1 2012.

Inspektøren er orienteret omkring ovenstående.