Afdelingsmøde 20

 

Referat fra afdelingsmøde afd. 20 Onsdag d. 13. september 2023
Til stede: 22 beboere fra afdelingen. Fra adm. Kent Hansen. Fra hovedbestyrelsen: Henrik Maj
1. Valg af dirigent: Kent Hansen
2. Valg af referent: Vivi Flensborg
3. Valg af stemme udvalg: Pernille, Betty og Lise ( der blev ikke brug for stemmeudvalget)
4. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde, af formand Jens Thomsen, se
bilag.
En del spørgsmål vedr. parkering til formanden/bestyrelsen: alle beboere har
sin egen p-plads, og må IKKE låne den ud i længere perioder, dog gerne til
korttidsparkering/gæsteparkering, men skal være aftalt med den beboer der
har p-pladsen ! På mødet 2022 blev afdelingen lovet at alle ville få
et "gæsteparkering" skilt man kan sætte over sit P nr. det er ikke kommet
endnu, bestyrelsen rykker adm. For det. Man må IKKE selv bytte parkering, det
skal altid gå gennem bestyrelsen eller adm. hvis to beboere ønsker at bytte
plads.
5. Godkendelse af driftsbudget med tilhørende PV-plan for 2024 fremlagt af
Kent Hansen, blev godkendt af alle.
Spørgsmål til punkt 5: En beboer spørger: skal der stadig være legeplads ? Det
forslag bliver taget op på et andet møde i afd.
6. Orientering om regnskab 2022, fremlagt af Kent Hansen, regnskabet blev
godkendt af alle.
7. Behandling af indkomne forslag:
En beboer spørger efter en fast p plads til hjemmeplejen, det er aftalt at
hjemmeplejen må holde på ledig plads, da det er altid er kortere besøg, der kan
evt rettes henvendelse til hjemmeplejens leder og til kommunen hvor de må
holde.
8. Valg af bestyrelsesmedlem på valg er Johannes Nielsen, som ikke ønsker
genvalg. Mette Nielsen blev valg ind i bestyrelsen.
9. Valg af suppleanter : Betty Hansen blev valgt som suppleant nr. 1
Jasmina Razic Madsen blev valgt som suppleant nr. 2
10.Eventuelt: En beboer spørger om viceværten behøver at slå græs kl 7 om
morgenen også selvom græsset ikke trænger.?
En del postkasser er ved at gå i stykker, dette tages op på næste
markvandring.
En del katte "skider" i sandkassen, beboer der bor tæt på legepladsen og
som har kat vil jævnligt tjekke om der er noget der skal samles op.
Der blev spurgt ind til om der stadig skal holdes sommerfest ? Det blev der
enstemmigt sagt JA til.
Forslag om der på sigt skal stilles lade oplader til EL biler op i afdelingen ?
Det tages op igen når de nye P pladser laves i løbet af 2024
Bestyrelsen takker for mange fremmødte og den gode tone, der sluttes af
med kaffe og smørbrød.

Vivi Flensborg

Referent

 

Kent Hansen

Dirigent

 

Jens Thomsen

Formand afd. 20

----------------------------------------------------------------------------------------------


Afdelingsmøde afd,20 13-09-2023
Formands beretning
Sidste år blev det vedtaget at der skulle tyndes ud i skoven Syd for Granbøjen og
bag pavillonen det blev gjort sidste efterår, og der blev fældet ca 11 ton træ, og i
stedet for at knuse grenene lod vi det ligge i skovbunden, det er godt for dyrelivet.
Pavillonen var blevet lukket i 3 sider den skulle hav nyt tag og males vi sendte en
seddel rundt om frivillige til maler dag, der meldte sig 10 m/k til arbejdet og efter ca
4 timers og 10 I maling senere stod den nymalet Stort tak til alle der deltog.
Husk endelig at benytte vores fine pavillon, den er åben for os alle.
Vi fik tilbud på 17.000 kr for almindelig tag og et på 27.000 kr for plader der var blå
tonet og haglfaste. Så vi bestemte at gøre det selv, taget blev udskiftet med de
sidstnævnte plader samlet pris ca., 8000 kr.,
Kirsebær træerne skulle beskæres i januar måned det blev ikke til noget, men nu er
et skovfirma sat på til at gøre i 2024.
Der er sat et beløb af til fældning af træer det er tale om 5 stk. ved pavillonen ,og
træer der står tæt ved flisegangene hvor rødderne skubber fliserne op+ et antal
store træer ned mod Lyngbakke stien for at beboerne ned mod stien får mere lys.
Fliserne ved 151 skal lægges om da der ligger mange løse fliser og det er farligt for
ældre at færdes, det blev bestemt ved markvandringen
Alt flisearbejde vil fremover blive prioteret til hvert andet år pga. at det er meget
dyrt så har vi det dobbelt et gøre med.
Der er fra bestyrelsen fremlagt forslag om 10 nye p pladser ved at fjerne 2 grønne
områder kan der blive plads i gården ved 91-99 kan der blive 4 pladser og gården ved
135-123-129 kan der blive 6 pladser det koster bare 180.000 kr. at lave dem.
Parkering hver hus stand har en plads til rådighed, også dem som ingen bil har er
rådigheden den samme, men det er ikke tilladt at give en anden beboer med 2 biler
lov til at bruge den. Kortids parkering er tilladt samt hjemmeplejens parkering med
ejerens tilladelse, vil man gerne bytte plads med en anden kan man aftale det og
underrette bestyrelsen så finder vi ud af det. Ingen beboer må selv bytte uden
bestyrelsen er ind over !
Opslags tavlen på gavlen af 169 er flyttet ned over skralleøen og en ny opsat ved
skralleøen ved 101
Desværre har der været nabo strid/ chikane mellem nogle beboere i vores afdeling,
Vi må alle huske vi er jo forskellige, der skal være plads til os alle.
Har man eks. Problemer med parkering, hæk, hegn eller andet så kontakt
bestyrelsen eller adm.
Vi kan IKKE og SKAL ikke tolerer selvtægt.
Desværre måtte vi aflyse sommerfesten, der var 8 tilmeldte, og vi skal gerne være 20
tilmeldte.
Formålet med sommerfest, som jo er gratis er at få hilst på hinanden, og hygge
sammen. Hvad tænker i skal vi fortsætte med at forsøge at arrangere festen ? Eller
skal vi springe et par år over?
Og endelig er der nyt om vores udskiftning af vinduer og døre, alle skulle have
modtaget en seddel i jeres postkasser. Der vil komme tømmer forbi den 14-09 og
måler op.
Tak til dem der er fremmødt

Jens Thomsen

Formand bestyrelsen afd. 20

------------------------------------------------------------------------------------------     

Referat fra afdelingsmøde afd. 20 Onsdag de. 14. september 2022

Til stede:  23 beboere fra afdelingen, Fra Adm. Erling Weber.  Dorthe Kruse fra Hovedbestyrelsen, samt en nyvalgt til hovedbestyrelsen som ” føl ”.

1.      Valg af dirigent : Erling Weber

2.      Valg af referent : Vivi Flensborg

3.      Stemmeudvalg, Blev ikke nødvendigt.

4.      Formandens årsberetning ved formand Jens Thomsen:

                                              Formandens Beretning år 2022  

     Vi skriver afdelingsmøde 2022 og er stille år hvad klager angår det er dejlig

Der har jo været fraflytninger og nye er kommet til og et velkommen til dem, håber de vil falde godt til.

Vi har fået opmærket streger til p pladser de er brændte (limet) på så det holder meget længere. Vi har fået opmærket pladserne med hus nr. det ser ud til at fungere godt vi har 45 boliger 47 P pladser, så det giver jo problemer for dem der har 2 biler, men aftale mellem SAB og kommunen er at man må holde på græs rabatten ude ved vejen, dog husk afstand til udkørslen !!

Der er lagt nye fliser i gangen 109-113

Udtynding (oprydning) af skovene der er tilbud fra et skovfirma på 62.000 kr det er et beløb som er så stort at vi satte det på PV planen dvs når budgettet er vedtaget, kan de gå i gang

Kirsebær træerne blev klippet i januar måned

Vilde blomsterbed eller biodiversitet er gået lidt i stampe jeg har prøvet at få et svar men hver gang  fået forskellige og undvigende svar.

Udskiftning af vinduer jeg har talt med Claus (projektleder) der tages tilbud hjem i øjeblikket og det er med 90% sikkert at de starter i år

Pavillonen er blevet lukket på tre sider Det blev lavet på frivillig basis, så det næste bliver at male den.

Sommerfesten, der var desværre kun ca ti som tilmelde sig til, men det var meget hyggelig og vi nød Bettys drømmekage og Vivis Hjemmebag så derfor opfordre jeg alle, især nye beboer til at bakke op så i kan se at vi her i Granhøjen er ganske hyggelig og rare mennesker.

Affald det går lidt bedre med sortering, men kattebakker opvaskestativer og andre ting der ikke hører til husholdnings affald SKAL AFLEVERES PÅ VÆRDICENTRALEN I ØST. Der kommer stor container igen uge 41 !

 Haveaffald i hullet ved lille skov, plasturtepotter og plast poser SKAL sorteres fra.

Jens Thomsen

Formand afd.20

 

Kommentar til formandens beretning,: Flere spørgsmål vedr. parkering, der mangler stadig P pladser, bestyrelsen vil komme med et oplæg om etablering af nye p pladser i afdelingen.

Der vil blive udleveret ” Gæsteskilt” som kan benyttes af alle til at dække over plads nr.

EW  gør tydelig opmærksom på at selvom man ikke har bil, er det beboerens egen P plads, og man ikke acceptere der laves aftaler ” under bordet” om at man må benytte en plads hvor beboer ikke har bil.

Der parkeres på græs rabatten  ude ved vejen, HUSK på man SKAL holde 10 m. fra udkørsel !

En beboer gør opmærksom på det nye lov vedtag om at man ikke må parkere på græsrabat, det står for beboers egen  ansvar at man holder der.

 

5.     EW, gennemgår afd. Budget samt PV plan for 2023- alle godkendte det.

6.     Orientering om regnskab 2021 af EW, Godkendt af alle.

7.     EW gennemgår det nye vedligeholdelses- og istandsættelsesreglement, bliver godkendt af alle.

8.     Indkomne forslag: Fra Henrik Hansen nr, 149

Indkøb af fælles ny trillebør og sækkevogn: Det skal bestyrelsen indkøbe.

Forslag til at købe udendørs maling fra B konto. : Det må man IKKE, men fremover henvende sig til viceværten om at få lidt maling til havelæge og andre små ting.

9.     Valg af formand, på valg Jens Thomsen, som modtog genvalg.

10.  Valg til bestyrelsen, på valg Henrik Hansen, som modtog genvalg

11.  Valg af suppleanter, Betty Hansen vil gerne genopstille har givet formanden fuldmagt da hun ikke selv kunne deltage, blev valgt. Mette Nielsen ønskede også at fortsætte som suppleant.

Mette Nielsen blev valgt som 1.Suplaent. Og Betty Hansen blev 2. suppleant.

 

12.  Evt.  Spørgsmål fra beboere:  Pavillionen skal den ikke have en fælles farve ?  Jo, det er IKKE bestyrelsen der har malet den brune farve, der vil blive kaldt sammen til frivillig male dag af pavillonen. Samt er der tre plader der er hul i, bestyrelsen kikker på det og får nye plader sat i.

Spørgsmål vedr. vedligeholdelse af egen have : er det SAB eller bestyrelsen der bestemmer hvordan haver skal se ud ?  Klart svar fra EW  det er beboer samt SAB der kikker og ser man noget der ikke ser ordentlig ud, henvender man sig til adm. Helle Pedersen. Eller til bestyrelsen.

En beboer syntes det er underligt at gadebelysning nogle gange er tændt om dagen ?  Men vi får oplyst at det er når der afprøves nye pærer i lamperne.

Beboer fortæller de syntes det er et problem den store vicevært bil holder på en P plads, spærrer udsyn og da alle p pladser er meget smalle, fylder den en del. EW vil undersøge mulighed for at den holder langs garagen nederst i afdelingen.

 

Bestyrelsen takker for god ro & orden, og mødes afsluttes med smørbrød, og kaffe