Afdelingsmøde 20

Referat af afdelingsmødet afd. 20 Tirsdag den 15. september 2021
Til stede : 11 beboere fra afdelingen, Fra SAB: Erling Weber, fra hovedbestyrelsen: Carsten Rasmussen.
Pkt. I Valg af dirigent blev Erling Weber
Pkt. 2 Valg af referent blev Vivi Flensborg
Pkt. 3 Valg af stemmeudvalg, der var ikke nogen punkter der krævede stemme udvaig.
Pkt.4 Års beretning ved formand Jens Thomsen:
Så gik der atter et år, nu endelig med" næsten" normale forhold efter
corona som har fyldt meget.
Dorthea Johannesen er udtrådt af bestyrelsen på grund af sit helbred, i.
suppleant Johannes har derfor overtaget pladsen. Tak til Dorthea for sit
arbejde i bestyrelsen og god bedring.
Vi har fået lavet en så fin flisegang ned ti! pavillon så nu kan barnevogne,
rollator samt kørestole nemt komme til pavillon. Og der er blevet lukket i
sidder og bagenden også så man kan sidde i læ.
Tak til dem der kom og hjalp
Husk at man kan benytte pavillon til alt slags hygge ©
Der er flere som har boet i vores afdeling i mange år, der er flyttet, vi Ønsker
dem alle held & lykke i deres nye. Samt ønsker vi velkommen til de nye
indflyttere.
Tak til dem der kom og var med til sommerfesten, hvor vi hyggede med
hjemmebag og kaffe.
Vi vi! fra bestyrelsen igen opfordre til "godt naboskab" vis hensyn med
parkering, Hold gerne inden for de hvide striber !! overhold reglerne vi har
med fritgående hunde, med støj i de sene aftentimer,
Husk bestyrelsen er altid åben for dialog og forslag
Vi ønsker jer alle et godt efterår samt en dejlig vinter
Jens Thomsen, formand Nr. 167 tlf 21250038
Pkt. 5 Drift budget samt Py plan for 2022 - Fin gennemgang af EW Spændende vi får nye fordøre, terrasse
døre, samt nye vinduer i 2022 Afdelingen har været gode til at hensætte penge til projektet, rigtig flot. Men ros
fra EW
Alle fremmødte godkendte drift budget samt Py plan.
Pkt. 6 Regnskabet, læst af EW alle fremmødte godkendte regnskabet.
Pkt. 7 Indkomne forslag,:
Forslag fra Vivi Flensborg : vedr, parkering. Der er 1 parkering til hver bolig. Men flere gårde mangler der
ledige pladser. Det blev besluttet der kommer bolig nr. på den P plads der vedr, den bolig man har, så alle er
sikret en plads der vedr, ens bolig, EW fortæller at i afd 19 har de den ordning som fungere godt. Alle stemte
for dette forslag.
Bestyrelsen vil gå til hver enkelt og fortælle om det samt kan man Ønske en plads, er der flere der ønsker
samme plads, må der blive lodtrækning.
Forslag fra Vivi Flensborg: Blomster og bier, at man kunne lave nogle bede flere steder da vi har så meget grønt
område, i disse bede skal der sås blandet vilde blomster så der er noget for bier og andre insekter, og det vil
være smukt at se på for alle beboere. Der vil blive bestemt hvor det skal laves, af bestyrelsen samt en fra adm.
Alle stemte for dette forslag.
Forslag fra Vibeke Poulsen: Tvivl om hvordan man står på ventelisten og hvordan det fungere, EW oplyser man
kan se reglerne på SAB ' s hjemmeside.
Pkt.8 Valg af medlem til afdelingsbestyrelsen, på valg er Johannes Nielsen - modtager genvalg og blev valgt ind.
Pkt. 9 Valg af suppleanter: Betty Hansen nr. 91 blev valgt til 1. suppleant. Mette Nielsen nr. 141 blev valgt som
suppleant nr. 2
Pkt. 10 Eventuelt:
1.Der blev spurgt ind til hvad B ordning må bruges til,: Loven som gælder over hele landet: B ordning må
bruges til: væge , gulve hvor man gerne må lægge vinyl på køkken gulv, og loft samt må man udskifte toilet
bræt.
2.Sotering af affald, det er et problem ved begge affalds Øer, alle bedes overholde regler for hvad og hvor man
putter affald i, der bliver sat nye skilte på alle containere, samt oplyser EW at fra 2024 kommer der nye regler
om affalds sortering for Skanderborg kommune, der vil komme info ud til alle til den tid.
Spørgsmål hvem der skal holde flise gang, på sti og fælles gang areal er det viceværten. Fliser ind mod egen
bolig er det beboer selv der gør det, altså foran dør, skur.
3. beskæring / fældning af træer. Det lille skov område bag pavillon har alle altid ment var fredet, dette er IKKE
tilfældet, ( undersøgt af EW )så der vil blive ryddet godt op i gamle træer samt træer der genere for lys til
boligerne. Der vil blive gået en runde med vicevært, Dorthe Støve samt bestyrelsen, så der derefter tages fat
på beskæring af kirsebær træer, samt hvilke store træer der evt, skal fælles.
4. Flisegangene, der er ikke laves færdig flere steder endnu, der er bestilt entreprenør til arbejdet.
5. En enkelt beboer har problemer med net dækning, ingen andre har oplevet problem så der gøres ikke noget
ved det.
6. Forslag til en evt. arbejd s weekend, til små ting og maling af pavillon. Det tages op af bestyrelsen.
7. Forslag om når den store affalds container kan man evt, sætte brugbare ting op i pavillon så andre kan tage
det, men man skal selv fjerne det hvis andre IKKE har taget det.
8. Forslag til når man vil benytte pavillon, der skal hænges en tavle op, med regler samt hvornår man ønsker at
benytte den, Henrik Hansen i nr, 149 som er i bestyrelsen vil gerne stå for dette.
9. De hvide striber på p pladserne vil blive markeret op meget snart.
Derefter bød bestyrelsen på smørrebrød samt Øl, vand & kaffe.
Formanden takkede for et godt møde, hvor tonen var god og med gode forslag.
Og mindede igen om Godt naboskab, det er vigtigt så alle har det godt og respektere hinanden.
Skanderborg den 20. september 2021
7
Jens Thomsen
GranhØjen 167
Tlf 21250038

---------------------------------------------------------------------------------

Referat af afdelingsmøde d. 15/9-2020, afd. 20.

Til stede var: 16 beboere fra afdelingen, samt Kent Hansen fra adm. SAB.
1. Valg af dirigent: Kent Hansen.
2. Valg af referent: Vivi Flensborg.
3. Valg af stemmeudvalg: Pernille & Birthe (der var 2 indkomne fuldmagt til valg).
4. Årsberetning ved formand Vivi Flensborg:
Så kom vi til 2020 - atter et stille år, med få klager. Det er dejligt.
Og vi har fået en fast vicevært, så vores afdeling ser fin ud alle steder, jeg syntes det giver tryghed at vi har en
fast vicevært.
Stadig problemer med affald, flere putter alt muligt i, og sætter store defekte ting ved affalds containeren, man
skal selv fjerne sådan sager. Har man ikke mulighed for at køre det væk, så vent til den store container kommer
i uge 41, eller spørg evt. din nabo om et lift til genbrugs stationen.
Sidste år havde vi lidt diskussion om klipning af hæk, i år fungerede det bedre, dem der ønskede det kunne selv
klippe hæk, og dem der ville have hjælp fik klippet uden på og toppen.
Legepladsen skulle have været malet slut sommer, men desværre oplyser Dorte Støve at malerfirmaet er ramt
af sygdom så vi håber på slut september start oktober, også soklen til flagstangen bliver malet der.
Desværre blev der ikke nogen sommerfest, på grund af Corona, også derfor vi ikke serverer noget smørbrød i
aften som vi plejer.
I de to Øverste gårde har vi stadig problemer med parkering i de sene eftermiddags timer og aften, igen vil jeg
opfordre til at man IKKE parkere på græsset i sving, og på fortovskanter det er farligt for jeres egen bil hvis den
bliver ramt da det er svært at se der holder en parkeret bil.
Og så er tiden kommet hvor jeg siger farvel & tak til afdelingsbestyrelsen, efter 10 år må der være plads til nye
kræfter.
Håber nogle nye tager udfordringen op, men vil sige jer alle tak for tillid gennem de 10 år. Og håber på der
bliver en ny god bestyrelse fremover. 
5. Kent Hansen fremlagde godkendelsen af driftsbudget m. PV plan 2021, alle godkendte fremlæggelsen.
6. Regnskab 2019 - til orientering ved Kent Hansen.
7. Behandling af indkomne forslag, der var ikke nogen forslag, men vi fik en snak om affaldsproblemer, samt
stor container.
8. Valg af ny formand: det blev Jens Thomsen i nr. 167.
9. Valg til afdelingsbestyrelsen: Henrik Hansen i nr. 145 blev valgt.
10. Valg af suppleanter: Betty & Johannes blev genvalgt, Johannes som 1. supp. Og Betty som anden supp.
11. Evt. Vi fik en snak med Kent Hansen, vedr. hvis man ønsker nyt badeværelse via råderetten. Man kontakter
selv teknisk afdeling ved SAB. Man må have max beløb med køkken & badeværelse på 126.000 kr.
Et forslag om evt. at oprette en facebook gruppe for vores afdeling.
Evt. at der kommer stor container til affald 3 x årligt i stedet for de to gange vi har det nu, forår og efterår.

Vivi Flensborg Thomsen
Afd. 20

-----------------------------------------------------------------------

Referat af afdelingsmøde den 16.09.2019 afd 20


Til stede : 18 beboere fra afdelingen samt Mona Larsen fra hovedbestyrelsen & Dorthe Støve fra SAB.


1. Valg af dirigent blev Dorthea Johannesen
2. Valg af referent blev Vivi Flensborg
3. Valg af stemmeudvalg blev Hanne & Lennart
4. Årsberetning ved formand Vivi Flensborg :
Så gik der endnu et år, heldigvis med meget få klager. Nok lidt udfordringer med vicevært ordning sommeren over, men nu ser det fint ud i vores afdeling.
Stadig problem med parkering om aftenen, men heldigvis finder man en plads i den nederste gård. Vi afventer stadig at på P-båsene bliver frisket op med ny maling, det er næsten slidt væk.
Tak til dem der mødte op til vores sommerfest i pavillonen, rigtig hyggelig eftermiddag, desværre blev det for koldt til grill om aftenen. Der er sat en Weber kul grill ned i pavillonen til fri afbenyttelse.
Desværre har vi stadig problemer med affald, HUSK at sortere og lad være med at brække låget op til pap og dåse/flaske containeren. Og lad være med at sætte pap og dåser op oven på låget, man skal selv fjerne sådan ting.
Vi byder de nye beboere velkommen i afd 20
Vi får igen en stor container i uge 41 til affald hvor alt må komme i undtagen kemikalier.
Samt vil bestyrelsen takke Eigil mange gange for hans mange år i bestyrelsen