Afdelingsmøde 20

 

Referat af afdelingsmøde den 17.09.2018 i afd. 20

 

Til stede: 22 beboere fra afdelingen samt Mona Larsen og Helle Simonsen fra hovedbestyrelsen.

 

Valg af dirigent blev Jens Thomsen
Valg af referent blev Annette Hjortshøj
Valg af stemmeudvalg blev Vibeke og Brita
Årsberetning ved formand Vivi Thomsen:
Endnu et år er gået og vi byder velkommen til nye beboere som vi håber bliver glade for at bo i afdelingen.

Vi har fået nye bord-bænke sat op, som vi håber alle vil bruge og være med til at passe på.

Vi havde vores årlige sommerfest som var velbesøgt og tak til alle der deltog. Vi havde en dejlig dag/aften.

Jens og jeg har været med på vores første pensionistudflugt, som i år gik til Hjerl Hede og det var en rigtig dejlig dag og tak til SAB for et godt arrangement. Pensionistturen gælder for pensionister, efterlønnere og førtidspensionister.

Den nye viceværtsordning har fyldt meget i år. Den skal vi lige vænne os til.

Der er desværre stadig problemer med affald. Pap skal man dele så man kan få det i papcontaineren eller alternativt selv køre dem på genbrugspladsen. Der skal ikke sættes affald ovenpå containerne. Der er ingen til at fjerne det. Dette gælder også store dåser og andet der ikke kan komme i containeren.

Vi har stadig udfordringer med p-pladser og gør igen opmærksom på der er kun 1 plads pr. bolig og vi opfordrer til at man holder i den gård hvor man bor.

Vi får igen i år, stor container i uge 41. Der kommer en sedel rundt.

Til sidst ønskes i alle et dejligt efterår samt en god vinter.

 

Budget for 2019 blev gennemgået af Mona Larsen og efterflg. godkendt.
Regnskab for 2017 blev gennemgået af Mona Larsen.
Bestyrelsen havde fremlagt 3 forslag. Det blev aftalt at bestyrelsen indhenter tilbud på flisegang til pavillon og trappe fra grønt område ved pavillon ned til gyngestativ.

Vedr. nummerering af p-pladser til hver bolig, blev dette nedstemt.
Vivi Thomsen blev genvalgt til formand
Jens Thomsen blev genvalgt til bestyrelsen.
Suppleanter blev Betty Thomsen og Dorthea Johannessen
Under eventuelt blev det aftalt at bestyrelsen undersøger muligheden   for at vi får ændret hele p-pladsen til privat parkering og at man tager kontakt til Smukfest for at høre om muligheden for at få udstedt p-tilladelser til hver bolig, så det bliver tydeligt, hvis andre begynder at holde her i Smukfest-perioden.

Det blev også aftalt at bestyrelsen undersøger om det er muligt at etablere flere p-pladser i afdelingen og prisen på dette.
Så var der smørrebrød til alle……

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Referat af afdelingsmøde den 19. september 2017

Afd. 20

Til stede: 20 beboere fra afdelingen samt Mona Larsen fra
Hovedbestyrelsen.

1.  Jens Thomsen blev valgt som dirigent.

2.  Annette Hjortshøj skriver referat.

3.  Stemmeudvalg blev ikke brugt

4.  Beretning ved formanden: Vivi Thomsen

De største udfordringer for sidste del af 2016 og 2017 må vist være nye tage og maling af alt træ udenfor i den nye farve. Alle er nok enig i, at håndværkerne rodede meget, ødelagde blomster og buske og der var en del problemer mellem beboere, håndværkere og administrationen i boligforeningen.

Der er kommet nye beboere i afdelingen og velkommen til dem. Som en reminder til alle gøres igen opmærksom på at der kun er I parkeringsplads pr. bolig og såfremt der ikke er en holdeplads til alle, må dem må 2 biler, flytte den ene til en anden gård hvis der er plads der. Husk at parkere indenfor de hvide streger. Alle har fået det nye regelsæt i postkassen. Husk at læse dette og kom endelig med indsigelser hvis der er noget I ikke er enige om. Vi har haft meget få klager i 2017. Det er dejligt og vi håber det er fordi beboerne er glade for at bo her, samt at vi viser hensyn til hinanden.

Der er dejligt med ro og fred i afdelingen og de grønne områder er holdt så flot og med denne ros, også velkommen til vores nye vicevært René.

I bestyrelsen har vi talt om, at der måske slet ikke er brug for en bestyrelse. Vi, og især nok mig, oplever at afstanden til hovedkontoret er blevet for stor og vi skal jo ikke holde møder bare for at holde møder. Efter en god snak med Finn Thomsen, fortsætter vi endnu et år og så må dette år vise, hvad behovet er. Vi får stor container i uge 41. Der omdeles en seddel om dette i uge 40.

Tak for dette år.

Driftsbudget med tilhørende PV-plan for 2018 blev gennemgået af Mona Larsen. Der var enkelt uafklaret post som Mona Larsen skal undersøge på kontoret, men budget blev godkendt. (efterilg. har Mona Larsen oplyst at de 9000 der var undren over på konto 116, dækker rengøring af containere og bekæmpelse af rotter, som vi havde flere af sidste år.
Orientering om regnskab for 2016 ved Mona Larsen. Vi endte med et lille overskud.
Bestyrelsens nye forslag til ordensreglement blev godkendt.
Indkomne forslag: bestyrelsen har undersøgt mulighed for hegn ved nr. 87, men da området er offentligt, er det ikke tilladt at hegne ind.
Eigil Mikkelsen blev genvalgt til bestyrelsen.
Betty Hansen og Pernille Fugisang blev valgt til suppleanter.
Der blev spurgt om man kunne bruge vedligeholdelses konto til fliser i haven. Dette har bestyrelsen undersøgt og det kan man ikke.

Ref. Annette Hjortshøj

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Skanderborgden 26.09.2016

Til beboerne A/d. 20 Granhøjen

Referat fra afdelingsmødet 20.09.2016

Til stede var: Mona Larsen fra hovedbestyrelsen, og 16 beboere fra afdelingen.

Punkt l : Valg af dirigent blev Henrik Hansen

Punkt 2: Valg af referent blev Vivi Flensborg

Punkt 3 : Stemmeudvalg blev fundet men ikke brugt

Punkt 4 : formandens beretning ved Vivi: Den største udfordring i dette år, er udskiftning af undertage. Håndværkere der roder, parkeringspladser der ikke kan benyttes, ja det har givet store problemer. Men jeg vil gerne bede alle om at huske at parkere inden for de hvide striber, så de fleste kan få en plads. Og heldigvis er de jo snart færdige.

Det ser rigtig godt ud med de nye tage, og den nye farve vores træværk har fået er flot. Og det er rigtigt dejligt at vores flotte pavilion bliver benyttet så godt. Jeg vil takke alle der mødte op til vores årlige sommerfest, det blev en dag med sol og masser af hygge, dejligt kaffebord og mange blev og grillede med @ Rigtig dejlig dag. Vi har desværre et problem med det hul vi har til haveaffald, flere smider affaldet lige inden for træerne, så det hober sig nu op, desværre bliver der også smidt plast potter og plast poser samt madaffald, det må vi IKKE. Der bliver skubbet affald ned i hullet med maskine, men det er sidste gang, så hvis vi ikke overholder aftalen bliver der lukket for at vi kan benytte det til haveaffald.

Stor container kommer igen weekenden uge 41, alt undtagen kemikaler og malerester må kommes i, hvis man har ting/ møbler m.m. der ikke er i stykker opfordres det til at sætte det ved siden afcontaineren så andre kan få glæde af det.

Ellers vil jeg rose vores afdeling, der er pænt og stille og roligt, jeg syntes alle viser flot hensyn til hinanden, det skal vi blive ved med ©

Punkt 5 : Godkendelse af driftbudget med tilhørende PV-plan for 2017, gennemgået afMona Larsen fra hovedbestyrelsen, lidt utilfredshed med huslejestigning, men efter lidt diskussion og spørgsmål blev regnskabet godkendt.

Punkt 6: orientering om regnskabet fra 2015, Blev kort gennemgået afMona Larsen.

Punkt 7 : Behandling af indkomne indslag, Foreslag fra afdelingsbestyreisen, at der indkøbes sider til pavilionnen, vi undersøger forskellige løsninger. Foreslag om at der skal findes et sted for en boldbane til børnene: det kan vi desværre ikke efterkomme på grund af vores kupperede terræn, der må spilles bold foran pavilionnen narturligvis med hensyn til beboere og pavilionnen og folks haver. Ellers kan vi henvise til boldbanerne bag rottehullet. Foreslag om at træerne bag pavilionen skulle beskæres, det bliver de hvis grene knækker eller der er fare for træer vælter eller er til fare for beboere. Foreslag om der kunne blive en bilvaske plads, desværre kan vi ikke efterkomme det. Man må sætte slange på sin egen vandhane og vaske bilen, husk at feje og rydde op efter vask. Forespørgsel på hvor mange P pladser der er pr husstand, i vores regler står det 1 p plads pr. husstand, samt at man parkere så nær ens bolig som muligt, men ingen har fast p plads.

Punkt 8: Valg afformand, på valg er Vivi Flensborg, som modtog genvalg.

Punkt 9: Valg af medlem til afdelingsbestyreisen, på valg er Jens J.Thomsen, som modtog genvalg.

Punkt 10 : Valg af suppleanter, Eigil Mikkelsen, Helle Hansen og Betty Hansen blev genvalgt.

Punkt 11 : Eventuelt, Der blev spurgt om der kunne laves et lille sted hvor hunde kunne løbe frit og lege, desværre har vi ikke sådan et sted. Vi henviser igen til vores regler: Alle hunde skal føres i snor

Jeg takker for et dejligt møde med god ro & orden ©

Med venlig hilsen

Vivi Flensborg Thomsen Granhøjen 167 Skanderborg Tlf: 20142143

-------------------------------------------------------- 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Skanderborg den  07 september 2015

 

 

 

Til beboerne Afd. 20, Granhøjen

 

 

 

Referat fra afdelingsmøde tirsdag den 01. september 2015

 

 

 

Til stede var : Mona Larsen & Dorthe Kruse fra hovedbestyrelsen og 18 beboere fra afdelingen.

 

 

 

Punkt 1 : Valg af dirigent blev Henrik Hansen

 

 

 

Punkt 2:  Valg af referent blev Vivi Flensborg

 

 

 

Punkt 3:  Stemmeudvalg blev fundet, men ikke brugt.

 

 

 

Punkt 4:  Formandens beretning ved Vivi :

 

 

 

Vi har fået en del nye beboere, som vi byder velkommen i afdeling 20, håber de alle bliver glade for at bo her.

 

Det nye rhodendron bed er blevet rigtigt flot, til de der endnu ikke har set det, syntes jeg det er et besøg værd. Det er hvor det gamle gyngestativ var.

 

Og så er der gang i byggeri af vores fælles pavillion, vi venter på fliserne bliver lagt, men på grund af travlhed må vi vente til det bliver vores tur. Desværre allerede lidt ” kritik ” men jeg kan kun sige at den ligger hvor vi aftalte på mødet den 8. Juni samt ser den ud som tegning  bestyrelsen fremlage.

 

Vi håber alle vil benytte den, og bestyrelsen vil invitere til indvielse af den, der vil komme en indbydelse i postkasserne J

 

Samt vil vi gerne modtage foreslag til ”regel sæt ” for vores nye fælles sted.

 

 

 

Stor container til blandet affald kommer i uge 41 – husk ikke kemikalier, ellers alt andet.

 

Og lige en påmindelse vedr. hullet i skoven hvor vi kan smide haveaffald, det skal skubbes helt ned i hullet, og ikke plast potter og andet. Såfremt det ikke overholdes bliver hullet desværre lukket for os. L

 

 

 

De nye lamper vi har fået lyser anderledes, så der er tre steder hvor vi får sat lidt mere lys på, ved nr. 87 & 91 samt ved viceværtens garage.

 

 

 

Punkt 5: Driftbudget med tilhørende PV plan for 2016 blev gennemgået af Mona Larsen fra hovedbestyrelsen,  der vil komme huslejestigning på grund af der skal laves undertage. Huslejestigning kommer når arbejdet med undertage er færdigt.

 

Efter lidt diskussion og spørgsmål blev regnskabet godkendt.

 

 

 

Punkt 6: Endeligt Regnskab 2014 – blev kort gennemgået af Mona Larsen.

 

 

 

Punkt 7. Indkomne foreslag, fra afdelingsbestyrelsen, at lejerne selv kliper hækkene på ydersiden, som også på indersiden. Hvis SAB skal klippe hække på ydersiden skal dette betales over planlagt vedligeholdelse i afdelingen.

 

 

 

Indkommen foreslag fra en gruppe beboere om at få ekstra låse på døre og vinduer for at tyverisikre.

 

Jens har undersøgt forskellige muligheder, vores vinduer kan ikke sikres da der ikke er nogen midter spros.

 

Man kan evt. få sat en lås på terasse dør, priser ligger fra ca. 995 kr. fås både med kode og nøgle, efter nogle spørgsmål, blev det besluttet af hver enkelt lejer selv sørger for yderlige sikring.

 

 

 

Dog vil SAB udskifte låse på døre og postkasser hvor der stadig er de gamle Ruko nøgler, dem som stadig har de gamle Ruko nøgler skal skrive en seddel med navn og hus nr. og lægge i Vivi’s postkasse nr. 167

 

Så vil de blive skiftet af viceværten løbende.

 

 

 

Punkt 8: Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen:

 

Henrik blev genvalgt.

 

 

 

Punkt 9: Valg af suppleanter :

 

Eigil Mikkelsen blev genvalgt, Helle Hansen & Betty Hansen blev nyvalgt.

 

 

 

Punkt 10: Eventuelt,  en beboer vil gerne der kommer ekstra bump på vejen, så det bliver mere sikkert når børnene løber over vejen til legepladsen – bestyrelsen undersøger muligheder samt priser.

 

 

 

En beboer har undersøgt skel jf. måleblad fra 1981 Granhøjen, der vil snarest blive taget fat om vedligeholdelse af grønt område som ligger på afd. 20 grund.

 

Samt var der påtale om et par steder hvor græsset ikke blev slået, også dette vil der blive taget fat på.

 

 

 

Bestyrelsen afd. 20 takker for godt fremmøde og et dejligt positivt møde

 

 

 

Mvh.

 

Formand

 

Vivi Flensborg Thomsen

 

Granhøjen 167

 

Skanderborg

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

Referat fra ekstraordinært afdelingsmøde mandag den 8. juni kl. 18.30

  

                                                                                          Skanderborg d. 09.06.2015

  

Mødet blev afholdt i administrationen’s kantine, Adelgade 106

 

Emnet var : afstemning om etablering og placering af havepavilillon.

 

Tilstede var:

 

Erling Weber Jensen, fra administrationen

 

Fra afdelingsbestyrelsen:

Vivi Flensborg Thomsen

Jens Thomsen

Henrik  Vicevært

Eigil, suppleant

 

Samt 14 beboere fra afdelingen.

 

Erling blev valgt som dirigent.

Vivi blev valgt som referent

 

Rigtigt flot fremmøde af beboerene.

 

En del beboere havde ved sidste afdelingsmøde fremlagt ønske om en pavillion i vores afdeling.

Det har været lidt svært at finde en god placering, på grund af vores meget kupperet terræn.

Bestyrelsen har arbejdet videre med at indhente tilbud, lave tegning m.m.

Tilbuddet fra RIIS tømmer var det billigeste, samt flisebelægning fra Jeksen Anlægsgartner.

 

Jens fremlage tilbud samt lavede en tegning vedr. placering af pavillion .

 

Esben Paulick  nr. 143 fremlage et foreslag til en anden placering – så pavillionen kom til at ligge langs med den lille skov. Et rigtigt godt foreslag.

 

 

Afstemning om placering  :

Det blev Esben’s foreslåede placering der blev godkendt med 13 stemmer for, 1 undlod at stemme.

 

Afstemning om huslejestigning på max 10 kr de næste 20 år,  13 stemte for, 1 undlod at stemme.

 

Et godt og positivt møde.

 

Med venlig hilsen

 

Vivi Flensborg Thomsen

Granhøjen 97

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skanderborg den 10. september 2014

Til beboerne Afd. 20, Granhøjen

Referat fra afdelingsmøde mandag den 8. september 2014

Til stede var Cleo Brauner og Flemming Larsen fra Hovedbestyrelsen og 20 beboere fra afdelingen.

Punkt 1: Valg af dirigent blev Henrik Hansen

Punkt 2: Valg af referent blev Annette Hjortshøj

Punkt 3: Stemmeudvalg blev fundet, men ikke brugt.

Punkt 4: Formandens beretning ved Vivi:

Vi har fået husnumre på alle gavle og der er kommet nye gadelygter (opsat af kommunen da de skulle være meget billigere i brug) Det "gamle gyngestativområde" vil i denne uge blive omdannet til et surbundsbed med forskellige rhododendron. Forsøget med at stille en container op til affald blev en stor succes og husk der kommer container igen i uge 41. Alt må kommes i på nær maling, kemikalier og lign. som jo skal afleveres på genbrugspladsen. Sommerfesten i år var en god dag med mange fremmødte, selvom det var en noget våd lørdag. Børnene nød det og grillen blev tændt op om aftenen og vi er enige om at gentage dette til næste år. Sidste år kom vi med et forslag om at lave et overdækket sted, f.eks. til sommerfesten, men også til andre hyggeting i afdelingen. Bestyrelsen er åbne overfor forslag om placering. Et forslag er pladsen foran 87-91 hvor teltet i år var stillet op til sommerfest. Men kom frit med forslag til placering til Vivi Thomsen. Planen er det vil blive opført i foråret 2015 hvis vi bliver enige om placering og naturligvis som et fælles arbejdsprojekt hvor man deltager med de evner man nu har© Sidste år blev der spurgt ind til solfangere og det fortæller Jens Thomsen mere om:

Jens: Efter at have undersøgt priser og muligheder må man erkende at det i dag er for dyrt at etablere solfangeranlæg. Det vil tage ca. 20 år før det er rentabelt. I dag er strøm der bliver forbrugt noget dyrere end den strøm et anlæg kan frembringe.

Punkt 5: Budget for 2015:

Driftsbudgettet for 2015 blev gennemgået af Flemming Larsen og efter enkelte spørgsmål blev regnskabet godkendt.

Punkt 6: Endelige regnskab for 2013: Regnskabet for 2013 blev kort gennemgået af Flemming Larsen.

Punkt 7: Indkomne forslag fra bestyrelsen: Forslag fra bestyrelsen om mulighed for at man kan skifte antenneforhold blev trukket tilbage, da der er yderligere ting der skal undersøges.

Punkt 8: Indkomne forslag: Der var kommet få forslag som fx husnumre på gavle og flere andre ting som faktisk er effektueret eller planlagt til at blive det.

Punkt 9: Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen: Vivi Thomsen og Jens Thomsen blev genvalgt.

Punkt 10: Valg af suppleanter: Annette Hjortshøj, Eigil Mikkelsen blev genvalgt og Agda Andreasen blev nyvalgt.

Punkt 11: Evt.: Flemming Larsen ville gerne vide hvad man synes om pensionistturene i afd. Der var tilfredshed blandt de fremmødte der har deltaget. Man er velkomne til at komme med forslag til steder turene kan gå til. Henrik Hansen kunne også fortælle at rottefælderne i kloaksystemet virker som de skal, men da der stadig er lidt problemer med rotter nogle steder, skal vandlåse tjekkes flere steder. Det vil Ole Høi stå for. Der er stadig problemer med undertage og det er et projekt der sættes i gang snarest. Nye badeværelser er derfor udskudt til år 2020, men hvis man ønsker nyt badeværelse inden, er der muligheden at bruge råderetten. Dette kan boligforeningen rådgive om.

Hvis man udenfor viceværtens normale arbejdstid eller boligforeningens åbningstid fx. weekend/aften, får akutte problemer med el-installationer, vandskader eller lignende ting (ikke en hane der drypper©), så skal man kontakte afdelingsbestyrelsen inden man selv bestiller håndværker. Man kan risikere at få regningen selv. Vivi og Jens kan kontaktes på mail: vivi-jens@thomsen.mail.dk og Jens på tlf. 21250038 eller Vivi på tlf. 20142143 ved akut opståede ting i afdelingen.

Ref. Annette Hjortshøj

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Skanderborg den 2. september 2013

Til beboerne Afd. 20, Granhøjen

Referat fra afdelingsmøde mandag den 2. september 2013

Til stede var Finn Thomsen og Hans Henrik Rasmussen fra boligforeningen og 23 beboere fra afdelingen.

Punkt 1: Valg af dirigent blev Henrik Hansen

Punkt 2: Valg af referent blev Annette Hjortshøj

Punkt 3: Stemmeudvalg blev Birthe Schmidt, Grete Pedersen og Agda Andreasen

Punkt 4: Formandens beretning ved Vivi: Der er kommet nye beboere i nr. 81, 103 og 107 og velkommen til dem. De nye affaldscontainere har givet startproblemer, men efter der er hæftet sedler på containerne

ser det bedre ud. Der kommer nyt gyngestativ i år, placeret hvor vippedyr er nu. Pladsen omkring det gamle gyngestativ skal evt. bruges til bed eller lign. Så havde vi en rigtig god sommerfest med mange fremmødte og vi håber det bliver en tradition fremover. Ros til vores vicevært Henrik fordi afd. altid ser pæn og velholdt ud. Der ligger intet og flyder og græsset er altid pænt slået. Vi har meget få klager i afd., hvilket er dejligt, men en enkelt klage i sommer udløste at der blev indkaldt til stormøde på p-pladsen, hvilket jeg var lidt skuffet over ikke kunne vente de 5 dage til jeg kom hjem fra ferie så jeg havde kunnet fortælle at der ikke har været klager over børneleg eller støj fra legepladsen, ligesom der heller ikke har været klager over at mindre børn cykler på fortovet. Men alle har selvfølgelig lov til at indkalde til møde når som helst. Vi er en lille afd. hvor der gerne skulle være plads til alle med de forskelligheder det medfører og hvor en god snak burde kunne løse en del af de problemer der opstår.

Punkt 5: Budget for 2014: Driftsbudgettet for 2014 blev gennemgået af Finn Thomsen og efter enkelte spørgsmål blev regnskabet godkendt. Der er ingen huslejestigning i 2014.

Punkt 6: Endelige regnskab for 2012: Regnskabet for 2012 blev kort gennemgået af Finn Thomsen.

Punkt 7: Indkomne forslag: Der var kommet forslag om nyt ordensreglement da det nuværende slet ikke passer til afd. og er meget forældet. Bestyrelsen vil gå i gang med dette hurtigst og forventer nyt ordensreglement færdigt i 2013. Det blev omtalt at der kun er en p-plads pr. lejlighed og at campingvogne/trailere maks. må stå 48 timer på p-pladsen.

Hvis der sidder nogen i afd. som har gode ideer eller forslag til nyt ordensreglement, skal de sendes til Vivi Thomsen på vivi-jens@thomsen.mail.dk eller afleveres i hendes postkasse snarest.

Der var indkommet et spørgsmål om hvor børn må kælke, cykle, spille bold og der var enighed om at det må de på fællesarealer, men uden at være til gene for beboerne i afd. Dette vil blive omtalt i ordensreglementet.

Så var der et forslag om at få en container 2 gange om året til skrald. Dette blev vedtaget efter afstemning og Hans Henrik Rasmussen undersøger pris for dette. (Leje af container en weekend koster kr. 650,00 + moms. Tømning koster kr. 1200,00 pr. tons + moms).

Der blev også snakket om at få en kasse sat op til batterier, men at vi indtil videre kan lægge brugte batterier i en klar pose på affaldscontainerne mandag aften/tirsdag morgen, inden containerne bliver tømte.

Vedr. forslag om solenergi: Hans Henrik Rasmussen følger op på love og regler i forbindelse med solenergi når dette vedtages i folketinget.

Der var også et forslag om at alle husstande må have 2 kæledyr, altså enten 2 hunde, 2 katte eller en hund og en kat. Dette blev vedtaget efter afstemning.

Der var et forslag om at få et overdækket fællesområde (a la det de har i midtjysk), dette vil blive taget op på et senere tidspunkt da alle syntes det var et godt forslag, men flere ting som pris, udseende og beliggenhed skal undersøges nærmere.

Punkt 8: Valg til bestyrelsen: Valg til bestyrelsen, Henrik ønskede genvalg og blev genvalgt.

Punkt 9: Valg af suppleanter: Eigil Mikkelsen blev suppleant og Annette Hjortshøj blev genvalgt som suppleant.

Punkt 10: Evt.: Hans Henrik Rasmussen fortalte der nu er kommet tilbud på gyngestativ, der vil blive sat op hvor vippedyrene står i dag. Disse flyttes over i nærheden af sandkassen. Derudover var der en kort diskussion om hvordan klager modtages og behandles af bestyrelsen/boligforeningen. Dette vil blive en del af ordensreglementet.

Ref. Annette Hjortshøj

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------