Afdelingsmøde 25

Afdeling 25 – Vinkelvej 20-40

 

Referat af afdelingsmøde den 14. september 2016

 

Der var fremmødt 7 beboer til afdelingsmødet og Kent Hansen fra administrationen.

  Ad. 1        Kent Hansen blev valgt til dirigent.

 Ad. 2        Kent Hansen blev valgt til referent.

 Ad. 3        Der blev ikke nedsat et stemmeudvalg.

 Ad. 4        Siden sidste møde har der været afholdt julefrokost for beboerne.

 Ad. 5        Driftsbudgettet for 2017 blev gennemgået af Kent Hansen.

Budgettet blev enstemmigt godkendt med en stigning på 2,43%  og huslejen udgør pr. 1 januar 2017 4.515 kr./måned.

 Planlagt vedligeholdelse for 2017 blev også gennemgået uden bemærkninger.

 Ad. 6        Regnskabet for 2015 blev gennemgået af Kent Hansen udvi­sende et underskud på 20.165 kr. der er overført til opsamlet resultat.

 Ad. 7        Punktet udgår, da der ikke var indkomne forslag.

 Ad. 8        Valborg Bachstein i nr. 24 forsætter som kontaktperson for afdelin­gen.

 Ad. 9        Punktet udgår, da der ikke er nedsat en afdelingsbesty­relse.

 Ad. 10      Punktet udgår, da der ikke er nedsat en afdelingsbesty­relse.

 Ad. 11      Under eventuelt var der følgende bemærkninger:

 Flisebelægning skal efterses og repareres (SF-sten) og primært sti mellem parkeringsplads og nr. 40  samt ved nr. 38, idet kørestols-brugerne punkterer deres dæk i hullerne.

 • Toilet i nr. 24 ønskes skiftet, da det ikke kan rengøres ordentligt.
 • Fuge på badeværelse i nr. 26 under vask er muggen og ønskes udbedret.

 Inspektøren er orienteret omkring ovenstående.

 Beboerne tilkendegav at de er glade for deres vicevært og for at bo i afdelin­gen.

 Dirigent/Referent:

 

_______________

    Kent Hansen


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Afdeling 25 -Vinkelvej 20-40 Referat af afdelingsmøde den 14. september 2015

Der var fremmødt 9 beboer til afdelingsmødet og Kent Hansen, Tenna Jensen fra administrationen.

Ad. 1 Kent Hansen blev valgt til dirigent.

 Ad. 2 Kent Hansen blev valgt til referent.

Ad. 3 Der blev ikke nedsat et stemmeudvalg.

Ad. 4 Siden sidste møde har beboer i nr. 30 fået et nyt køle/fryseskab.

Ad. 5 Driftsbudgettet for 2016 blev gennemgået af Kent Hansen.

Budgettet blev enstemmigt godkendt med en stigning på 0,00% og huslejen udgør 4.408 kr./måned. Planlagt vedligeholdelse for 2016 blev også gennemgået uden bemærkninger.

 Ad. 6 Regnskabet for 2014 blev gennemgået afKent Hansen udvisende et overskud på 95.016 kr. der er overført til opsamlet resultat.

Ad. 7 Punktet udgår, da der ikke var indkomne forslag.

Ad. 8 Valborg Bachstein i nr. 24 forsætter som kontaktperson for afdelingen.

Ad. 9 Punktet udgår, da der ikke er nedsat en afdelingsbestyrelse.

 Ad. 10 Punktet udgår, da der ikke er nedsat en afdelingsbestyrelse.

Ad. 11 Under eventuelt var der følgende bemærkninger:

 • Flisebelægning skal efterses og repareres.

 • Beklædning omkring skraldeø ønskes malet.

   1. Vandhanetud på badeværelse i nr. 36 er utæt, smeden kontakter beboer på tlf. 86 57 17 92 angående udskiftning af vandhanen.

 • Nogle beboer er generet af stort birketræ på nabogrund. Teknisk afdeling kontakter nabo.

 • Flagstang ønskes afvasket for alger.

   

Inspektøren er orienteret omkring ovenstående.

Beboerne tilkendegav at de er glade for deres vicevært og for at bo i afdelingen.

Dirigent/Referent:

 

Kent Hansen

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Afdeling 25 -Vinkelvej 20-40 Referat af afdelingsmøde den 8. september 2014

Der var fremmødt 10 beboer til afdelingsmødet og Kent Hansen fra administrationen.

Ad. 1 Kent Hansen blev valgt til dirigent.

Ad. 2 Kent Hansen blev valgt til referent.

Ad. 3 Der blev ikke nedsat et stemmeudvalg.

Ad. 4 Siden sidste møde er der lavet en affaldsø i afdelingen og beboer i nr. 38 har fået nyt køle/fryseskab.

Ad. 5 Driftsbudgettet for 2015 blev gennemgået af Kent Hansen.

Budgettet blev enstemmigt godkendt med en stigning på 2,85 % svarende til 123 kr.lmåned.

Aktivitetslisten for 2015 blev også gennemgået og der var enighed om, at udskiftning afpostkasser og køkkenelementer udskydes til 2016.

Ad. 6 Regnskabet for 2013 blev gennemgået afKent Hansen udvisende et overskud på 5.487 kr. der er overført til opsamlet resultat.

Ad. 7 Punktet udgår, da der ikke var indkomne forslag.

Ad. 8 Valborg Bachstein forsætter som kontaktperson for afdelingen.

Ad. 9 Punktet udgår, da der ikke er nedsat en afdelingsbestyreise.

Ad. I0 Punktet udgår, da der ikke er nedsat en afdelingsbestyreise.­

Ad. Il Under eventuelt var der følgende bemærkninger:

 • Tagene ønskes renset for alger.

 • Flisebelægning skal efterses og repareres.

 • Hul i græsplæne ved nr. 40 ønskes opfyldt.

 • Tagrenderne skal efterses/renses specielt ved nr. 22 og nr. 38, hvor de løber over ved meget nedbør.

 • Køleskab i nr. 36 fryser på bagvæg.

 • Lys under overskabe i køkken skiftes (lejer betaler lysrør).

 • Nabo kontaktes vedr. meget høj hæk, der ønskes ned i 1,80 meter som er normalt i skel.

   

Inspektøren er orienteret omkring ovenstående.

Beboerne tilkendegav at de er glade for deres vicevært og for at bo i afdelingen.

Dirigent/Referent:

Kent Hansen

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Afdeling 25 -Vinkelvej 20-40 Referat af afdelingsmøde den 9. september 2013

Der var fremmødt 9 beboer til afdelingsmødet og Kent Hansen fra administrationen.

Ad. 1 Kent Hansen blev valgt til dirigent. Ad. 2 Kent Hansen blev valgt til referent. Ad. 3 Der blev ikke nedsat et stemmeudvalg. Ad. 4 Der var intet at berette siden sidste møde. Ad. 5 Driftsbudgettet for 2014 blev gennemgået af Kent Hansen.

Budgettet blev enstemmigt godkendt med en stigning på 1,07% svarende til

45 kr./måned. Drift og vedligeholdelses budgettet blev også gennemgået og der var enighed om at etablering af affaldsø skal fremskyndes og laves i efteråret 2013.

Ad. 6         Regnskabet for 2012 blev gennemgået afKent Hansen udvisende et overskud på 27.912,79 der er overført til opsamlet resultat.

Ad. 7         Punktet udgår, da der ikke var indkomne forslag.

Ad. 8         Valborg Bachstein forsætter som kontaktperson for afdelingen.

Ad.9          Punktet udgår, da der ikke er nedsat en afdelingsbestyrelse.

Ad. 10       Punktet udgår, da der ikke er nedsat en afdelingsbestyrelse.

Ad. I1 Under eventuelt var der følgende bemærkninger:

 • Tagsten er ikke udbedret 100% efter maler har ødelagt tagsten.

 • Hegn mod nabo skal repareres i efteråret 2013.

 • Fliser på gangarealer skiftes og oprettes.

 • Æbletræ ved nr. 40 gået ud og skiftes til træ med blomster.

 • Aqua-dræn ved nr. 40 virker ikke optimalt.

 • Hæk ved nr. 32 klippes længere ned.

   

Inspektøren er orienteret omkring ovenstående.

Beboerne tilkendegav at de er glade for deres vicevært og for at bo i afdelingen.

Dirigent Referent:

Kent Hansen