Afdelingsmøde 25

Afdeling 25 – Vinkelvej 20-40

 

Referat af afdelingsmøde den 5. september 2023

  

Der var fremmødt 5 beboer til afdelingsmødet og Kent Hansen fra administrationen.

 

 

Ad. 1         Kent Hansen blev valgt til dirigent.

 

Ad. 2         Kent Hansen blev valgt til referent.

 

Ad. 3         Der blev ikke nedsat et stemmeudvalg.

 

Ad. 4         Intet at berette siden sidste møde.

 

Ad. 5         Driftsbudgettet for 2024 blev gennemgået af Kent Hansen.

Budgettet blev enstemmigt godkendt med et fald på 0,51% og huslejen udgør pr. 1. januar 2024  5.057 kr./måned.

 

Planlagt vedligeholdelse for 2024 blev også gennemgået. Der blev sat spørgsmål ved om fordør og altandør skal skiftes i 2024, da de ikke fejler noget p.t. Derimod ønskede beboerne at få et mere sikkert låsesystem evt. med 6 stifter eller systemlåse.

 

Ad. 6         Regnskabet for 2022 blev gennemgået af Kent Hansen udvi­sende et overskud på 29.439 kr. der er overført til opsamlet resultat.

 

Ad. 7         Ingen indkomne forslag fra beboerne.

 

Ad. 8         Toke Juhl Nissen Vinkelvej 20 blev valgt som kontaktperson for afdelingen.

 

Ad. 9         Punktet udgår, da der ikke er nedsat en afdelingsbesty­relse.

 

Ad. 10       Punktet udgår, da der ikke er nedsat en afdelingsbestyrelse.

  

Ad. 11       Under eventuelt var der lidt løst snak om at græsset ikke var blevet klippet det meste af sommeren og at hækklipningen kunne være bedre.

                  

En genbo parkerer ofte sin bil på afdelingens parkeringsareal.

 

 Nyttige telefonnumre:

 

Kontoret tlf. 8652 3300

Mandag 10 – 12

Mandag til onsdag 13 – 15

Torsdag 13 – 17

 

Lokalinspektør

Steen Corneliussen tlf. 2844 0438

Nicki Jensen tlf. 4085 0945

 

Servicetelefon tlf. 8793 2218

Al henvendelse vedr. fejl og mangler i lejlighederne meddeles på servicetelefonen

Mandag - fredag 8 – 9 og mandag – torsdag 13 – 14 eller på mail: drift@sab-net.dk

 

BELFOR-Ejendomsvagt tlf. 7023 2311

Akutordningen fungerer uden for normal arbejdstid, hvilket vil sige:

Mandag – onsdag kl. 15.00 – 07.00

Torsdag kl. 17.00 – 07.00

Fredag kl. 12.00 til mandag morgen kl. 7.00, samt på alle helligdage.

 

Dirigent/referent:

 

_______________

    Kent Hansen

----------------------------------------------------------------

Afdeling 25 – Vinkelvej 20-40

 

Referat af afdelingsmøde den 21. september 2022

 

 

 

Der var fremmødt 7 beboer til afdelingsmødet og Kent Hansen fra administrationen.

 

 

Ad. 1         Kent Hansen blev valgt til dirigent.

 

Ad. 2         Kent Hansen blev valgt til referent.

 

Ad. 3         Der blev ikke nedsat et stemmeudvalg.

 

Ad. 4         Intet at berette siden sidste møde.

 

Ad. 5         Driftsbudgettet for 2023 blev gennemgået af Kent Hansen.

Budgettet blev enstemmigt godkendt med en stigning på 2,97% og huslejen udgør pr. 1 januar 2023   5.083 kr./måned.

 

Planlagt vedligeholdelse for 2023 blev også gennemgået. Der blev sat spørgsmål ved om taget skal skiftes i 2024, da det ikke fejler noget p.t.

 

Ad. 6         Regnskabet for 2021 blev gennemgået af Kent Hansen udvi­sende et underskud på 5.629 kr. der er overført til opsamlet resultat.

 

Ad. 7         Nyt vedligeholdelses- og istandsættelsesreglement blev godkendt. 

 

Ad. 8         Ingen indkomne forslag fra beboerne.

 

Ad. 9         Anette Møller Vinkelvej 38 blev valgt som kontaktperson for afdelingen.

 

Ad. 10       Punktet udgår, da der ikke er nedsat en afdelingsbesty­relse.

 

Ad. 11       Punktet udgår, da der ikke er nedsat en afdelingsbestyrelse.

 

 

...2

- 2 -

 

 

Ad. 11       Under eventuelt var der lidt løst snak om naboens birketræ, der til stor glæde for beboerne er blevet fældet.

                 

En beboer klagede over meget ukrudt i græsplænerne. Det blev oplyst at hovedbestyrelsen i Skanderborg Andelsboligforening har besluttet, at der ikke må anvendes sprøjtemidler på foreningens arealer.

 

 

Nyttige telefonnumre:

 

Kontoret tlf. 8652 3300

Mandag og onsdag 10 – 12

Mandag til onsdag 13 – 15

Torsdag 13 – 17

 

Lokalinspektør

Steen Corneliussen tlf. 2844 0438

Henrik Dahl tlf. 4085 1049

 

Servicetelefon tlf. 8793 2218

Al henvendelse vedr. fejl og mangler i lejlighederne meddeles på servicetelefonen

Mandag - fredag 8 – 9 og mandag – torsdag 12.30 – 13.30 eller på mail: drift@sab-net.dk

 

SSG-Skadeservice tlf. 7023 2311

Akutordningen fungerer uden for normal arbejdstid, hvilket vil sige:

Mandag – onsdag kl. 15.00 – 07.00

Torsdag kl. 17.00 – 07.00

Fredag kl. 12.00 til mandag morgen kl. 7.00, samt på alle helligdage.

 

Dirigent/referent:

 

_______________

    Kent Hansen

----------------------------------------------------------------------------------

Afdeling 25- Vinkelvej 20-40
Referat af afdelingsmode den 21. september 2021


Der var fremmødt 6 beboer til afdelingsmødet og Kent Hansen fra administrationen.
Ad. 1 Kent Hansen blev valgt til dirigent.
Ad. 2 Kent Hansen blev valgt til referent.
Ad. 3 Der blev ikke nedsat et stemmeudvalg.
Ad. 4 Intet at berette siden sidste møde.
Ad. 5 Driftsbudgettet for 2022 blev gennemgået af Kent Hansen.
Budgettet blev enstemmigt godkendt med en stigning på 1,42% og huslejen
udgør pr. 1. januar 2022 4.936 kr./måned.
Planlagt vedligeholdelse for 2022 blev også gennemgået. "Hæk ny tilplantes"
kr. 25.000 ønskes udskudt ellers ingen bemærkninger.
Ad. 6 Regnskabet for 2020 blev gennemgået af Kent Hansen udvisende et overskud
på 15.696 kr. der er overført til opsamlet resultat.
Ad. 7 Punktet udgår da der ikke var indkomne forslag.
Ad. 8 Anette W. Møller i nr. 38 blev genvalgt til kontaktperson for afdelingen.
Ad. 9 Punktet udgår, da der ikke er nedsat en afdelingsbestyrelse.
Ad. 10 Punktet udgår, da der ikke er nedsat en afdelingsbestyrelse.
Ad. 11 Under eventuelt var der følgende bemærkninger:
¯ Dobbelthæk ved nr. 36 og 38 ind mod nabo ønskes klippet til 180 cm.
¯ Bundventil i håndvask utæt i nr. 24.
¯ Fuge i brusekabine mangler i nr. 26.
¯ Gummiliste ved terrassedør mangler i nr. 26.
¯ Skydedør til badeværelse kører dårligt i nr. 26.
¯ Mange beboer klager over, at vandet skal løbe langt tid inden det bliver
varmt.
Inspektøren er orienteret omkring ovenstående.


Nyttige telefonnumre:
Kontoret tlf. 8652 3300
Mandag - onsdag 10- 12 og 13 - 15, torsdag 10- 12 og 13-17 og fredag lukket.
Lokalinspektør
Steen Corneliussen tlf. 2844 0438
Henrik Dahl tlf. 4085 1049
Jørn Dahl tlf. 2462 1696
Servicetelefon tlf. 8793 2218
Al henvendelse vedr, fejl og mangler i lejlighederne meddeles på servicetelefonen
Mandag - fredag 8 - 9 og mandag - torsdag 12.30 - 13.30 eller på mail: drift@sab-net.dk
SSG-Skadeservice tlf. 7023 2311
Akutordningen fungerer uden for normal arbejdstid, hvilket vil sige:
Mandag - onsdag kl. 15.00-07.00
Torsdag kl. 17.00 - 07.00
Fredag kl. 12.00 til mandag morgen kl. 7.00, samt på alle helligdage.
Dirigent/referent:
Kent Hansen

-------------------------------------------------------------------------------

Afdelingsmøde d. 21/9-2020, Afdeling 25 - Vinkelvej

Antal fremmødte: 3

Pkt. 1 Valg af dirigent.
Kent Hansen.
Pkt. 2 Valg af referent.
Anna Nielsen.
Pkt. 3 Valg af stemmeudvalg.
Intet at behandle.
Pkt. 4 Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde.
Yvonne er gået af som kontaktperson.
Pkt. 5 Godkendelse af driftsbudget med tilhørende PV-plan for 2021.
Kent fremlægger. Godkendt.
Pkt. 6 Orientering om regnskab for 2019.
Kent orienterer om regnskabet for 2019.
Pkt. 7 Behandling af indkomne forslag.
Intet at behandle.
Pkt. 8 Valg af formand.
Anette Møller, Vinkelvej 38, er valgt som kontaktperson.
Pkt. 9 Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen.
Intet at behandle.
Pkt. 10 Valg af suppleanter.
Intet at behandle.
Pkt. 11 Eventuelt.
- Der er udtrykt ønske om at få klippet en høj hæk, som generer nr. 34, 36 og 38.
- Gummifuger mangler at blive ordnet i alle badeværelser.
- Maling skaller af på skure og fordøre.

 

--------------------------------------------------------------------------------

Afdeling 25 – Vinkelvej 20-40

Referat af afdelingsmøde den 16. september 2019

 

Der var fremmødt 9 beboer til afdelingsmødet og Kent Hansen fra administrationen.


Ad. 1 Kent Hansen blev valgt til dirigent.

Ad. 2 Kent Hansen blev valgt til referent.

Ad. 3 Der blev ikke nedsat et stemmeudvalg.

Ad. 4 Siden sidste møde har der været afholdt markvandring hvor Yvonne Mikkelsen fra nr. 22 deltog. Yvonne har gjort brug af den kollektive råderet og fået monteret et nyt køkken. Derudover kunne Yvonne fortælle at der afholdes temadag for repræsentantskabet den 2. november.

Ad. 5 Driftsbudgettet for 2020 blev gennemgået af Kent Hansen.
Budgettet blev enstemmigt godkendt med en stigning på 2,83% og huslejen udgør pr. 1 januar 2020 4.706 kr./måned.

Planlagt vedligeholdelse for 2020 blev også gennemgået. ”Hæk ny tilplantes” kr. 25.000 ønskes udskudt ellers ingen bemærkninger.

Til information kan det oplyses, at badeværelsesrenoveringen omfattet ny belysning med LED, fugtstyret ventilation, nyt vaskearrangement incl. armaturer, udbedring af småskader i flisevægge samt nye gummifuger.

Ad. 6 Regnskabet for 2018 blev gennemgået af Kent Hansen udvi¬sende et overskud på 17.981 kr. der er overført til opsamlet resultat.

Ad. 7 Punktet udgår da der ikke var indkomne forslag.

Ad. 8 Yvonne Mikkelsen i nr. 22 blev valgt til kontaktperson for afdelin¬gen og Rasmus Fogh i nr. 28 blev ny flagmand i afdelingen.

Ad. 9 Punktet udgår, da der ikke er nedsat en afdelingsbesty¬relse.

Ad. 10 Punktet udgår, da der ikke er nedsat en afdelingsbesty¬relse.

Ad. 11 Under eventuelt var der følgende bemærkninger:

• Paradisæbletræer ønskes erstattet af træer, der ikke sviner så meget. (problem for kørestols- og rollatorbrugere der får æblerne på hjulene)
• Dobbelthæk ind mod nabo ønskes klippet (enten af viceværter eller nabo).
• Dræn ved skure skal laves i 2019 idet der er store problemer med vand/fugt i skurene.
• Nøgle til udvendig vandhane købes, så beboerne kan vaske bil mv. på parkeringspladsen.
• Emhætte i nr. 38 virker ikke optimal, så beboer vil gerne have den tilset. (røgalarm som sidder inde i stuen, går i gang ved almindelig madlavning)

Inspektøren er orienteret omkring ovenstående.

 

Dirigent/referent:

_______________
Kent Hansen

------------------------------------------------------------------

Afdeling 25 – Vinkelvej 20-40

 

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde den 10. oktober 2018

 Der var fremmødt 10 beboer til ekstraordinært afdelingsmødet og Kent Hansen fra administrationen.

 Ad. 1        Kent Hansen blev valgt til dirigent.

 Ad. 2        Kent Hansen blev valgt til referent.

 Ad. 3        Der blev ikke nedsat et stemmeudvalg.

 Ad. 4        Det blev vedtaget, at der kan gøres brug af den individuelle råderet til køkkener for maksimalt 123.816 kr. (2018) under forudsætning af, at hovedbestyrelsen godkender beslutningen.

                  Under eventuelt var der følgende bemærkninger:

 

·        Køkkenskuffer i nr. 28 skal limes

·        Radiator ved køkken virker ikke i nr. 28

·        Toiletvask drypper i nr. 20

·        Havedør utæt i nr. 36

 

Inspektøren er orienteret omkring ovenstående.

 

Dirigent/Referent:

 _______________

    Kent Hansen

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Afdeling 25 – Vinkelvej 20-40

 

Referat af afdelingsmøde den 18. september 2018

 Der var fremmødt 10 beboer til afdelingsmødet og Kent Hansen fra administrationen.

 Ad. 1        Kent Hansen blev valgt til dirigent.

 Ad. 2        Kent Hansen blev valgt til referent.

 Ad. 3        Der blev ikke nedsat et stemmeudvalg.

 Ad. 4        Siden sidste møde har der været afholdt markvandring hvor Yvonne Mikkelsen fra nr. 22 deltog og der er blevet malet udvendigt. Endvidere er 2 lejeligheder blevet opmålt i forbindelse med forberedelserne til elektronisk syn.

 Ad. 5        Driftsbudgettet for 2018 blev gennemgået af Kent Hansen.

Budgettet blev enstemmigt godkendt med en stigning på 0,00%  og huslejen udgør pr. 1 januar 2018    4.576 kr./måned.

 Planlagt vedligeholdelse for 2019 blev også gennemgået uden bemærkninger dog vil beboerne gerne vide hvad badeværelsesrenoveringen indebærer.

 Ad. 6        Regnskabet for 2017 blev gennemgået af Kent Hansen udvi­sende et overskud på 34.465 kr. der er overført til opsamlet resultat.

 Ad. 7        Punktet udgår da der ikke var indkomne forslag. 

 Ad. 8        Yvonne Mikkelsen i nr. 22 blev valgt til kontaktperson for afdelin­gen.

 Ad. 10      Punktet udgår, da der ikke er nedsat en afdelingsbesty­relse.

 Ad. 11      Punktet udgår, da der ikke er nedsat en afdelingsbesty­relse.

 Ad. 12      Under eventuelt var der følgende bemærkninger:

 

·        Paradisæbletræer ønskes erstattet af træer, der ikke sviner så meget. (problem for kørestols- og rolatorbrugere der får æblerne på hjulene)

·        Generelt er hækken ikke klippet tilfredsstillende (mangler bl.a. bunden)

·        Toiletter i nr. 24 og 38 kan ikke rengøres ordentligt og ønsker derfor nye.

·        Viceværterne tjekker om gummifugerne i bad skal udskiftes.

·        SAB undersøger om der kan skaffes stålfiltre til de eksisterende emhætter, idet flere er rustne og ønskes udskiftet.

·        Stikkontakt i komfur virker ikke i nr. 24

·        Termostat i stuen i nr. 38 skal udskiftes. Viceværten har tidligere ses på ventilen, men der er ikke sket yderligere.

·        Der indkaldes til et ekstraordinært afdelingsmøde omkring kollektiv råderet vedr. køkkener, hvis 25 % af beboerne ønsker det og mødet skal indkaldes med 2 ugers varsel.

Inspektøren er orienteret omkring ovenstående.

 Beboerne tilkendegav at de er glade for at bo i afdelin­gen.

 Dirigent/Referent:

 

_______________

    Kent Hansen

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Afdeling 25 – Vinkelvej 20-40

 Referat af afdelingsmøde den 4. september 2017

 

Der var fremmødt 11 beboer til afdelingsmødet og Kent Hansen fra administrationen.

 Ad. 1        Kent Hansen blev valgt til dirigent.

 Ad. 2        Kent Hansen blev valgt til referent.

 Ad. 3        Der blev ikke nedsat et stemmeudvalg.

 Ad. 4        Siden sidste møde har der været afholdt julefrokost for beboerne.

 Ad. 5        Driftsbudgettet for 2018 blev gennemgået af Kent Hansen.

Budgettet blev enstemmigt godkendt med en stigning på 1,36%  og huslejen udgør pr. 1 januar 2018    4.576 kr./måned.

 Planlagt vedligeholdelse for 2018 blev også gennemgået uden bemærkninger dog vil beboerne gerne vide hvad badeværelsesrenoveringen indebærer.

 Ad. 6        Regnskabet for 2016 blev gennemgået af Kent Hansen udvi­sende et overskud på 28.616 kr. der er overført til opsamlet resultat.

 Ad. 7        Nyt ordensreglement godkendt uden bemærkninger.

 Ad. 8        Punktet udgår da der ikke var indkomne forslag. 

 Ad. 9        Yvonne Mikkelsen i nr. 22 blev valgt til ny kontaktperson for afdelin­gen.

 Ad. 10      Punktet udgår, da der ikke er nedsat en afdelingsbesty­relse.

Ad. 11      Punktet udgår, da der ikke er nedsat en afdelingsbesty­relse.

 Ad. 12      Under eventuelt var der følgende bemærkninger:

 ·        Generelt er hækken ikke klippet tilfredsstillende. Dobbelt hæk ved nr. 36-38 mangler at blive klippet på indersiden.

·        Flisebelægning skal efterses og repareres og primært sti mellem parkeringsplads og nr. 40 samt ved nr. 38.

·        Der kommer vand ind i skur ved nr. 20 og 22, så der ønskes rist som ved nogle af de andre skure.

·        Dør til gammelt skralderum slæber på og der mangler indflytningssyn.

·        Beboer i nr. 20 har problemer med toilettet og mangler indflytningssyn.

·        Emhætte i nr. 26 virker ikke optimal.

·        Tætningsliste til hoveddør skal efterses ved nr. 40.

 

Inspektøren er orienteret omkring ovenstående.

 

 

Beboerne tilkendegav at de er glade for at bo i afdelin­gen.

 

 

Dirigent/Referent:

 

_______________

    Kent Hansen

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Afdeling 25 – Vinkelvej 20-40

 

Referat af afdelingsmøde den 14. september 2016

 

Der var fremmødt 7 beboer til afdelingsmødet og Kent Hansen fra administrationen.

  Ad. 1        Kent Hansen blev valgt til dirigent.

 Ad. 2        Kent Hansen blev valgt til referent.

 Ad. 3        Der blev ikke nedsat et stemmeudvalg.

 Ad. 4        Siden sidste møde har der været afholdt julefrokost for beboerne.

 Ad. 5        Driftsbudgettet for 2017 blev gennemgået af Kent Hansen.

Budgettet blev enstemmigt godkendt med en stigning på 2,43%  og huslejen udgør pr. 1 januar 2017 4.515 kr./måned.

 Planlagt vedligeholdelse for 2017 blev også gennemgået uden bemærkninger.

 Ad. 6        Regnskabet for 2015 blev gennemgået af Kent Hansen udvi­sende et underskud på 20.165 kr. der er overført til opsamlet resultat.

 Ad. 7        Punktet udgår, da der ikke var indkomne forslag.

 Ad. 8        Valborg Bachstein i nr. 24 forsætter som kontaktperson for afdelin­gen.

 Ad. 9        Punktet udgår, da der ikke er nedsat en afdelingsbesty­relse.

 Ad. 10      Punktet udgår, da der ikke er nedsat en afdelingsbesty­relse.

 Ad. 11      Under eventuelt var der følgende bemærkninger:

 Flisebelægning skal efterses og repareres (SF-sten) og primært sti mellem parkeringsplads og nr. 40  samt ved nr. 38, idet kørestols-brugerne punkterer deres dæk i hullerne.

 • Toilet i nr. 24 ønskes skiftet, da det ikke kan rengøres ordentligt.
 • Fuge på badeværelse i nr. 26 under vask er muggen og ønskes udbedret.

 Inspektøren er orienteret omkring ovenstående.

 Beboerne tilkendegav at de er glade for deres vicevært og for at bo i afdelin­gen.

 Dirigent/Referent:

 

_______________

    Kent Hansen

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Afdeling 25 -Vinkelvej 20-40 Referat af afdelingsmøde den 14. september 2015

Der var fremmødt 9 beboer til afdelingsmødet og Kent Hansen, Tenna Jensen fra administrationen.

Ad. 1 Kent Hansen blev valgt til dirigent.

 Ad. 2 Kent Hansen blev valgt til referent.

Ad. 3 Der blev ikke nedsat et stemmeudvalg.

Ad. 4 Siden sidste møde har beboer i nr. 30 fået et nyt køle/fryseskab.

Ad. 5 Driftsbudgettet for 2016 blev gennemgået af Kent Hansen.

Budgettet blev enstemmigt godkendt med en stigning på 0,00% og huslejen udgør 4.408 kr./måned. Planlagt vedligeholdelse for 2016 blev også gennemgået uden bemærkninger.

 Ad. 6 Regnskabet for 2014 blev gennemgået afKent Hansen udvisende et overskud på 95.016 kr. der er overført til opsamlet resultat.

Ad. 7 Punktet udgår, da der ikke var indkomne forslag.

Ad. 8 Valborg Bachstein i nr. 24 forsætter som kontaktperson for afdelingen.

Ad. 9 Punktet udgår, da der ikke er nedsat en afdelingsbestyrelse.

 Ad. 10 Punktet udgår, da der ikke er nedsat en afdelingsbestyrelse.

Ad. 11 Under eventuelt var der følgende bemærkninger:

 • Flisebelægning skal efterses og repareres.

 • Beklædning omkring skraldeø ønskes malet.

   1. Vandhanetud på badeværelse i nr. 36 er utæt, smeden kontakter beboer på tlf. 86 57 17 92 angående udskiftning af vandhanen.

 • Nogle beboer er generet af stort birketræ på nabogrund. Teknisk afdeling kontakter nabo.

 • Flagstang ønskes afvasket for alger.

   

Inspektøren er orienteret omkring ovenstående.

Beboerne tilkendegav at de er glade for deres vicevært og for at bo i afdelingen.

Dirigent/Referent:

 

Kent Hansen

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Afdeling 25 -Vinkelvej 20-40 Referat af afdelingsmøde den 8. september 2014

Der var fremmødt 10 beboer til afdelingsmødet og Kent Hansen fra administrationen.

Ad. 1 Kent Hansen blev valgt til dirigent.

Ad. 2 Kent Hansen blev valgt til referent.

Ad. 3 Der blev ikke nedsat et stemmeudvalg.

Ad. 4 Siden sidste møde er der lavet en affaldsø i afdelingen og beboer i nr. 38 har fået nyt køle/fryseskab.

Ad. 5 Driftsbudgettet for 2015 blev gennemgået af Kent Hansen.

Budgettet blev enstemmigt godkendt med en stigning på 2,85 % svarende til 123 kr.lmåned.

Aktivitetslisten for 2015 blev også gennemgået og der var enighed om, at udskiftning afpostkasser og køkkenelementer udskydes til 2016.

Ad. 6 Regnskabet for 2013 blev gennemgået afKent Hansen udvisende et overskud på 5.487 kr. der er overført til opsamlet resultat.

Ad. 7 Punktet udgår, da der ikke var indkomne forslag.

Ad. 8 Valborg Bachstein forsætter som kontaktperson for afdelingen.

Ad. 9 Punktet udgår, da der ikke er nedsat en afdelingsbestyreise.

Ad. I0 Punktet udgår, da der ikke er nedsat en afdelingsbestyreise.­

Ad. Il Under eventuelt var der følgende bemærkninger:

 • Tagene ønskes renset for alger.

 • Flisebelægning skal efterses og repareres.

 • Hul i græsplæne ved nr. 40 ønskes opfyldt.

 • Tagrenderne skal efterses/renses specielt ved nr. 22 og nr. 38, hvor de løber over ved meget nedbør.

 • Køleskab i nr. 36 fryser på bagvæg.

 • Lys under overskabe i køkken skiftes (lejer betaler lysrør).

 • Nabo kontaktes vedr. meget høj hæk, der ønskes ned i 1,80 meter som er normalt i skel.

   

Inspektøren er orienteret omkring ovenstående.

Beboerne tilkendegav at de er glade for deres vicevært og for at bo i afdelingen.

Dirigent/Referent:

Kent Hansen

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Afdeling 25 -Vinkelvej 20-40 Referat af afdelingsmøde den 9. september 2013

Der var fremmødt 9 beboer til afdelingsmødet og Kent Hansen fra administrationen.

Ad. 1 Kent Hansen blev valgt til dirigent. Ad. 2 Kent Hansen blev valgt til referent. Ad. 3 Der blev ikke nedsat et stemmeudvalg. Ad. 4 Der var intet at berette siden sidste møde. Ad. 5 Driftsbudgettet for 2014 blev gennemgået af Kent Hansen.

Budgettet blev enstemmigt godkendt med en stigning på 1,07% svarende til

45 kr./måned. Drift og vedligeholdelses budgettet blev også gennemgået og der var enighed om at etablering af affaldsø skal fremskyndes og laves i efteråret 2013.

Ad. 6         Regnskabet for 2012 blev gennemgået afKent Hansen udvisende et overskud på 27.912,79 der er overført til opsamlet resultat.

Ad. 7         Punktet udgår, da der ikke var indkomne forslag.

Ad. 8         Valborg Bachstein forsætter som kontaktperson for afdelingen.

Ad.9          Punktet udgår, da der ikke er nedsat en afdelingsbestyrelse.

Ad. 10       Punktet udgår, da der ikke er nedsat en afdelingsbestyrelse.

Ad. I1 Under eventuelt var der følgende bemærkninger:

 • Tagsten er ikke udbedret 100% efter maler har ødelagt tagsten.

 • Hegn mod nabo skal repareres i efteråret 2013.

 • Fliser på gangarealer skiftes og oprettes.

 • Æbletræ ved nr. 40 gået ud og skiftes til træ med blomster.

 • Aqua-dræn ved nr. 40 virker ikke optimalt.

 • Hæk ved nr. 32 klippes længere ned.

   

Inspektøren er orienteret omkring ovenstående.

Beboerne tilkendegav at de er glade for deres vicevært og for at bo i afdelingen.

Dirigent Referent:

Kent Hansen