Afdelingsmøde 30

Til beboerne

Afdeling 30 – Grusløkkevej 6 A - F

Skanderborg, den 14.09.2023         
                                                            
 
Afdelingsmøde afholdt

Torsdag den 7. september 2023 kl. 17.00 i kantinen, Adelgade 106 (indgang gennem porten) med nedenstående dagsorden.

 

                  Pkt. 1     Valg af dirigent.

                  Pkt. 2     Valg af referent.

                  Pkt. 3     Valg af stemmeudvalg.

                  Pkt. 4     Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde.

                  Pkt. 5     Godkendelse af driftsbudget med tilhørende PV-plan for 2024.

                  Pkt. 6     Orientering om regnskab 2022.

                  Pkt. 7     Behandling af indkomne forslag.

                  Pkt. 8     Valg af formand.

                  Pkt. 9     Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen.

                  Pkt. 10   Valg af suppleanter.

                  Pkt. 11   Eventuelt.

 

 

Der var ingen fremmødte til mødet.

Heraf er budget med tilhørende PV-plan godkendt af SAB hovedbestyrelse.

 

Ref. /ohs  

 

Med venlig hilsen

Administrationen

 

 

---------------------------------------------------------------------------------

Afdeling 30 – Grusløkkevej 6 A-F

Referat af afdelingsmøde den 8. september 2022

 

 

Der var ingen fremmødte til afdelingsmødet.

 

Budgettet for 2023 er således godkendt med en stigning på 3,04% af den nuværende husleje.

 

Regnskabet for 2021 viser et overskud på kr. 4.672 der er overført til opsamlet resultat.

 

Nyt ”vedligeholdelses- og istandsættelsesreglement” træder i kraft med virkning fra

1. oktober 2022.

 

 

 

 

 

 

Referent:

 

____________

  Kent Hansen

---------------------------------------------------------------------------

Afdeling 30- Grusløkkevej 6 A-F
Referat af afdelingsmøde den 13. september 2021
Der var ingen fremmødte til afdelingsmødet.
Budgettet for 2022 er således godkendt med en stigning på 2,12% af den nuværende
husleje.
Regnskabet for 2020 viser et overskud på kr. 7.444 der er overført til opsamlet resultat.
Referent:

Kent Hansen

-------------------------------------------------------------------------

Afdeling 30 -Grusløkkevej 6 A-F.
Referat af afdelingsmøde den 16. september 2020.
Mødedeltagere: 4 beboere og Kent Hansen fra administrationen.

Ad 1: Kent Hansen fra administrationen blev valgt til dirigent.
Ad 2: Kent Hansen fra administrationen blev valgt til referent.
Ad 3: Der blev ikke nedsat stemmeudvalg.
Ad 4: Intet at berette siden sidste møde.
Ad 5: Budgettet for 2021 blev fremlagt af Kent Hansen. Budgettet blev godkendt
med en huslejestigning på 3,23%.
Ad 6: Kort orientering om regnskab 2019 af Kent Hansen, der udviser et
underskud på kr. 1.102 der er overført til opsamlet resultat.
Ad 7: Ingen indkomne forslag.
Ad 8: Anna Maria Mia Andersen Grusløkkevej 6A valgt til kontaktperson.
Ad 9: Udgår, da der ikke var ønske om at nedsætte en afdelingsbestyrelse.
Ad 10: Udgår, da der ikke var ønske om at nedsætte en afdelingsbestyrelse.
Ad 11: Under eventuelt var der følgende bemærkninger:
- Varmeforsyningen i afdelingen er relativ dyr og direktør Erling Weber
Jensen arbejder på at finde en billigere varmekilde end den nuværende.
Skanderborg Andelsboligforening er med i et udviklingsprojekt i
samarbejde med Skanderborg Kommune og Ålborg Universitet om at
finde billigere varmekilder end olie.
- Beboerbladet fra BL kan findes på www.beboerbladet.dk

Dirigent/referent

Kent Hansen

--------------------------------------------------------------

Afdeling 30 – Grusløkkevej 6 A-F
Referat af afdelingsmøde den 17. september 2019


Der var ingen fremmødte til afdelingsmødet.

Budgettet for 2020 er således godkendt med en stigning på 3,38% af den nuværende husleje.

Regnskabet for 2018 viser et overskud på kr. 2.589, der er overført til opsamlet resultat.

 
Referent:

____________
Kent Hansen

------------------------------------------------------------------

Afdeling 30 – Grusløkkevej 6 A-F

Referat af afdelingsmøde den 6. september 2018

  

Der var ingen fremmødte til afdelingsmødet.

 

Budgettet for 2019 er således godkendt med en stigning på 0,21% af den nuværende husleje.

 

Regnskabet for 2017 viser et overskud på kr. 7.961,  der er overført til opsamlet resultat.

 

Referent:

 ____________

  Kent Hansen

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Afdeling 30 – Grusløkkevej 6 A-F

Referat af afdelingsmøde den 7. september 2017

Der var ingen fremmødte til afdelingsmødet.

Budgettet for 2018 er således godkendt med en stigning på 2,16% af den nuværende husleje.

Regnskabet for 2016 viser et overskud på kr. 2.156 der er overført til opsamlet resultat.

 

Revideret ordensreglement er  godkendt.

 Referent:

 ____________

  Kent Hansen

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Afdeling 30 – Grusløkkevej 6 A-F

Referat af afdelingsmøde den 19. september 2016

 

 

Der var ingen fremmødte til afdelingsmødet.

 

Budgettet for 2017 er således godkendt med en stigning på 4,61% af den nuværende husleje.

 

Regnskabet for 2015 viser et underskud på kr. 9.426,79 der er overført til opsamlet resultat.

 

 

 

 

 

Referent:

 

____________

  Kent Hansen

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Afdeling 30 – Grusløkkevej 6 A-F

Referat af afdelingsmøde den 15. september 2015

 

Der var ingen fremmødte til afdelingsmødet.

 Budgettet for 2015 er således godkendt med en stigning på 3,00% af den nuværende husleje.

 Regnskabet for 2014 viser et overskud på kr. 9.405,77 der er overført til opsamlet resultat.

 

Referent:

Kent Hansen

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Afdeling 30 -Grusløkkevej 6 A-F Referat af afdelingsmøde den 18. september 2014

Der var ingen fremmødte til afdelingsmødet.

Budgettet for 2014 er således godkendt med en stigning på 2,36% af den nuværende husleje.

Regnskabet for 2013 viser et overskud på kr. 6.112 der er overført til opsamlet resultat.

Referent:

 

Kent Hansen

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Afdeling 30 -Grusløkkevej 6 A-F Referat af afdelingsmøde den 11. september 2013

Der var ingen fremmødte til afdelingsmødet.

Budgettet for 2014 er således godkendt med en stigning på 0,00% af den nuværende husleje.

Regnskabet for 2012 viser et overskud på kr. 54.225,54 der er anvendt til afvikling af underfinansiering med kr. 21.000 og overført til opsamlet resultat med kr. 33.225,54.

Referent:

Kent