Afdelingsmøde 43

AFDELING 43 – PLANTAGEVEJ 2

 

REFERAT AF BUDGETMØDE DEN 19. SEPTEMBER 2023

  

Deltagere:        Lillian Skov og Rikke Nemèc fra Skanderborg Kommune og Kent Hansen fra Skanderborg Andelsboligforening.

  

Ad. 1:  Kent Hansen blev valgt til dirigent.

 

Ad. 2:  Kent Hansen blev valgt til referent.

 

Ad. 3:  Driftsbudgettet for 2024 blev gennemgået af Kent Hansen.

 

Budgettet blev godkendt med en huslejestigning på 1,38% af den nu­værende husleje.

 

Planlagt vedligeholdelse for 2024 blev også gennemgået uden bemærkninger.

 

Antennebudgettet blev ligeledes gennemgået og der er mu­lighed for at vælge mellem 5 antennepakker. Til orientering kan det oplyses, at man ved skift af antennepakke opkræves et gebyr på kr. 375 til dækning af udgifter til Dansk Kabel TV. Der kan skiftes antennepakke 12 gange om året. Antenne-skift skal varsles med minimum løbende måned plus 30 dage til Skanderborg Antenneforening.

 

Ad. 4:  Kort orientering omkring regnskabet for 2022 der udviser et over­skud på kr. 6.605 der er overført til opsamlet resultat.

 

Ad. 5:  Under eventuelt var ønske om en oversigt, hvad der er udført af planlagte vedligeholdelse og hvad der er overført til næste år.

 

Dirigent/referent:

 

Kent Hansen

---------------------------------------------------------------------------

AFDELING 43 – PLANTAGEVEJ 2

 

REFERAT AF BUDGETMØDE DEN 13. SEPTEMBER 2022

 

 

Deltagere:        Lillian Skov og Rikke Nemèc fra Skanderborg Kommune og Kent Hansen fra Skanderborg Andelsboligforening.

 

 

 

Ad. 1:  Kent Hansen blev valgt til dirigent.

 

Ad. 2:  Kent Hansen blev valgt til referent.

 

Ad. 3:  Driftsbudgettet for 2023 blev gennemgået af Kent Hansen.

 

Budgettet blev godkendt med en huslejestigning på 1,14% af den nu­værende husleje.

 

Planlagt vedligeholdelse for 2023 blev også gennemgået og tilrettet.

 

Antennebudgettet blev ligeledes gennemgået og der er mu­lighed for at vælge mellem 5 antennepakker. Til orientering kan det oplyses, at man ved skift af antennepakke opkræves et gebyr på kr. 375 til dækning af udgifter til Dansk Kabel TV. Der kan skiftes antennepakke 12 gange om året. Antenne-skift skal varsles med minimum løbende måned plus 30 dage til Skanderborg Antenneforening.

 

Ad. 4:  Kort orientering omkring regnskabet for 2021 der udviser et over­skud på 15.854 kr., der er overført til opsamlet resultat.

 

Ad. 5:  Nyt vedligeholdelses- og istandsættelsesreglement blev godkendt.

 

Ad. 6:  Intet under eventuelt.

 

 

Dirigent/referent:

 

___________________

   Kent Hansen

----------------------------------------------------------------------

AFDELING 43 - PLANTAGEVEJ 2
REFERAT AF BUDGETMØDE DEN 21. SEPTEMBER 2021
Der mødte ingen repræsentation op fra Skanderborg Kommune til
mødet.
Driftsbudgettet for 2022 er derfor godkendt med et
huslejefald på 0,87% af den nuværende husleje.
Der er mulighed for at vælge mellem 5 antennepakker. Til
orientering kan det oplyses, at man ved skift af antenne -
pakke opkræves et gebyr på kr. 375 til dækning af udgifter
til Dansk Kabel TV, idet der skal en tekniker ud på
adressen og montere filter. Der kan skiftes antennepakke
fra større til mindre en antennepakke en gang om måneden.
Antenneskift skal varsles med minimum løbende måned + 30
dage til Skanderborg Andelsboligforening.
Regnskabet for 2020 udviser et overskud på 2.027 kr., der
er overført til opsamlet resultat.
Referent:
Kent Hansen

AFDELING 43 - PLANTAGEVEJ 2
REFERAT AF BUDGETMØDE DEN 29. SEPTEMBER 2020.

Deltagere: Lillian Skov og Rikke Nemèc fra Skanderborg
Kommune og Kent Hansen fra Skanderborg
Andelsboligforening.

Ad. 1: Kent Hansen blev valgt til dirigent.
Ad. 2: Kent Hansen blev valgt til referent.
Ad. 3: Driftsbudgettet for 2021 blev gennemgået af Kent Hansen.
Budgettet blev godkendt med en huslejestigning på 5,04% af
den nuværende husleje.
Planlagt vedligeholdelse for 2021 blev også gennemgået uden
bemærkninger.
Antennebudgettet blev ligeledes gennemgået og der er mulighed
for at vælge mellem 5 antennepakker. Til orientering
kan det oplyses, at man ved skift af antennepakke opkræves
et gebyr på kr. 375 til dækning af udgifter til Dansk Kabel
TV, idet der skal en tekniker ud på adressen og montere
filter. Der kan skiftes antennepakke fra større til mindre
antennepakke en gang om måneden. Antenneskift skal varsles
med minimum løbende måned + 30 dage til Skanderborg
Antenne forening.
Ad. 4: Kort orientering omkring regnskabet for 2019 der udviser et
overskud på 403 kr., der er overført til opsamlet resultat.
Ad. 5: Intet under eventuelt.

Dirigent/referent:
Kent Hansen

------------------------------------------------------------------------------------

Afdeling 43 – Plantagevej 2
Referat af afdelingsmøde den 19. september 2019


Der var ingen fremmødte til afdelingsmødet.

Budgettet for 2020 er således godkendt med en stigning på 0,00% af den nuværende husleje.

Regnskabet for 2018 viser et overskud på kr. 1.012, der er overført til opsamlet resultat.

 
Referent:

____________
Kent Hansen

------------------------------------------------------------------------------------------

Afdeling 43 – Plantagevej 2

Referat af afdelingsmøde den 25. september 2018

 Der var ingen fremmødte til afdelingsmødet.

 Budgettet for 2019 er således godkendt med en stigning på 3,29 % af den nuværende husleje.

 Regnskabet for 2017 viser et overskud på kr. 19.137,49 der er overført til opsamlet resultat.

 Referent:

 ____________

Dorthe Støve

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Afdeling 43 – Plantagevej 2

Referat af afdelingsmøde den 7. september 2017

 Der var ingen fremmødte til afdelingsmødet.

 Budgettet for 2018 er således godkendt med en stigning på 0,17 % af den nuværende husleje.

 Regnskabet for 2016 viser et overskud på kr. 19.474,66 der er overført til opsamlet resultat.

 Referent:

 ___________

Dorthe Støve

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Til beboeren i afd. 43

Plantagevej 2 A – E

8660 Skanderborg                                                                                  Skanderborg den 16. september 2016.

  

Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 6. september 2016.

                                  

Der mødte ingen beboere op til afdelingsmødet.

 

Med venlig hilsen

Dorthe Støve

Skanderborg Andelsboligforening

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Skanderborg den 10. september 2015

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 10. september 2015.

Der mødte ingen beboere op til mødet.

 

Erling Weber Jensen

Direktør

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Skanderborg den 28. august 2014

Referat af afdelingsbestyrelsesmøde i afdeling 43 Plantagevej.

Der mødte ingen beboer eller andre repræsentanter op til mødet, hvorfor hovedbestyrelsens godkendelse afdet kommende års budgetter er gældende.

Det er ingen huslejestigning i 2015.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AFDELING 43 -PLANTAGEVEJ

REFERAT AF AFDELINGSMØDE DEN 10. SEPTEMBER 2013

Til stede Line Riis fra Skanderborg Kommune og Kent Hansen fra Skanderborg Andels­boligforening.

Pkt. 1 -Valg af dirigent og referent

Kent Hansen blev valgt.

Pkt. 2 -Godkendelse af afdelingens driftsbudget med tilhørende PV-plan for 2014 og antennebudget.

Kent Hansen gennemgik budgettet der udviser en huslejestigning på 1,82%.

Budgettet blev godkendt.

Antennebudget blev gennemgået og godkendt.

Pkt. 3 -Orientering om regnskab for 2012

Kent Hansen orienterede om regnskabet, der udviste et overskud på kr. 10.679,95 der er over­ført til opsamlet resultat.

Pkt. 4 -Indkomne forslag

Ingen indkomne forslag.

Pkt. 5 -Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen

Michael Jensen blev genvalgt som kontaktperson.

Pkt. 6 -Eventuelt

Der var ingen bemærkninger.

Referent/dirigent: Kent Hansen