Forsikringer

Skanderborg Andelsboligforening har tegnet forsikring for brand, storm og generel bygningsbeskadigelse - det vil sige alle skader på de udvendige dele af bygningen og på installationer.  

Der er ikke tegnet forsikring for glas (vinduer) og sanitet. 

Skanderborg Andelsboligforenings forsikringer dækker således ikke alt det, der er inde i boligen - dit indbo. Det er derfor en rigtig god idé, at tegne en indboforsikring. 

Skulle der for eksempel opstå brand eller vandskade i din bolig, eller i det til lejligheden eventuelle hørende kælderrum/depotrum, er det din indboforsikring, der skal dække udgifterne til nye møbler, tøj og så videre.

Såfremt du i en perioden ikke kan bo i din lejlighed i forbindelse med en skade, er det også din indboforsikring, der skal dække eventuelle udgifter hertil.