Afdelingsmøde 38

REFERAT AFDELINGSMØDE 20.09.23
1. VALG AF DIRIGENT
Erling Weber valgt - konstaterer af der er indkaldt rettidig til afdelingsmødet
2. VALG AF REFERENT
Birthe og stikkord Anne-Grethe
3. VALG AF STEMMEUDVALG
Afventer evt. afstemning
4. FREMLÆGGELSE AF BERETNING
Birthe beretning for perioden 15.09.22-20.09.23
Fællesspisning med dejlige timer sammen. Julepyntning, juledekorationer og gløgg/æbleskiver den
første søndag i advent 27.11.22.
Julefrokost den 09.12.22. Vi holdt 20 års jubilæum den 01.04.23 med mad udefra og gratis
drikkevarer, en rigtig god dag, men jeg kikkede efter en gave fra SAB - men jeg blev snydt.
Sommerudflugt til Sølyst i Skanderborg med en dejlig frokost og kaffe, derefter hjem til
Skjoldparken til vin og snak 19.07.23.
Der er en del der har fået nye emhætter, så der er kun 5 stk der ikke har fået nye fordi de ikke
ønskede det.
Der er ligeledes udskifter 3 toiletter, måske skal det vurderes ved flyttesyn fremover.
Vi skal fra marts/april 2024 til at sortere affald anderledes og vi har i bestyrelsen talt om RenoSyd
eller SAB til at komme på besøg, fordi hvis vi ikke sortere rigtig så kan Skjoldparken få en
#bøde# der pålægges beboerne. Der vil blive mødepligt for alle beboer og også hjemmeplejen da
de sortere for flere beboer (i dag smider de blå handsker i restaffald uden indpakning
så de sidder i bunden af skraldespandene efter hver tømning)
Stor tak til Annelise og Knud Erik for pasning af vores roser og for deres flaghejsning i mange år som
de nu har "opsagt", så nu må jeg prøve efter bedste evne med hjælp af Birgit P til af holde flaget
mv.
Stor tak også til Vita og Jørgen for vanding og pasning i arkaden også af vindruer. De har også
passet bedet langs terrassen og firkanter, de har også «opsagt» dette så nu må viceværter overtage
det lange bed
Jonna overtager den ene firkant, så er der kun en firkant tilbage måske plante stauder til afklip til
vaser??
Tak til Jørgen for udskiftning af pærer i lampesteder, måske skal jeg eller en anden i lære så det ikke
kun er Jørgen.
Så Erling nu kommer det du får røde øre af:
Har vi vicevært efter igen en opsigelse pr 01.08.23, jeg har ikke hørt noget officielt, men kun noget
på vandrørene. Hvorfor er det så meget udskiftning af viceværter??
Mangler fra markvandring 12.04.23:
1 algebehandling og afrensning af terrasse fliser, samt væg ved køkkenvindue
2 beskæring af buske og træer
3 altanrækværker både trapper og udenfor på gangene, samt altanrækværker på alle altaner på 1
sal
4 rustbehandling ved 28 - har talt med Steen fordi det er lavet men måske ikke Ok
5. Hækklipning
Der er i disse dage en del larm fra den anden side af gaden og godt med sand på biler og cykler på
p-pladsen.
Der bliver fodboldbaner og når de er færdige, så kommer der nok larm når de skal opføre
daginstitutionen. Grundejerforeningen har fået advokatfirma til at stå
for indsigelse med ændring af kørsel på Krakesvej, smat p-plads udenfor lokalplanen. Klagen bliver
afgjort i klagenævnet og der er ligeledes anmodet om aktindsigt om boldbaner.
SIDSTE NYT EFTER MØDET - KLAGENÆVNET KAN IKKE AFGØRE SAGEN NU FORDI SKANDERBORG
KOMMUNE IKKE HAR SØGT BYGGETILLADELSE!!!!
Velkommer til nye beboer Jørgen i 14,1 og Jonna i 22,1
Spørgsmål: Hvorfor er der så meget udskiftning af viceværter der opsiger deres arbejde - er det
p.g.a dårlig forhold - spørgsmål fra Leif
Svar fra Erling: Michael fik arbejde i Hørning Hallen - bor i Hørning, Jonas har været selvstændig og
kunne ikke arbejde med krav - Birthe kunne oplyse at Nikki og Steen har arbejdet med
Viceværterne men når der er problemer, bliver det Dorthe Støve der overtager.
Nu 2 viceværter Henrik og Jørgen, og ved større ting med klipning så gartner Mette
Vedr. affaldssortering kommer der nok 5 affaldscontainer med opdeling og et aflåst skab så ingen
børn kan åbne der til batterier og kemikalier og hvor er der er poser- vi hører nærmere fra SAB
BERETNING GODKENDT
5. GODKENDELSE AF DRIFTSBUDGET OG PV PLAN FOR 2024
Erling gennemgik budget 2024 og PV planen
Samt Antenneforeningen budget 2024
BUDGET 2024 OG PV PLAN GODKENDT
6. ORIENTERING OM REGNSKAB 2022
Erling gennemgik regnskab 2022 der fik et overskud på kr 14.000
7. BEHANDLING AF INDKOMNE FORSLAG
Forslag om fliser på bagsiden af cykelskuret
Helle uddybede forslaget
Afstemning ved håndsoprækning - hver lejlighed har 2 stemmer i.h.t. vedtægter
Afstemning således:
For 20 stk
imod 5 stk
hverken for/eller imod 5 stk
FORSLAG GODKENDT
8. VALG AF FORMAND
Birthe på valg - efter betænkning - valgt
Man skal selv kontakte kontoret ved noget vedr. ens egen lejlighed og ens udeareal ikke
henvendelse til Birthe om kontakt
9. VALG AF SUPPLEANTER
Birgit P valgt
10. EVENTUELT
Nogle har problemer med at få varmt vand - Lige en oplysning da jeg flyttede ind kunne jeg heller ikke
få varmt vand - fik fjernvarmen til at gennemgå fremførsels temperatur og det hjalp
Nogle har problemer med at det tager tid med koldt vand - Erling oplyste at det var normalt - sæt
kander i køleskab så er der altid koldt vand


Formand Birthe Leth
Dirigent Erling Weber
Referent Birthe Leth

-------------------------------------------------------------------------------

REFERAT AFDELINGSMØDE 15.09.22

 

1.      VALG AF DIRIGENT

Erling Weber valgt – konstaterer af der er indkaldt rettidig til afdelingsmødet

Starter med at vi mindes Karen Pedersen


2.      VALG AF REFERENT

Anne Grethe og Birthe.


3.      VALG AF STEMMEUDVALG

Afventer evt. afstemning


4.                      FREMLÆGGELSE AF BERETNING

Birthe beretning for perioden 15.09.21-15.09.22
Vi fik starter med fællesspisning og afslutning med julefrokost i 2021 inden fælleshuset igen blev lukket, men vi er i gang igen og håber vi undgår flere lukninger i 2022 og fremefter, vi har jo altid nogle gode timer sammen ved fællesspisninger.
Igen i 2021 juledekorationer, pyntning af juletræer mv og afslutning med gløgg/æbleskiver
Den 18.07.22 på sommerudflugt til Knudhule med en dejlig frokost og kaffe hjemme.
Stor tak til Vita og Jørgen for vanding i arkaden og pasning af havebede, tak til AnneLise og Knud Erik for pasning af vores roser. Tak til Sonja for lugning i sortbær bedet men nu er hun ikke i stand til et stykke tid så viceværten må i gang.
Tak for skiftning af pærer i udendørslamper og udluftning af radiatorer uden brug af vicevært.
Elevator var ude af drift i over 14 dage inden den blev repareret håber så den holder i 20 år mere.
Nyt klapbord opsat i køkkenet.
Mangler fra markvandring: oliering af gelænder – er sket ude men ikke som aftalt ved hver beboers altaner. Algebehandling af tag og træfacader (ikke sket siden Karl Åges tid) en masse griseri og med kun 1 dags varsel – ikke OK. Synes ikke at det er afrenset ordentlig, kun hos dem der selv har højtryks renset. Tagrender langt om længe renset, det ser ud til at regnvejr ikke længere kommer ind ved Vita og Jørgen, men nu kun regn ved mursøjlen i arkaden men ifølge Henrik Dahl 13.09 er der lavet en skrotrende så nu må vi se om det hjælper ellers ringer vi igen. Der har været koks i smudsmåtter men det ændres tilbage til kokosmåtter mv.

El udgift med stor stigning og derfor har vi talt om i bestyrelsen om vi evt. kunne prøve at tage pærer ud ved lamper på væggen og kun have dem ved hoveddøre og på trapper, vi kan prøve om hvordan de er og vi kan hurtigt sætte dem i igen. Ændret til nye pærer så vi tager ikke nogen ud fordi vi tror det bliver for mørkt.
Vores tidselmark er endelig blevet klippet ned efter en del samtaler med Skanderborg Kommune der ejer stykket. Der er forlydende om ny daginstitution på den øverst fodboldbane, med indkørsel via Krakesvej og med p-plads og legeplads på tidselmarken til 100-145børn. Grundejerforeningen prøver via kommunen om hvordan færdsel bliver på Krakesvej – os i Skjoldparken må nyde børnene på legepladsen.
Rengøring af fællesarealer som Birthe i dag gør rent (fra Gl.Skagen alle trapper og elevator og kælderen – støvsugning og vask) . Forespurgt SAB om hvor meget det vil koste hvis Birthe ikke kan fortsætte og andre hellere ikke kan – fået en pris på kr. 9600 om året for 4 timer pr md og det vil give en stigning på kr 40 pr bolig pr md.
Birthe træt af at samle cigaret skodder op efter rygere – både herboende og hjemmehjælpere – få dem dog selv smidt i skraldespanden.
Ny beboer i 20,1 fra 01.10. og Knud er på aflastning og nu har han fået en fast plejehjemsplads fra 01.10. og der vil jo så også komme en ny beboer.
Velkommen til Birgit P i 28,1
BERETNING GODKENDT

 

5.      GODKENDELSE AF DRIFTSBUDGET OG PV PLAN

Erling gennemgik budget 2023 og PV planen
En post på renteudgift p.g.a betaling af negativ rente af  vores aktiver,

BUDGET 2023 OG PV PLAN GODKENDT


6.      ORIENTERING OM REGNSKAB 2021

Erling gennemgik regnskab 2021 der desværre fik et underskud på kr. 42382 (pga negativ renter, rottespærer, fejl på udendørslyset, ovenlyset i fælleshus med blikbelægning og nye pumper i brønde)


7.      GODKENDELSE AF NYT VEDLIGEHOLDELSESREGLEMT

Det vil gælde fra 01-10 for nyt og ikke for det er er lavet inden

GODKENDT


8.      BEHANDLING AF INDKOMNE FORSLAG

Udskiftning af emhætter og eftersyn af ventilationsanlæg
Ingen afstemning da disse punkter fremgår af PV planen


9.      VALG AF BESTYRELSESMEDLEMMER

Jørgen på valg – ønsker ikke genvalg
Sonja på valg – modtager genvalg

Sonja valgt
AnneGrethe valgt


10.   VALG AF SUPPLEANTER

Birgit P valgt


11.   EVENTUELT

Kloaksystemet i fløjen 28-24 – Holst her flere gange om året så der er forkert fald
Steen og Claus fra SAB har set på det og hvordan det kan laves – intet sket d.d.
Erling tager fat i dem
Bøgehækken ved cykelskuret mv er ikke blevet klippet i år og der har været en del kritik af hækklipningen i år – håber de kommer igen her i efteråret??

 

 

Formand Birthe Leth

Dirigent Erling Weber

Referent Birthe Leth

-------------------------------------------------------------------------------

Afdelingsmøde i Skjoldparken onsdag d. 15.09.21
Deltagere: 20
Fra sab: Erling Weber og Mogens Bertelsen
Pkt. 1
Valg af dirigent: Erling W.
Starter med at be om at vi mindes Erik Juul Rasmussen
Erling konstaterer at - der er indkaldt rettidig til generalforsamling
Valg af referent: Anne-Grethe
Pkt.3
Valg af stemmeudvalg: Afgøres senere hvis nødvendig
Pkt.4
Beretning af formand Birthe
Nu da alle er vaccineret er vi begyndt med fællesspisning igen
Juledekoration, pyntning med gløgg og æbleskiver foregik i arkaden i varm tøj.
Sommerudflugt gik til Skanderborg golfklub og kaffe og kage herhjemme d 21.07.21
Tak til Vita og Jørgen for vanding og pasning af blomsterbede.
Tak til Knud Erik og Annalise for pasning af roserne.
Også tak for udskiftning af pærer i udendørslamper og udluftning af radiatorer mv.
uden brug af vicevært.
Nu har vi endelig fået vores "egen" vicevært igen, så vi håber Michael for styr på alt
det der ikke er blevet lavet i Skjoldparken i lang tid.
Der mangler at blive lavet mange ting som aftalt på markvandring i 2020 og 21
Erling fik en liste med manglende opgaver med hjem og der er aftalt møde i næste
uge med bestyrelsen og Erling.
Ikke rimeligt at der altid skal rykkes for at få tingene gjort.
Vi har set der hentes vand her i Skjoldparken til kogning i andre afdelinger.
Det er ikke ok.
Velkommen til fly beboer Helle Olivarius i nr.10 St.
Pkt.5
Erling fremlagde driftsbudget og py plan for 2022
Der er en huslejeforhøjelse på 0,68 %
hvilket vil sige + 41.- for 2 vær. Og + 50.- for 3 vær.
Budget godkendt.
Pkt.6
Erling orienterede om regnskab 2020 som viser et overskud på 10. 185. -
Pkt.7
Indkomne forslag
Forslag fra Helle om et tørrestativ i den anden ende.
Vedtaget ved afstemning.
Forslag fra Birgit C om rengøring af svalegang
Vedtaget
Der skal findes et rengøringsfirma til at gøre det.
1NW]
Valg af formand
Birthe Leth modtog genvalg
Pkt.9
Valg af suppleanter
1. Suppleant Inge Rasmussen
2. Suppleant Anne-Grethe Gohlke
Pkt. 10
Eventuelt
3 træer på terrassen bliver ikke sat ind i vinter. Udskiftes evt. med noget andet
Bøgehæk fælder meget - kan evt, tages med som forslag på afdelingsmøde næste år
Bestyrelsen har aftalt med vicevært om at rydde op i hækken ved skraldespanden
Udelyset fungerer ikke optimalt for tiden, men der er obs på det.
Ny affaldssortering træder i kraft 2024 - orientering fra Erling W
Formand Birthe Leth
Dirigent Erling Weber
Referent Anne-Grethe Gohlke

----------------------------------------------------------------------

Afdelingsmøde tirsdag d. 15.09.20
Deltagere: 18
Fra SAB: Erling Weber og Mogens Bertelsen

Pkt.1
Valg af dirigent: Erling W.
Erling konstaterer at - der er indkaldt rettidig til generalforsamling.
Ingen fuldmagter.
Pkt. 2
Valg af referent: Anne-Grethe.
Pkt.3
Valg af stemmeudvalg: Afgøres senere hvis nødvendigt.
Pk.4
Beretning af formand Birthe:
Vi har haft vores fællesspisninger i efteråret og jan/feb hvorefter der blev lidt stille
på grund af Corona krisen.
I december havde vi det sædvanlige julehygge med fremstilling af
juledekorationer/pynte juletræer med efterfølgende gløgg og æbleskiver.
En tak til de frivillige der ordner bede/roser og rengøring/vanding af forhal, så her
altid ser pænt ud.
Der mangler lidt at blive ordnet fra fyraftensmødet - bla. tagrender og oliering
af gelændere.
Vores sommerudflugt havde vi her i sep. Hvor vi var på restaurant Møllebæk og få
en wienersnitzel. Efterfølgende fik vi kaffe herhjemme i arkaden.
Nyt bed uden hegn, nu med blomsterkasser.
Petangbane fjernet og blomsterbed med vand fjernet.
Nye udlejningsregler pr 01.01.20
Aura fibernet er i gang med at blive installeret.
Beretning godkendt.
Pkt. 5
Erling fremlagde driftsbudget og PV-plan for 2021.
Der er en huslejeforhøjelse på 1,23 %
hvilket vil sige + 74.- for 2 vær. Og + 90.- for 3 vær.
Budget godkendt.
Pkt.6
Erling orienterede om regnskab 2019 som viser et overskud på 9.000 kr.
Pkt.7
Ingen indkomne forslag
Pkt. 8
Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg er:
Knud Erik Sørensen - ønsker ikke genvalg.
Jørgen Jakobsen - modtager genvalg.
Sonja Sommer Larsen er nyt bestyrelsesmedlem.
Pkt. 9
Valg af suppleanter.
1. Supl. Inge Rasmussen
2. Supl. Anne-Grethe Gohlke
Pkt. 10
Evt.
På et bestyrelsesmøde i foråret har bestyrelsen besluttet at det ok at de frivillige
kommer haveaffald i skraldespanden - hvis der er plads.
Det mener Birgit Irming ikke er lorden. Det burde være viceværtens opgave at fjerne
det.
Birthe kunne oplyse at vi kun har 6 timers vicevært om ugen og Erling kunne oplyse at
det ikke kan sættes op, på grund af regeringens beslutning om at effektivisere 10% i alle
almenbolig foreninger.
Birgit foreslog at man kunne sætte poserne bag hendes bil, så skulle hun nok køre ned
med det.
Konklusion blev at bestyrelsen som vi selv har valgt, godt kan tage beslutninger uden
at vi skal indkaldes til fællesmøde.
Ellers kan det tages op til næste år.

Formand Birthe Leth
Dirigent Erling Weber
Referent Anne-Grethe Gohlke

-------------------------------------------------------------------------------

Afdelingsmøde afdeling 38
16.09.2019
1. Valg af dirigent
Erling Weber fra SAB valgt. Konstaterede at afdelingsmødet lovlig
indkaldt.
2. Valg af referent
Birthe Leth valgt
3. Valg af stemmeudvalg
Udpeges hvis nødvendigt
4. Fremlæggelse af beretning
Anne-Grethe fremlægger beretning
Julepyntning 02.12. med efterfølgende gløgg, æbleskiver og
pakkespil
Julefrokost 13.12. med godt fremmøde
Sommerudflugt til Sandvad Kro og efterfølgende kaffe og kage
herhjemme
Fællesspisning og grill med god tilslutning, og det lyder til at vi
hygger os.
Fælleshus udlejet 11 gange og værelse udlejet 31 gange det sidste
C ar.
Hækken ud mod stien klippet ned - alle hvis enige om at første
gang ikke OK
Tager blevet algebehandlet
Ventilationsanlæg repareret
Ny vandhane i fælleskøkken - sidder nu fast og vender rigtigt
Utætheden mellem nr 22 og 24 er nu til at være OK
Revne i mur ved nr 10 repareret
Opretning af fliser på P-plads ved nr. 10
Vægge i kælderskakt repareret
Udvidelse at P-plads
2 hvepseboer fjernet
Købt støvsuger og moppe til fæUeshus
Takker af som formand og håber på ny der vil overtage i aften.
Spørgsmål til beretning: hvad har udvidelsen kostet - Anne-Grethe
oplyste kr 22.500
Ros til Anne-Grethe
Beretning herefter godkendt
5. Driftsbudget med tilhørende PV Plan
Budget:
Anne-Grethe gennemgået budget 2020
Der kommer huslejestigning med kr. 64 for 2 rum og kr. 78 for 3 rum
PV Plan:
Gennemgået år 2020 i henhold til markvandring og almindelige
hensættelser til elevator og evt. varmeveksler, nye maskiner osv.
i alt planlagt vedligeholdelse kr. 105.000
Spørgsmål til budget:
Administrationsbidrag (kt 112) stiger med kr. 5000 hvorfor det?
Erling Weber - p.ga. beslutning på repr.mode hensat da ferie/oven
ændres fra 2020
Renholdelse (kt 114) stiger med kr. 7.200 hvorfor det da vi ikke har
fast vicevært mere og i dag robotplæneklipper?
Erling Weber - det indeholder både løn til vicevært og andel a!
lokalinspektør, vinduespudsning
Henlæggelse (kt 120) stiger med kr. 8000 ???
Erling Weber - der henlægges 5% hvert år til vedligehold de næste
år
Spørgsmål om hvorfor mangler ved indflytning ikke d.d. er lavet?
Erling Weber oplyser at det ikke har noget med budget at gøre og
at han taler med lejer efter mødet.
Budget herefter godkendt
Desuden antenneregnskab 2020 gennemgået.
Man har mulighed for selv at vælge udbyder og hvis ikke fjernsyn så
ingen betaling - give besked til SAB hvis man vælger anden
udbyder.
Ved gennemgangen ser der ud til at der er fejl med stigninger da vi
har et overskud fra 2019 på kr. 1289
Erling Weber undersøger hos bogholder og giver besked om
uændret eller evt., nedsættelse når referat sendes til SAB
(Efterskrift: Der var desværre en fejl i opgørelsen, således at der
ikke var et overskudpå 1289,- men et underskudpå -5.122,- hvilket
giver stigningen på antennebudgettet. Der vedhæftes et nyt
retvisende antennebudget for 2020. Administrationen beklager
fejlen).
6. Orientering af regnskab 2018
Regnskab 2018 gennemgået - Overskud kr. 24.000 heri modregnes
tidligere underskud og rest overskud bogfores over de næste 3 år
7. Indkomne forslag
Forslag modtaget fra bestyrelsen - nedlæggelse af petanque banen
Den bruges ikke og da vi ikke selv vil ren holde den mere så skal
vicevært bruges til det og det koster.
Forslag om græs og fliser i stedet.
Der kom indsigelse mod forslaget da banen var meget kostbar at
lave og hvis vi nu nedlægger og senere skal
genetablere igen med store omkostninger?
Det blev oplyst at hvis den skal bestå skal der bekostet stenmel
fordi den i dag kun er sten og meget dårlig sand og det er dyrere
end at så græs.
Afstemning for nedlæggelse - 27 for og 4 imod
Forslag derefter vedtaget med flertal at banen nedlægges.
8. Valg af formand
På valg er Anne-Grethe - ønsker ikke genvalg
Forslag Birthe - Birthe valgt
9. Valg af suppleanter - for I år
Eva Tranæs = I suppleant
Inge Rasmussen = 2 suppleant
10. Eventuelt
Når gelændere skal behandles og males - ved trapper mv., så skal
alle altaner hos alle lejemål behandles samtidig.
Spørgsmål om erstatning for blomster da taget blev algebehandlet -
Erling Weber nej hertil - der er også kommet brev
om at afdække blomster mv
Ros til de hjælpere der har klippet hækken mod stien mv
Vedrørende evt, ændring at bolig her i afdelingen - er det så ikke rigtig
at man skal betale og stå på venteliste i SAB?
Erling Weber - det er rigtig og fortrinsretten for lejer i afdelingen når
de har betalt og står på venteliste så var den sådan
at indtil 01.07, fordi der ændres til at hver anden bolig der bliver ledig
skal gives til ikke allerede beboer i afdelingen.
På den nye p-plads - når sandet er væk - maler Knud Erik hvide
striber.
Tak fra Erling Weber og beboer til Anne-Grethe
Afdelingsmødet afsluttet.
Formand
Anne-Grethe Gohlke
Referent
Birthe Leth
Dirigent

Erling Weber Jensen

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Afdelingsmode afdeling 38 17.09.2018

Valg at dirigent Erling Weber fra SAB valgt. Konstaterede at afdelingsmødet lovlig indkaldt.
Valgaf referent Birthe Leth valgt
Valg af stemmeudvalg Udpeges hvis nødvendigt
Fremlæggelse at beretning Anne-Grethe fremlægger beretning Startet med mindes Sigrid Velkommen til nye beboer Birgit Christensen og Lise Andreasen

 Fælleshus hovedrengøring og oprydning med nye skabe i gang og vaskekælder. Oplysning om hvor mange gange fælleshus og værelse har været udlejet det sidste år. Har fået robot til græsslåning som prøve. Vi har julepyntet med afslutning med gløgg. Sommerudfiugten til Skanderborg Vandrehjem med frokost og kaffe herhjemme. Der har været fællesspisninger i løbet af året og også grillmad. Mødet med grundejerforeningen vedrørende vagtselskab blev nedstemt på generalforsamling.

Beretning godkendt

5. Driftsbudget med tilhørende PV Plan Budget: Anne-Grethe gennemgået budget 2019 som ikke giver huslejestigning.

Birgit Irming spørgsmål om henlæggelse ved fraflytning kr. 7.700 er nok?

Erling Weber ja i.h.t. hvad der sket de sidste år.

Birthe Leth spørgsmål om konto 115 kr. 62.227 Erling Weber oplyste at det er "hovsa" konto og da vi har brugt meget i år 2017 er den derfor hævet. Konto 114 hvorfor ikke mere ned når vi nu har robot til græsslåning Erling Weber det er kun en prøveordning PV Plan: Erling Weber gennemgået år 2019 i henhold til markvandring og almindelig hensættelser til elevator og evt. varmeveksler, nye maskiner osv. Vedrørende punktet elektronisk syn der afløser det manuelle syn og indgåelse af rammeaftaler kr. 41 .000. Der vil blive udskrevet synsrapport til lejer der ikke kan modtage den via e-mail så lejer altid har en kopi både ved fraflytning og indflytning.

De ting der ikke er lavet i 2018 d.d. noget laves her i efteråret og hvis der ikke gør hensættes penge til senere. Nogle mener ikke tagrender er renset og de trænger.

Budget godkendt

Desuden antenne gennemgået. Man har mulighed for selv at vælge udbyder og hvis ikke fjernsyn så

ingen betaling give besked til SAB hvis man vælger anden udbyder. Hvis man er utilfreds med kontingentet til Skbg. Fællesantenne så møde op til deres generalforsamling.

Orientering af regnskab 2017. Anne-Grethe gennemgik 2017.
Indkomne forslag Ingen modtaget
Valg af bestyrelsesmedlemmer

 
Inga Thøgersen -modtager ikke genvalg Niels Jørgen Jacobsen modtager genvalg

Niels Jørgen Jacobsen genvalgt

Knud Erik Sørensen valgt

9. Valg af suppleanter for I år

Eva Tranæs = I suppleant Inge Rasmussen = 2 suppleant

10. Eventuelt

Eva tak for gelænder til kælder. Birgit viceværter feje ved og under container. Birthe -græskanter slås og afkantning der skal

viceværter gøre Erling tager det med retur

Birgit Christensen -gelænder på altaner viceværter gør det og hvis man selv vil er der olie i kælderen aftalt at afdelingsbestyrelsen

samler dem der vil have viceværten til af gøre det så det sker på I gang. Tak til Inga for 10 års bestyrelsesarbejde.

 

Afdelingsmodet afsluttet.

Formand Dirigent Referent Anne-Grethe Gohlke Birthe Leth

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Afdelingsmøde afdeling 38 18.09.2017

1.  Valg af dirigent

Kent Hansen fra SAB valgt. Konstaterede at

afdelingsmodet lovlig indkaldt.

2.  Valg af referent
Birthe Leth valgt

3.  Valg af stemmeudvalg
Karen, Sonja og Verner valgt

4.  Fremlæggelse af beretning

Anne-Grethe fremlægger beretning

Startet med mindes Carl og Ulla.

Poula flyttet og Knud Erik og Annelise flyttet ind1

Britta er kommet på plejehjem og Flemming flytter ind.

Oplysning om hvor mange gange fælleshus og værelse har

været udlejet det sidste år.

Vi har julepyntet med afslutning med glogg.

Sommerudfiugten til Hylke Golfklub med frokost og kaffe

herhjemme.

Der er lavet gummifuger på altangangen.

Ovenlysvinduet i fælleshuset er der kikket på, afventer

om der skal laves noget.

Mødet med grundejerforeningen vedrørende vagtselskab

fortsættes efter afstemning til næste generalforsamling.

Beretning godkendt

5. Driftsbudget med tilhørende PV Plan

P-plads udvidelse på græsplænen undersøges, hver lejlighed har et nr. på p-pladsen men der er brug for flere ved besøg af hjemmepleje og gæster. Det undersøges hvad det vil koste - der er afsat kr. 125.000 i budget 2018 men det vides ikke om det er for lidt eller for meget. Afstemning om at bestyrelsen arbejder videre med dette projekt - for 16 stk imod 0 ingen for/imod 3

Revne i muren ved gavlen (hos Helge) skal laves.

Taget skal algebehandles.

Altan lister udskiftes nogle steder.

Opvaskemaskinen i fælleshus - afsat til udskiftning hvis den går i stykker.

Igen diskussion om vicevært timer som vi betaler med 71/2 time om ugen - vi blev enige om at stole på at de er her i gennemsnit de 71/2 time pr ugen igennem et år. Der afleveres i dag ikke timesedler til SAB. Der er græsslåning, hækklipning, snerydning, maling af hegn og så de opgaver forskellige beboer tilkalder og også nok andre opgaver.

Nogle mener ikke tagrender er renset men andre har set dem gøre det.

Anne-Grethe oplyste at vi altid har Dorte Stove til at tjekke diverse opgaver er gjort - hun er ansat i teknisk afdeling i SAB.

Budget godkendt med 18 for og I imod,

Desuden antenne regnskab gennemgået

Man har mulighed for selv at vælge udbyder og hvis ikke fjernsyn så ingen betaling - give besked til SAB hvis man vælger anden udbyder.

6.  Orientering at regnskab 2016.
Kent Hansen gennemgik 2016.

5.  Godkendelse af nyt ordensreglement for afd. 38

Ordensreglement er tilpasset vores afdeling intet om vasken og barnevogne mv nu.

Vedrørende punktet med haveaffald hvor vi selv skal aflevere til RenoSyd.

Kent undersøger om viceværts affald køres til Baldersvej eller hvad og hvad der betales for dette. Intet betalt i 2016 iflg. regnskab. Hvis vi alligevel skal betale kan der så undersøges om vi må stille affald ved skraldespanden. Indtil der kommer svar fra Kent er det sådan at vi selv skal sørge for aflevering af haveaffald. De der har haver har selv bil d.d. så aflevering kan ikke være et problem i dag.

Ordensreglement godkendt med 20 stk

6.  Behandling af indkomne forslag.

Vedrørende emhætter - kan ikke udskiftes p.g.a. fællesudsugning. Det undersøges om start og stop tidspunkter for emhætter og evt, rensning.

Anne-Grethe har d.d. ikke fået svar om start og stop og evt, rensning.

9. Valg af formand

Anne-Grethe genvalgt - ok til 2 år mere

10. Valg af suppleanter - for I år

Knud Erik - 17 stemmer = I suppleant
Sonja - 11 stemmer = 2 suppleant

Eventuelt

Knud Erik kan ikke forstå er ingen solfangere er i Skjoidparken. Kent oplyser at sådan strøm kun må bruges i fællesarealer og ikke i lejlighederne så det kan ikke løbe rundt ifølge Kent fra SAB.

Det skal undersøges om hver lejlighed skal være medlem af Grundejerforeningen Krakesvej da vi jo betaler for container til haveaffald som vi ikke bruger, legepladser og evt. asfaltarbejde mv, det skal ses på Grundejerforeningens vedtægter om der står hver lejlighed her - for så skal vi måske tage til generalforsamlingen for at ændre til pr. matrikel nr. da Skjoldparken er I matrikel.

Birgit vedr. huslejestigninger - mener nogle for svært ved at blive boende hvis huslejen bliver ved med at stige og der så kommer lovsiag om nedsættelse af boligstøtten. Kent oplyser at man ikke kan undgå huslejestigning da mange af de faste udgifter stiger uden indflydelse.

Afdelingsmodet afsluttet.

Formand                              Dirigent                              Referent

Anne-Grethe Gohlke            Kent Hansen                       Birthe Leth

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Referat fra det årlige afdelingsmøde i boligforeningen d. 5/9-2016

Fremmødte: 21 personer

Velkomst ved Anne Grethe (AG) og spisning.

Punkt 1: Valg af dirigent:

Dorthe fra Skanderborg Andelsboligforening

Punkt 2: Valg af referent:

Sonja Sommer Larsen

Punkt 3: Valg af stemmeudvalg:

Ikke relevant

Punkt 4: Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde:

Gennemgang af små og store begivenhederi det forløbne år ved AG. 1 minut stilhed for Søren.

Punkt 5: Godkendelse af driftsbudget med tilhørende PV plan for 2017:

Gennemgang ved AG.

Birthe påpegede den store huslejestigning på 3,7 % og efter mange gode forklaringer fra Birthe og Dorthe til os andre blev resultatet, at lejen kun skal stige med 1,4 % grundet fjernelse af 35.000 kr. til vedligeholdelse af fælleshus. Henlæggelser nummer 120 rettes til 149.000 kr. Efter denne rettelse godkendtes budget 2017.

Punkt 6: Orientering om regnskab 2015:

Gennemgang ved AG.

Birgith gjorde opmærksom på, at der ingen renteindtægt var fra 2015. Ifølge AG skyldtes det gæld til hovedafdelingen.

Punkt 7: Behandling af indkomne forslag:

Ingen forslag

Punkt 8: Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen. På valg er Inga Thøgersen og Poula Jensen:

Enstemmigt genvalg

Punkt 9: Valg af suppleanter:

Birgith genvalgt og Jørgen nyvalgt

Punkt 10: Eventuelt

Antenneforeningen. AG undersøger om vi skal være med kollektivt.

 

Anne-Grethe Gohlke                           Sonja Sommer Larsen