Administrationen:

Direktør Erling Weber Jensen. Mobil 40 24 30 46. Mail ewj@sab-net.dk 

Regnskabschef Kent Hansen. Mail kh@sab-net.dk  

Udlejning Helle Pedersen. Mail hp@sab-net.dk 

Økonomi Inge Christensen. Mail ic@sab-net.dk 

Flytteafregning Marianne Skov. Mail ms@sab-net.dk 

Forbrugsafregning og antenneregnskab Gitte Tranholm. Mail gt@sab-net.dk 

 

Barsel Tenna Noer.