Administrationen:

Udlejning og admininstration: adm@sab-net.dk

 

Direktør Erling Weber Jensen. Mobil 40 24 30 46. Mail ewj@sab-net.dk 

Regnskabschef Kent Hansen. Mail kh@sab-net.dk  

Udlejning og administration Tenna Noer. Mail tj@sab-net.dk 

Udlejning og administration Gitte Tranholm (På barsel)

Udlejning og administration Marietta Egholm. Mail me@sab-net.dk 

Huslejeindbetalinger og fraflytningssager Marianne Skov. Mail ms@sab-net.dk

Økonomi og bogholderi Inge Christensen. Mail ic@sab-net.dk