Afdelingsmøde 41

AFDELING 41 BODEL (MØLLEHJØRNET)

 

REFERAT AF BUDGETMØDE DEN 5. SEPTEMBER 2016

 

Deltagere:       Anni Gutzke Rasmussen fra Skanderborg Kommune og Flemming Therkelsen (pårørende)samt Kent Hansen fra SAB.

Godkendelse af afdelings driftsbudget for 2017

Budgettet blev gennemgået af Kent Hansen.

I budgetforslaget var der foreslået en huslejestigning på 1,96% af den nuværende husleje med virkning fra 1. januar 2017.

Planlagt vedligeholdelse blev også gennemgået og godkendt. Der mangler 1.148.000 kr. i 2017 som skal finansieres eksternt. Bodelens andel svarende til 60%  af de 1.148.000 kr. og  betyder en huslejestigning på ca. 1,26% af den nuværende husleje når aktiviteterne er udført.

Budgettet blev godkendt.

Antennebudgettet for 2017 blev ligeledes gennemgået og godkendt af de tilstedeværende.

Regnskab 2015

Kort orientering omkring regnskab for 2015 med et samlet underskud på 136.360 kr., der er overført til opsamlet resultat.

Eventuelt

Under eventuelt var der ingen emner.

 

 Dirigent/Referent:

 

___________________

Kent Hansen


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AFDELING 41 BODEL (MØLLEHJØRNET)

REFERAT AF BUDGETMØDE DEN 28. SEPTEMBER 2015

 Deltagere:       Anni Gutzke Rasmussen og Pia Mejborn fra Skanderborg Kommune og Kent Hansen fra SAB

Godkendelse af afdelings driftsbudget for 2016

Budgettet blev gennemgået af Kent Hansen.

I budgetforslaget var der foreslået en huslejestigning på 3,79% af den nuværende husleje med virkning fra 1. januar 2016.

Planlagt vedligeholdelse blev også gennemgået og godkendt. Der mangler 80.000 kr. i 2016 som skal finansieres eksternt. Bodelens andel svarende til 60%  af de 80.000 kr. betyder en merydelse pr. måned pr. lejlighed på kr. 9,00 når aktiviteterne er udført.

Budgettet blev godkendt.

Antennebudgettet for 2016 blev ligeledes gennemgået og godkendt af de tilstedeværende.

Regnskab 2014

Kort orientering omkring regnskab for 2014 med et samlet overskud på kr. 8495,20 der er overført til opsamlet resultat.

Eventuelt

Under eventuelt blev der omtalt problemer omkring indgangsparti og

Byggeskadefondens medvirken vedr. finansiering af problemet.

 

  Dirigent/Referent:

 

___________________

Kent Hansen

        


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AFDELING 41 BODEL (MØLLEHJØRNET)

REFERAT AF BUDGETMØDE DEN 19. AUGUST 2 O14

Deltagere:        Anni Gutzke Rasmussen fra Skanderborg Kommune, Flemming Therkelsen(pårørende) , Christian Lykkegaard Christiansen (beboerrepræsentant) og Kent Hansen fra SAB

Godkendelse af afdelings driftsbudget for 2015

Budgettet blev gennemgået af Kent Hansen.

I budgetforslaget var der foreslået en huslejestigning på 0,00% af den nuværende husleje med virkning fra 1. januar 2015. Budgettet blev godkendt. Antennebudgettet for 2015 blev ligeledes gennemgået og godkendt af

de tilstedeværende.

Regnskab 2013

Kort orientering omkring regnskab for 2013 med et samlet overskud på kr. 38.975 der er overført til opsamlet resultat.

Dirigent/Referent:

Kent Hansen


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AFDELING 41 BODEL (MØLLEHJØRNET) REFERAT AF BUDGETMØDE DEN 5. SEPTEMBER 2013

Deltagere: Anni Gutzke Rasmussen fra Skanderborg Kommune, Peter Madsen (pårørende), Jens Christensen (seniorråd) og Kent Hansen fra SAB

Godkendelse af afdelings driftsbudget for 2014

Budgettet blev gennemgået af Kent Hansen.

I budgetforslaget var der foreslået en huslejestigning på 0,00% af den nuværende husleje med virkning fra 1. januar 2014. Budgettet blev godkendt. Antennebudgettet for 2014 blev ligeledes gennemgået og godkendt af

de tilstedeværende.  

Regnskab 2012

Kort orientering omkring regnskab for 2012 med et samlet overskud på kr. 36.703,55 der er overført til opsamlet resultat.

Dirigent/Referent:

Kent Hansen

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------