Afdelingsmøde 41

AFDELING 41 BODEL (MØLLEHJØRNET)

 

REFERAT AF BUDGETMØDE DEN 26. SEPTEMBER 2023

  

Deltagere:        Jeanett la Cour Søborg, Lone Hintze og Jette Holst fra Skanderborg Kommune, 2 fra brugerpårørende råd samt Kent Hansen fra Skanderborg Andelsboligforening.

 

 

Ad. 1: Kent Hansen blev valgt til dirigent.

 

Ad. 2: Kent Hansen blev valgt til referent.

 

Ad. 3: Kent Hansen gennemgik budgettet for 2024 med en samlet stigning på 1,59% af den nuværende husleje.

 

Langtidsplanen for 2024 blev også gennemgået og godkendt.

 

Budgettet blev enstemmigt godkendt.

 

Orientering omkring antennebudgettet for 2024. Der er mulighed for at skifte en gang om måneden med et varsel på løbende måned plus 30 dage til Skanderborg Antenneforening. Det koster 375 kr. at skifte antennepakke. Hvis man ønsker større antennepakke, kan det tilkøbes hele året.

 

Ad. 4: Herefter blev regnskabet for 2022 udvisende et underskud på kr. 6.560 gennemgået og taget til efterretning. Underskuddet er overført til opsamlet resultat.

 

Ad. 5: Forslag om at hæve vaskepriserne fra 10 kr./vask til

14 kr./vask og tørretumblerpriser hæves fra 8 kr./time til 12 kr./time blev vedtaget.

 

Ad. 6:Ingen indkomne forslag til behandling.

  

Ad. 7:Ønske om at få stor antennepakke i fællesstuer på alle etager.

  

Dirigent/Referent:

 

   Kent Hansen

        

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AFDELING 41 BODEL (MØLLEHJØRNET)

 

REFERAT AF BUDGETMØDE DEN 14. SEPTEMBER 2022

 

 

Deltagere:        Jeanett la Cour Søborg, Lone Hintze og Jette Holst fra Skanderborg Kommune, 1 fra brugerpårørende råd samt Erling Weber Jensen fra Skanderborg Andelsboligforening.

 

 

Godkendelse af afdelings driftsbudget for 2023

 

Budgettet blev gennemgået af Erling Weber Jensen.

 

I budgetforslaget var der foreslået en huslejestigning på 3,16% af den nuværende husleje med virkning fra 1. januar 2023.

 

Planlagt vedligeholdelse blev også gennemgået og godkendt.

 

Budgettet blev godkendt.

 

Orientering omkring antennebudgettet for 2023. Der er mulighed for at skifte en gang om måneden med et varsel på løbende måned plus 30 dage til Skanderborg Antenneforening. Det koster 375 kr. at skifte antennepakke. Hvis man ønsker større antennepakke, kan det tilkøbes hele året.

 

Regnskab 2021

 

Kort orientering omkring regnskab for 2021 med et samlet underskud på 16.606 kr., der er overført til opsamlet resultat.

 

Indkomne forslag

 

Nyt vedligeholdelses- og istandsættelsesreglement blev godkendt.

 

Eventuelt

 

Under eventuelt var der ingen emner.

 

 

 

Dirigent/Referent:

 

________________________

   Erling Weber Jensen

        

---------------------------------------------------------------------------------

AFDELING 41 BODEL (MØLLEHJØRNET)
REFERAT AF BUDGETMØDE DEN 9. SEPTEMBER 2021


Deltagere: Jeanett Søborg og Anne -Mette Rosenkrans Torp
Hart fra Skanderborg Kommune samt Erling Weber
Jensen og Kent Hansen fra Skanderborg Andelsboligforening.


Godkendelse af afdelings driftsbudget for 2022
Budgettet blev gennemgået af Kent Hansen.
I budgetforslaget var der foreslået en huslejestigning på 2,18% af
den nuværende husleje med virkning fra 1. januar 2022.
Planlagt vedligeholdelse blev også gennemgået og godkendt.
Budgettet blev godkendt.
Orientering omkring antennebudgettet for 2022. Der er mulighed for
at skifte en gang om måneden med et varsel på løbende måned + 30
dage. Det koster 375 kr. at skifte antennepakke, idet der skal en
tekniker ud, og montere et filter. Hvis man ønsker større antenne -
pakke, kan det tilkøbes hele året.
Regnskab 2020
Kort orientering omkring regnskab for 2020 med et samlet overskud
på 39.094 kr., der er overført til opsamlet resultat.
Eventuelt
Under eventuelt var der ingen emner.
Dirigent/Referent:
Kent Hansen

-------------------------------------------------------------------------------

AFDELING 41 BODEL (MØLLEHJØRNET)
REFERAT AF BUDGETMØDE DEN 25. SEPTEMBER 2020

Deltagere: Jeanett Søborg og Jette Holst fra Skanderborg
Kommune samt Kent Hansen fra Skanderborg Andelsboligforening.

Godkendelse af afdelings driftsbudget for 2021.

Budgettet blev gennemgået af Kent Hansen.
I budgetforslaget var der foreslået en huslejestigning på 2,25% af
den nuværende husleje med virkning fra 1. januar 2021.
Planlagt vedligeholdelse blev også gennemgået og godkendt.
Budgettet blev godkendt.
Orientering omkring antennebudgettet for 2021. Der er mulighed for
at skifte en gang om måneden med et varsel på løbende måned + 30
dage. Det koster 375 kr. at skifte antennepakke, idet der skal en
tekniker ud og montere et filter. Hvis man ønsker større antennepakke, kan det tilkøbes hele året.
Regnskab 2019
Kort orientering omkring regnskab for 2019 med et samlet underskud
på 19.027 kr., der er overført til opsamlet resultat.
Eventuelt
Under eventuelt var der ingen emner.

Dirigent/Referent:
Kent Hansen

 

-------------------------------------------------------------------------------------

AFDELING 41 BODEL (MØLLEHJØRNET)

REFERAT AF BUDGETMØDE DEN 13. SEPTEMBER 2019


Deltagere: En repræsentant fra bruger pårørende råd og Anni Gutzke Rasmussen, Jeanett Søborg fra Skanderborg Kommune samt Erling Weber Jensen fra Skanderborg Andelsboligforening.


Godkendelse af afdelings driftsbudget for 2020

Budgettet blev gennemgået af Erling Weber Jensen.

I budgetforslaget var der foreslået en huslejestigning på 0,00% af den nuværende husleje med virkning fra 1. januar 2020.

Planlagt vedligeholdelse blev også gennemgået og godkendt.

Budgettet blev godkendt.

Orientering omkring antennebudgettet for 2020. Der er mulighed for at skifte ned i antennepakke en gang i kvartalet og med en måneds varsel. Det koster 375 kr. at skifte antennepakke, idet der skal en tekniker ud og montere et filter. Hvis man ønsker større antennepak-ke, kan det tilkøbes hele året.

Regnskab 2018

Kort orientering omkring regnskab for 2018 med et samlet overskud på 83.810 kr., der er overført til opsamlet resultat.

Eventuelt

Under eventuelt var der ingen emner.Dirigent/Referent:

___________________
Erling Weber Jensen

---------------------------------------------------------------------------------

AFDELING 41 BODEL (MØLLEHJØRNET)

 

REFERAT AF BUDGETMØDE DEN 6. NOVEMBER 2018

 Deltagere:       2 fra brugerpårørenderåd, 3 beboer og Anni Gutzke Rasmussen fra Skanderborg Kommune samt Kent Hansen fra SAB.

 Godkendelse af afdelings driftsbudget for 2019

 Budgettet blev gennemgået af Kent Hansen.

 I budgetforslaget var der foreslået en huslejestigning på 0,00% af den nuværende husleje med virkning fra 1. januar 2019.

 Planlagt vedligeholdelse blev også gennemgået og godkendt.

 Budgettet blev godkendt.

 Orientering omkring antennebudgettet for 2019. Der er mulighed for at skifte ned i antennepakke en gang i kvartalet og med en måneds varsel. Det koster 375 kr. at skifte antennepakke, idet der skal en tekniker ud og montere et filter. Hvis man ønsker større antennepakke, kan det tilkøbes hele året.

 Regnskab 2017

 Kort orientering omkring regnskab for 2017 med et samlet overskud på 104.579 kr., der er overført til opsamlet resultat.

 Eventuelt

 Under eventuelt var der ingen emner.

  

Dirigent/Referent:

 ___________________

Kent Hansen

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AFDELING 41 BODEL (MØLLEHJØRNET)

 

REFERAT AF BUDGETMØDE DEN 11. SEPTEMBER 2017

 Deltagere:       Anni Gutzke Rasmussen fra Skanderborg Kommune og Flemming Therkelsen (pårørende)samt Kent Hansen fra SAB.

 Godkendelse af afdelings driftsbudget for 2018

 Budgettet blev gennemgået af Kent Hansen.

 I budgetforslaget var der foreslået en huslejestigning på 1,70% af den nuværende husleje med virkning fra 1. januar 2018.

 Planlagt vedligeholdelse blev også gennemgået og godkendt. Der mangler 214.000 kr. i 2018 som skal finansieres eksternt. Bodelens andel svarende til 60%  af de 214.000 kr. og  betyder en huslejestigning på ca. 0,24% af den nuværende husleje når aktiviteterne er udført.

 Budgettet blev godkendt.

 Orientering omkring antennebudgettet for 2018.

 Regnskab 2016

 Kort orientering omkring regnskab for 2016 med et samlet overskud på 20.210 kr., der er overført til opsamlet resultat.

 Nyt ordensreglement

 Godkendt med følgende rettelser:

 10. Husdyr ændres til ”En hund eller en kat er tilladt, hvis beboer selv kan passe husdyret.”

 Eventuelt

 Under eventuelt var der ingen emner.

  

Dirigent/Referent:

 

___________________

Kent Hansen

        

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AFDELING 41 BODEL (MØLLEHJØRNET)

 

REFERAT AF BUDGETMØDE DEN 5. SEPTEMBER 2016

 

Deltagere:       Anni Gutzke Rasmussen fra Skanderborg Kommune og Flemming Therkelsen (pårørende)samt Kent Hansen fra SAB.

Godkendelse af afdelings driftsbudget for 2017

Budgettet blev gennemgået af Kent Hansen.

I budgetforslaget var der foreslået en huslejestigning på 1,96% af den nuværende husleje med virkning fra 1. januar 2017.

Planlagt vedligeholdelse blev også gennemgået og godkendt. Der mangler 1.148.000 kr. i 2017 som skal finansieres eksternt. Bodelens andel svarende til 60%  af de 1.148.000 kr. og  betyder en huslejestigning på ca. 1,26% af den nuværende husleje når aktiviteterne er udført.

Budgettet blev godkendt.

Antennebudgettet for 2017 blev ligeledes gennemgået og godkendt af de tilstedeværende.

Regnskab 2015

Kort orientering omkring regnskab for 2015 med et samlet underskud på 136.360 kr., der er overført til opsamlet resultat.

Eventuelt

Under eventuelt var der ingen emner.

 

 Dirigent/Referent:

 

___________________

Kent Hansen

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AFDELING 41 BODEL (MØLLEHJØRNET)

REFERAT AF BUDGETMØDE DEN 28. SEPTEMBER 2015

 Deltagere:       Anni Gutzke Rasmussen og Pia Mejborn fra Skanderborg Kommune og Kent Hansen fra SAB

Godkendelse af afdelings driftsbudget for 2016

Budgettet blev gennemgået af Kent Hansen.

I budgetforslaget var der foreslået en huslejestigning på 3,79% af den nuværende husleje med virkning fra 1. januar 2016.

Planlagt vedligeholdelse blev også gennemgået og godkendt. Der mangler 80.000 kr. i 2016 som skal finansieres eksternt. Bodelens andel svarende til 60%  af de 80.000 kr. betyder en merydelse pr. måned pr. lejlighed på kr. 9,00 når aktiviteterne er udført.

Budgettet blev godkendt.

Antennebudgettet for 2016 blev ligeledes gennemgået og godkendt af de tilstedeværende.

Regnskab 2014

Kort orientering omkring regnskab for 2014 med et samlet overskud på kr. 8495,20 der er overført til opsamlet resultat.

Eventuelt

Under eventuelt blev der omtalt problemer omkring indgangsparti og

Byggeskadefondens medvirken vedr. finansiering af problemet.

 

  Dirigent/Referent:

 

___________________

Kent Hansen

        

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AFDELING 41 BODEL (MØLLEHJØRNET)

REFERAT AF BUDGETMØDE DEN 19. AUGUST 2 O14

Deltagere:        Anni Gutzke Rasmussen fra Skanderborg Kommune, Flemming Therkelsen(pårørende) , Christian Lykkegaard Christiansen (beboerrepræsentant) og Kent Hansen fra SAB

Godkendelse af afdelings driftsbudget for 2015

Budgettet blev gennemgået af Kent Hansen.

I budgetforslaget var der foreslået en huslejestigning på 0,00% af den nuværende husleje med virkning fra 1. januar 2015. Budgettet blev godkendt. Antennebudgettet for 2015 blev ligeledes gennemgået og godkendt af

de tilstedeværende.

Regnskab 2013

Kort orientering omkring regnskab for 2013 med et samlet overskud på kr. 38.975 der er overført til opsamlet resultat.

Dirigent/Referent:

Kent Hansen

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AFDELING 41 BODEL (MØLLEHJØRNET) REFERAT AF BUDGETMØDE DEN 5. SEPTEMBER 2013

Deltagere: Anni Gutzke Rasmussen fra Skanderborg Kommune, Peter Madsen (pårørende), Jens Christensen (seniorråd) og Kent Hansen fra SAB

Godkendelse af afdelings driftsbudget for 2014

Budgettet blev gennemgået af Kent Hansen.

I budgetforslaget var der foreslået en huslejestigning på 0,00% af den nuværende husleje med virkning fra 1. januar 2014. Budgettet blev godkendt. Antennebudgettet for 2014 blev ligeledes gennemgået og godkendt af

de tilstedeværende.  

Regnskab 2012

Kort orientering omkring regnskab for 2012 med et samlet overskud på kr. 36.703,55 der er overført til opsamlet resultat.

Dirigent/Referent:

Kent Hansen

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------