Afdelingsmøde 35

AFDELING 35 – KILDEVEJ 12

 

REFERAT AF AFDELINGSMØDE DEN 26. SEPTEMBER 2023

 

 

Deltagere:        Venja Dalby Hansen, Jeanett la Cour Søborg, Jette Holst fra Skanderborg Kommune og 1 fra bruger pårørende rådet samt Kent Hansen fra Skanderborg Andelsboligforening.

 

 

Ad. 1:  Kent Hansen blev valgt til dirigent.

 

Ad. 2:  Kent Hansen blev valgt til referent.

 

Ad. 3:  Driftsbudgettet for 2024 blev gennemgået af Kent Hansen.

 

Huslejen stiger med 4,05% af den nu­værende husleje.

 

Aktivitetslisten for 2024 blev også gennemgået.

 

Budget 2024 med langtidsplan blev herefter enstemmigt godkendt.

 

Antennebudgettet blev ligeledes gennemgået og der er mu­lig­hed for at vælge mellem 5 antennepakker. Til orientering kan det oplyses, at man ved skift af antennepakke opkræves et gebyr på kr. 375 til dækning af udgifter til Dansk Kabel TV. Der kan skiftes antennepakke 12 gange om året. Antenneskift skal varsles med løbende måned plus 30 dage til Skanderborg Antenneforening.

 

Ad. 4:  Kort orientering omkring regnskabet for 2022 der udviser et underskud på kr. 30.013. Underskuddet er overført til opsamlet resultat.

 

Ad. 5:  Forslag om sammenlægning af Kildevej 12 og Kildevej 10 til en afdeling blev nedstemt med begrundelse af, at man gerne ville have økonomiske beregninger, der viser konsekvenserne ved sammenlægning.

 

Ad. 6:  Intet under eventuelt.

 

Dirigent/referent:

   

Kent Hansen

 

-----------------------------------------------------------------------------

AFDELING 35 – KILDEVEJ 12

 

REFERAT AF AFDELINGSMØDE DEN 16. SEPTEMBER 2022

 

 

Deltagere:        Venja Dalby Hansen, Jeanett la Cour Søborg fra Skanderborg Kommune og 1 medarbejder fra Kildegården samt Kent Hansen fra Skanderborg Andelsboligforening.

 

 

Ad. 1:  Kent Hansen blev valgt til dirigent.

 

Ad. 2:  Kent Hansen blev valgt til referent.

 

Ad. 3:  Driftsbudgettet for 2023 blev gennemgået af Kent Hansen.

 

Huslejen stiger med 3,51% af den nu­værende husleje.

 

Aktivitetslisten for 2023 blev også gennemgået og tilrettet.

 

Antennebudgettet blev ligeledes gennemgået og der er mu­lig­hed for at vælge mellem 5 antennepakker. Til orientering kan det oplyses, at man ved skift af antennepakke opkræves et gebyr på kr. 375 til dækning af udgifter til Dansk Kabel TV. Der kan skiftes antennepakke 12 gange om året. Antenneskift skal varsles med løbende måned plus 30 dage til Skanderborg Antenneforening.

 

Ad. 4:  Kort orientering omkring regnskabet for 2021 der udviser et overskud på kr. 5.715. Overskuddet er overført til opsamlet re­sultat.

 

Ad. 5:  Nyt vedligeholdelses- og istandsættelsesreglement blev godkendt.

 

Ad. 6:  Under eventuelt var der ønske om at få ændret boligernes status hos RenoSyd fra ældreboliger til en institution.

 

 

 

 

Dirigent/referent:

        

_______________           

Kent Hansen

-------------------------------------------------------------------------------

AFDELING 35 - KILDEVEJ 12
REFERAT AF AFDELINGSMØDE DEN 17. SEPTEMBER 2021
Deltagere: Venja Dalby Hansen, Jeanett la Cour Søborg, 2
medarbejdere fra økonomiafdelingen fra Skanderborg
Kommune samt Kent Hansen fra Skanderborg
Andelsboligforening.


Ad. 1: Kent Hansen blev valgt til dirigent.
Ad. 2: Kent Hansen blev valgt til referent.
Ad. 3: Driftsbudgettet for 2022 blev gennemgået af Kent Hansen.
Huslejen stiger med 1,67% af den nuværende husleje.
Aktivitetslisten for 2022 blev også gennemgået uden bemærkninger.
Antennebudgettet blev ligeledes gennemgået og der er mulighed for
at vælge mellem 5 antennepakker. Til orientering kan det oplyses,
at man ved skift af antennepakke opkræves et gebyr på kr. 375 til
dækning af udgifter til Dansk Kabel TV, idet der skal en tekniker
ud på adressen og montere filter. Der kan skiftes antennepakke 12
gange om året. Antenneskift skal varsles med løbende måned plus
30 dage til Skanderborg Antenneforening.
Ad. 4: Kort orientering omkring regnskabet for 2020 der udviser et
overskud på kr. 7.279. Overskuddet er overført til opsamlet resultat.
Dirigent/referent:
Kent Hansen

------------------------------------------------------------------------

Referat af afdelingsmøde, afd. 35, d. 3. september 2020.

Deltagere: 2 medlemmer fra bruger pårørende råd (BPR) og
Venja Dalby Hansen fra Skanderborg Kommune samt
Kent Hansen fra Skanderborg Andelsboligforening.

Ad. 1: Kent Hansen blev valgt til dirigent.
Ad. 2: Kent Hansen blev valgt til referent.
Ad. 3: Driftsbudgettet for 2021 blev gennemgået af Kent Hansen.
Huslejen stiger med 4,47% af den nuværende husleje.
Aktivitetslisten for 2021 blev også gennemgået uden bemærkninger.
Antennebudgettet blev ligeledes gennemgået og der er mulighed for
at vælge mellem 5 antennepakker. Til orientering kan det oplyses,
at man ved skift af antennepakke opkræves et gebyr på kr. 375 til
dækning af udgifter til Dansk Kabel TV, idet der skal en tekniker
ud på adressen og montere filter. Der kan skiftes antennepakke 12
gange om året. Antenneskift skal varsles med løbende måned plus
30 dage til Skanderborg Antenneforening.
Ad. 4: Kort orientering omkring regnskabet for 2019 der udviser et
underskud på kr. 31.955. Underskuddet er overført til opsamlet
resultat.

Dirigent/referent:
Kent Hansen

-----------------------------------------------------------------------------------

AFDELING 35 – KILDEVEJ 12

REFERAT AF AFDELINGSMØDE DEN 5. SEPTEMBER 2019


Deltagere: Jeanett Søborg, Venja Dalby Hansen fra Skanderborg Kommune og formand for brugerpårørende råd samt
Kent Hansen fra Skanderborg Andelsboligforening.


Ad. 1: Kent Hansen blev valgt til dirigent.

Ad. 2: Kent Hansen blev valgt til referent.

Ad. 3: Driftsbudgettet for 2020 blev gennemgået af Kent Hansen.

Huslejen stiger med 0,00% af den nu¬værende husleje.

Aktivitetslisten for 2020 blev også gennemgået uden bemærk¬ninger.

Antennebudgettet blev ligeledes gennemgået og der er mu¬lig¬hed for at vælge mellem 4 antennepakker. Til orientering kan det oplyses, at man ved skift af antennepakke opkræves et gebyr på kr. 375 til dækning af udgifter til Dansk Kabel TV, idet der skal en tek¬niker ud på adressen og montere filter. Der kan skiftes antennepakke fra større til mindre 4 gange årligt ved udgangen af hvert kvartal. Antenneskift skal varsles med minimum en måned til Skanderborg Andelsboligforening.

Ad. 4: Kort orientering omkring regnskabet for 2018 der udviser et overskud på kr. 94.494. Overskuddet er overført til opsamlet re-sultat.

 

Dirigent/referent:

_______________
Kent Hansen

------------------------------------------------------------------------------------------------

AFDELING 35 – KILDEVEJ 12

 

REFERAT AF AFDELINGSMØDE DEN 11. OKTOBER 2018

  

Deltagere:       Jeanett Søborg, Annette Sikjær og Jette Holst og

Kent Hansen fra Skanderborg Andelsboligforening.

 

 Ad. 1: Kent Hansen blev valgt til dirigent.

 Ad. 2: Kent Hansen blev valgt til referent.

 Ad. 3: Driftsbudgettet for 2019 blev gennemgået af Kent Hansen.

 Huslejen stiger med 0,00% af den nu­værende husleje.

 Aktivitetslisten for 2019 blev også gennemgået uden bemærk­ninger.

 Antennebudgettet blev ligeledes gennemgået og der er mu­lig­hed for at vælge mellem 4 antennepakker. Til orientering kan det oplyses, at man ved skift af antennepakke opkræves et gebyr på kr. 375 til dækning af udgifter til Dansk Kabel TV, idet der skal en tek­niker ud på adressen og montere filter.

 Ad. 4: Kort orientering omkring regnskabet for 2017 der udviser et overskud på kr. 88.312 der er overført til opsamlet re­sultat.

 Dirigent/referent:                

_______________          

Kent Hansen

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

AFDELING 35 – KILDEVEJ 12

 REFERAT AF AFDELINGSMØDE DEN 6. SEPTEMBER 2017

 Deltagere:       6 beboer, personale og Kent Hansen fra Skanderborg Andelsboligforening.

 Ad. 1: Kent Hansen blev valgt til dirigent.

 Ad. 2: Kent Hansen blev valgt til referent.

 Ad. 3: Driftsbudgettet for 2018 blev gennemgået af Kent Hansen.

 Huslejen stiger med 3,03% af den nu­værende husleje.

 Aktivitetslisten for 2018 blev også gennemgået uden bemærk­ninger.

 Antennebudgettet blev ligeledes gennemgået og der er mu­lig­hed for at vælge mellem 4 antennepakker. Til orientering kan det oplyses, at man ved skift af antennepakke opkræves et gebyr på kr. 375 til dækning af udgifter til Dansk Kabel TV, idet der skal en tek­niker ud på adressen og montere filter.

  Ad. 4: Kort orientering omkring regnskabet for 2016 der udviser et under­skud på kr. 16.506,82 der er overført til opsamlet re­sultat.

 Ad. 6: Nyt ordensreglement godkendt, dog med ændring af punkt 6, hvor boremaskiner kun på anvendes på hverdage mellem kl. 10-19.

 Ad. 5: Under eventuelt var der følgende bemærkninger:

Nedfaldne blade fra træer fjernes fra fliserne i glasgang
Ønske om at toiletterne afrenses for kalk
Spare på fælles-el ved montering af led-pærer
Fællesstuen bliver udvidet inden nytår og gerne inden jul

 

Inspektøren er orienteret omkring ovenstående.

 Dirigent/referent:                

_______________          

Kent Hansen

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AFDELING 35 – KILDEVEJ 12

 

REFERAT AF BUDGETMØDE DEN 20. SEPTEMBER 2016

 

Der var ingen fremmødte til afdelingsmødet.

 

Budgettet for 2017 er således godkendt med en stigning på 2,86% af den nuværende husleje.

 Regnskabet for 2015 viser et overskud på kr. 3.376,28  der er overført til opsamlet resultat.

 

Referent:

Kent Hansen

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AFDELING 35 -KILDEVEJ 12

REFERAT AF BUDGETM0DE DEN 22. SEPTEMBER 2014

Deltagere: 5 beboer, personale, Lene Mortensen fra Kildegården og Kent Hansen fra SAB

Ad . 1:        Lene Mortensen blev valgt til dirigent.

Ad . 2:        Kent Hansen blev valgt til referent.

Ad. 3:         Driftsbudgettet for 2015 blev gennemgået af Kent Hansen.

Budgettet blev godkendt med en huslejestigning på 0,00 % af den nuværende husleje.

Aktivitetslisten for 2015 blev også gennemgået uden bemærk­ninger

Antennebudgettet blev ligeledes gennemgået og der er mulig­hed for at vælge mellem 3 antennepakker. Til orientering kan det oplyses, at man ved skift af antennepakke opkræves et gebyr på kr. 500 til dækning af udgifter til Dansk Kabel TV, idet der skal en tekniker ud på adressen og montere filter.

Ad. 4:         Kort orientering omkring regnskabet for 2013 der udviser et overskud på kr. 83.863 der er overført til opsamlet re­sultat.

Ad. 5:         Under eventuelt var der følgende bemærkninger:

 • Fortsat ønske om udvidelse af fællesrum ind med gang ca. 1,5 meter.

 • Ønske om pavillon med stof.

 • Ønske om bålfad.

 • Lys ned mod skraldespande virker ikke.

   

  Inspektøren er orienteret omkring ovenstående.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AFDELING 35 -KILDEVEJ 12

 

 

REFERAT AF BUDGETMØDE DEN 19. SEPTEMBER 2013

Deltagere: 7 beboer, personale, Lene Mortensen fra Kildegården og Kent Hansen fra SAB

Ad. 1:         Lene Mortensen blev valgt til dirigent .

Ad. 2:         Kent Hansen blev valgt til referent.

Ad. 3:         Driftsbudgettet for 2014 blev gennemgået af Kent Hansen.

Budgettet blev godkendt med en huslejestigning på 1,07% af den nuværende husleje.

Aktivitetslisten for 2014 blev også gennemgået uden bemærk­ninger.

Antennebudgettet blev ligeledes gennemgået og der er mulig­hed for at vælge mellem 3 antennepakker. Til orientering kan det oplyses, at man ved skift af antennepakke opkræves et gebyr på kr. 500 til dækning af udgifter til Dansk Kabel TV, idet der skal en tekniker ud på adressen og montere filter.

Ad. 4:         Kort orientering omkring regnskabet for 2012 der udviser et overskud på kr. 114.755,27 der er overført til opsamlet re­sultat.

Ad. 5:         Under eventuelt var der følgende bemærkninger:

 • Pris på udvidelse af fællesrum ind med gang ca. 1,5 meter.

 • Håndvaskarmatur og afløb ønskes afsat i 2015

 • Lene Morten orienterede om etablering af krolfbane i efteråret 2013 på eksisterende græsplæne i samarbejde med Kildevej 14

   

Inspektøren er orienteret omkring ovenstående.

Dirigent: Referent: