Afdelingsmøde 47

Ekstraordinært afdelingsmøde - Afdeling 47, Søtoften,
Dato: 13/03/24
Punkt 1. Valg af dirigent:
Erling Weber blev valgt.
Punkt 2. Valg af referent
Josefine Hansen blevvalgt.
Punkt 3. Valg af et bestyrelsesmedlem:
Ole Kristjansen blev valgt.
Punkt 4. Valg af to suppleanter:
Inge Tranholm 1. Suppleant og Karen Haugaard 2. Suppleant blev valgt.


Referent: Josefine Hansen

Formand: Tommy Koch

--------------------------------------------------------------------------

SAB afd. 47 Søtoften Afdelingsmøde tirsdag 12.9.2023 kl. 19.00
Referat
1. Valg af dirigent - Erling Weber
2. Valg af referent -Jeanette Hornbæk
3. Dagsorden godkendt
4. Valg af stemmeudvalg - ikke relevant
5. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde
Så er der næsten gået et år og Vi er kommet godt i gang med arbejdet.
• 8. juni indkaldte vi til ekstra årsmøde hvor vi fik stemt om hvor på området der ikke
må ryges. Vi fik også på dette møde fastlagt pris på leje af fællesskabslokalet.
Udlejning af fælleslokalet har allerede givet 2500 kr i plus på kontoen, de penge er
vores til at bruge som vi vil.
• 14. juni blev der holdt aktivitetsmøde. Tanken var at starte nogle aktiviteter her i
fællesrummet, det var der god opbakning til. Der blev lavet et udvalg for
forskønnelse af orangeriet. 'Det grønne Team' har lavet et flot stykke arbejde og
det er en fornøjelse at se på orangeriet og benytte sig af.
Vi fik også et 'Madtearn · dannet, som allerede har gennemført det første
fællesspisning-arrangement med stor tilslutning.
Der blev også dannet et 'Bartearn' som afholder deres første møde i oktober så
dem kommer vi til at høre mere fra derefter.
6. Godkendelse af driftsbudget med tilhørende PV-plan for 2024
• Erling gennemgår budget, Ingen huslejestigning i budgetforslaget
• Der er sat 25.000 kr. af i 2024 til det nye affaldssystem som skal laves
• Der er sat 10.000 kr. af til ny beplantning de næste 6 år (pr. år)
• Der bliver en lille stigning på 3% i kontingent på antenne-budgettet for 2024. Denne
del af budgettet har SAB ikke indflydelse på.
7. Orientering om regnskab 2022 - intet budget
8. Behandling af indkomne forslag:
• Etablering af Elstik i kælderen - Godkendt, bestyrelsen arbejder videre med et
forslag
• Indkøb og opsætning af lamelgardiner i fællesskabslokalet, der skal laves en
arbejdsdag hvor vi selv hænger dem op - Godkendt, indkøbes og arbejdsdag
planlægges
• Indkøb af akustikplader til fællesrummet og med arbejdsdag hvor vi i fællesskab
hænger dem op - Godkendt, der indkøbes og arrangeres arbejdsdag
• Vilde blomster fjernes mellem elevatortårnene og i stedet plantes Spireahæk -
Erling pointerer at i budgettet er indlagt 10.000 kr. om året til buske og anden ny
beplantning - Godkendt, det grønne team arbejdere videre med forslaget
• Forslag om Aronia buske plantes ved bygning 5 så de dækker el skabet - Godkendt,
det grønne team arbejder videre
• Sætte vedligeholdelsesfri Hegn op som de har på Vesterskovvej i stueplan ud mod
Netto, Bygning 3. - Forslaget ændres til om det kan godkendes at bestyrelsen finder
noget afskærmning/hegn ned mod Netto - Godkendt, bestyrelsen arbejder videre
med et forslag
9. Valg af formand til afdelingsbestyrelsen - der er ingen valg
10. Valg af medlem til afdelingsbestyrelsen - der er ingen valg
11. Valg af suppleanter - der er ingen på valg
12. Eventuelt
• Der ønskes opslagsskabe hængt op. Hvis vi kan finde nogen brugt/billigt vil vi gerne
investere i det
• Lyset går ud i depotrum - Det er en byggefejl som nu er accepteret og bliver
udbedret af bygherre
• De indkøbte stormkroge bliver sat op af en tømrer
• Der stilles forslag om at der laves pladeværk på trapperne i bygning 5 da hundene
får poterne i klemme på trappen.

 

Tommy Koch Jensen
formand

Erling Weber Jensen

Dirigent

 

 

-------------------------------------------------------------------------------

Referat ekstraordinært afdelingsmøde afd.47 - Søtoften d. 8/6 2023.
Dagsorden:
1/ Valg af dirigent
Erling Weber fra SAB bliver valgt.
2/ Valg af referent
Morten bliver valgt.
3/ Valg af stemmeudvalg
Claus og Simon bliver valgt.
4/ Fastsættelse af betaling for leje af fælleslokale
Leje af fælleslokale: 1 døgn: 400 kroner - 2 døgn: 600 kroner - 3 døgn: 800 kroner
Depositum: 1000 kroner for alle udlejninger.
Max. leje af lokale: 3 døgn.
Forslag vedtages.
5/ Afdækning altanværn
Alle afdækninger på altaner skal afholdes i grå nuancer.
Det gælder fremadrettet pr. d.d., så hvis du HAR købt, så skal du skifte næste gang til grå nuancer, hvis det
udskiftes.
Forslag vedtages.
6/ Ændring af ordensreglement vedr. rygning
Ændring af ordensreglement: Rygning forbudt i alle fællesrum, herunder P-kælder, fælleslokalet,
orangerier, altangange, trappetårne, tagterrasse og elevator .
.
Forslag ændres af bestyrelsen til:
Ændring af ordensreglement: Rygning forbudt i alle fællesrum, herunder P-kælder, fælleslokalet,
orangerier, altangange, trappetårne og elevator.
Forslag vedtages.

FormandTommyKoch:
Referent Morten Pedersen: 
Skanderborg Andelsboligforening - Erling Weber

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                 Skanderborg den 24. februar 2023

 

Til beboere i afdeling 47 - Søtoften.

 

Referat af stiftende afdelingsmøde:

 

Onsdag den 22. februar 2023 kl. 18.30 blev der afholdt stiftende afdelingsmøde i beboerlokalet.

 

Dagsorden:

 

1.     Velkomst og orientering om den Almene sektor og beboerdemokrati.  

2.     Valg af dirigent.

3.     Valg af referent.

4.     Valg af formand.

5.     Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer (2 for 1 år og 2 for 2 år).

6.     Valg af 2 suppleanter.

7.     Valg af 5 medlemmer til SAB`s repræsentantskab.

 

 

Ad. 1. SAB gav en orientering om den almene sektor og beboerdemokrati. Derudover blev der givet seneste status om færdiggørelse af afdelingen. Der var enkelte spørgsmål fra beboerne.

 

Ad 2. Erling Weber Jensen blev valgt som dirigent.

 

Ad 3. Erling Weber Jensen blev valgt som referent.

 

Ad 4. Tommy Koch Jensen nr. 3. 1. L7 blev valgt til formand.

 

Ad 5. Morten Pedersen  nr. 3. ST. L4 blev valgt for 2 år.

          Kirsten Werngreen nr. 3. ST. L3 blev valgt for 2 år.

          Josefine Hansen nr. 5. 1. L2 blev valgt for 1 år.

          Jeanette Hornbæk nr. 3. 2. L1 blev valgt for 1 år.

 

Ad 6. Kurt Toustrup nr. 3. 1. L11 blev valgt til 1. suppleant.

          Michael Nielsen nr. 3. 1. L12 blev valgt til 2. suppleant.        

 

 

Ad 7. De 5 bestyrelsesmedlemmer blev valgt til SAB´s repræsentantskab.

 

Referent og Dirigent.

 

Erling Weber Jensen.