Udlejningsregler pr 01. januar 2010

Regler

Ønsker du at blive optaget på vores venteliste skal du betale et gebyr på pt. 175 kr pr år.

Boligforeningen har besluttet, at du beholder din anciennitet, når du får tildelt en bolig, det betyder at du bevarer den anciennitetdato du fik ved indmeldelsen. Boligforeningen har endvidere besluttet, at når du får tildelt en bolig, er der efterfølgende en karenstid på 6 måneder, før du igen blive tildelt en ny bolig i boligforeningen.

Boligforeningen og kommunen har indgået aftale om, at der skal være fortrinsret til børnefamilier til 4 og 5-værelses boliger over 84 m2.