Skanderborg Andelsboligforening
WARNING:
The {breadcrumbs} tag is removed from CMSMS Core
Instead, now use in your HTML template: {nav_breadcrumbs} !
   

 

Infoskrivelse afd. 17                                                                                                                                     Marts 2017

 

Kære Alle!

 

SAB vender her tilbage med information omkring byggeriet i Grønnedalsparken.

 

STATUS på projektet:

 

Etape 1 Christen Kolds Vej (CKV ): 

Hele Etape 1 er formelt afleveret fra entreprenøren til SAB. Dette blev gjort d. 19.01.2017.

Det var dog en afleveringsforretning med en tilhørende mangelliste.

 

Der blev ved afleveringsforretningen aftalt, at alle mangler skulle være afhjulpet til den 01.03.2017. Dette har entreprenørerne ikke kunnet overholde, hvorfor der stadig bliver lavet udbedringsarbejder.

 

En stor del af de arbejder der mangler, er færdiggørelsen af udearealerne. Der er naturligvis en del af arbejderne, der ikke kan udføres grundet vejrliget.  Så som græssåning, maling af betonvægge og støttemure.

Ved seneste møde med entreprenøren blev vi oplyst at dette arbejde pågår fra uge 14/2017.

Målet er at få alt byggearbejde i Etape 1 afsluttet hurtigst muligt, og dermed få rømmet hele CKV området for byggeudstyr. Vi tror det bliver sidst i april måned, disse arbejder kan være afsluttede.

Vi kommer i den forbindelse rundt og besigtiger alt udeareal arbejdet i hele etapen. Dette med henblik på en samlet ibrugtagning.

 

Rækkehusene:

Låseskift er nært forestående. Der kommer nye låse med ens nøgle til hoveddør, gårdhave dør samt  postkasse.

Nye postkasser bliver monteret snarest.

Specifik info herom tilgår særskilt.

 

 

Etape 2 NFS Grundtvigsvej Christen Kolds Vej (CKV ): 

Det indvendige arbejde med renovering af badeværelserne er ved at være gennemført. Der mangler ca. 3 -4 ugers arbejde inden de sidste er færdigbyggede.  

Vi har siden nytår gennemgået hele blokke fra kælder til tagrum, inde som ude. I alt 3 blokke (Blok 1, 2 samt 3).  Der er arbejdes her med mangelafhjælpning, hvorfor blokkene ikke er meldt helt færdige fra entreprenøren endnu. Der er dog fremdrift.

For etape 2 er der arbejder der er lidt forsinkede og arbejder der er lidt foran, samlet set følges planen rimeligt.

 

 

”Badvogne parken”  bliver fjernet

I takt med at det indvendige arbejde i badeværelser bliver afsluttet, er vi således godt i gang med at fjerne badvognene. Vi forventer at den sidste vogn køres væk i starten maj. 

 

Skiltning og hegn:

Byggepladsen fylder meget i det daglige. Der er hegn og skilte der flyttes rundt med korte mellemrum, og det er vigtigt at holde sig orienteret om adgangsvejene dagligt.

Vi har modtaget oplysninger om, at respekten for skiltning og hegn på byggepladsområderne er dalende.

Dertil at skilte fjernes i samme hastighed som de sættes op. Det er naturligvis ikke hensigtsmæssig adfærd.

Vi skal derfor venligst indskærpe over for alle at hegn og skiltning respekteres og følges.

Det er for den enkeltes egen sikkerhed at det er til stede.   

 

Huslejestigning

Efter endt ombygning kommer der som varslet en stigning i huslejen.

Stigningen bliver ikke varslet yderligere.

 

Havelåger

Som de fleste nok har bemærket er der nu en stor del af de nye haveinddelinger der er opstillede.

I alle haver er der en åbning i fronten ud mod fællesarealet. For at bevare det nye udseende på hele haveprojektet, er vi i gang med at få priser hjem på fremstilling af ens udseende havelåger.

Afdelingsbestyrelsen har meddelt at der vælges et samlet indkøb og montage på dette således det hele bliver ens.

Lågemontage igangsættes når Entreprenøren har afsluttet deres arbejder, og er ude af pladsen.

Vi forventer at have noget konkret klar i løbet af april måned.

 

Indretning af nye haver

Der er mange der har ytret ønske om at kunne indrette de nye haver. Her er beskeden også at afvente vores særskilte besked om endelig ibrugtagning. Vi skal besigtige alle haver, stier og anlæg i løbet af April måned. Herefter kan SAB kontaktes i fald man ønsker en ombygning eller forandring af sin have.

 

Byggeskuret  lukker

Grundet svigtende besøgstal har vi valgt at lukke ned for ”Åben-skur” .

Det betyder ikke at SAB ikke kan kontaktes, det betyder blot at vi kan kontaktes pr e-mail samt pr. telefon i dagtimerne

(mandag – torsdag 8.00-16.00 og fredag mellem 8.00 -12.00.)

 

 

Med venlig hilsen

Skanderborg Andelsboligforening

Ole Høi Sørensen                                                   

e-mail. ohs@sab-net.dk     tlf. 8652 3300

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Til beboeren i afd. 17 – Grønnedalsparken

                                                                                                                Skanderborg den 24. august 2016.

 

 

 

Informationsmøde om renoveringen i Grønnedalsparken.

                                  

SAB inviterer hermed til informationsmøde om den i gangværende renovering i Grønnedalsparken. På mødet vil vi give en status samt der vil være mulighed for spørgsmål/svar.

Mødet afholdes torsdag den 8. september 2016 kl. 19.00 i fælleshuset.

På mødet vil der være en repræsentant fra SAB samt vores entreprenør JFP a/s.

For at kunne svare bedst muli gt på de spørgsmål i måtte have, vil vi bede jer indsende spørgsmålene til SAB således at vi kan have svarene med til jer, hvis det er muligt.

Spørgsmål sendes til adm@sab-net.dk senest den 1. september 2016. Spørgsmål skal være mærket ”Spørgsmål afd. 17”.

På mødet vil der være kaffe og the.

Med venlig hilsen

Dorthe Støve

Skanderborg Andelsboligforening

 

Denne skrivelse vil blive omdelt i uge 34.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nye træffetider i mødeskuret over for fælleshuset i afd. 17 - Grønnedalsparken.

Hver tirsdag kl. 13 - 14

Næste side: Nybyggeri i Stilling